Ett mirakel att det finns poliser kvar i tjänst

  • Onsdag 18 Jan 2017 2017-01-18
E-post 0

I mål B – 2181-15 vid Solna Tingsrätt den 23 december 2016 kom tingsrätten fram till att de två poliser som utsatts för stenkastning när de skulle gripa en person för narkotikabrott och grovt trafikbrott att de två poliserna inte var berättigade till skadestånd från den tilltalade för kränkning. Tingsrätten menade att detta borde poliserna varit förberedda på då stenkastning mot blåljuspersonal är vanligt förekommande på Järvafältet där brottet begicks. Mot denna bakgrund, och flera, klingar regeringens besked om att skärpningen av straff mot blåljuspersonal inte nått ner till de enskilda tingsrätterna.

Tingsrätten meddelar i domen:

I målet har framkommit att sådana här angrepp mot poliser förekommer relativt ofta i Tensta. Mot denna bakgrund bör Charlie Hedberg och Magnus Åström varit mentalt förberedda för det som hände och ska inte tillerkännas särskild ersättning för den kränkning de utsatts för. De enskilda anspråken lämnas utan bifall. 

Samtidigt anställer nu polisen civila utredare, utan tidigare utredningserfarenhet, som lärs upp av uniformerad personal som i framtiden skall ut i yttre tjänst. Dessa civila utredare, utan utredningserfarenhet, kan mycket väl ha en lön på 34 500 kronor eller mellan 5 000 och 10 000 kronor mer än en utbildad polis. Som har erfarenhet av utredningar.

Polisledningens, inklusive polischefen Dan Eliassons, motiv till detta är att den höga lönen behövs för att vara en attraktiv arbetsgivare. Civilanställda, utan erfarenhet, kan tjäna upp till femtio procent mer än de poliser som utbildar dem i en begränsad del av polisyrket. De har dessutom förmånen att slippa få stenar kastade på sig. Stenar som kan döda eller skada svårt och som Solna Tingsrätt anser vara en del av jobbet.

Just områdena på Järvafältet är idag en i praktiken förlorad stadsdel i Stockholms Stad. I polisens rapport om dessa områden, byggda under miljonprogrammet, kan vi läsa följande:

Ur en polisiär synvinkel är miljonprogramsområdena ofta svåra att arbeta i då reträttvägar saknas. Dessutom gör vägarnas placering att bilar lätt kan hindras att köra ut ur området. Områdena är även svårspanade eftersom husen är placerade så att de boende har uppsikt över innergårdar. Polisens känsla av att vara bevakad är påtaglig.

Områden de civilanställda, rikspolischefens fokus i lönesättningen, slipper åka in i. Områden där uniformerade poliser får räkna med att inte få några skadestånd om de utsätts för skada eller kränkning i tjänsten. Trots lagstiftningen om hot och våld mot tjänsteman som i praktiken dubblerar straffen för de tilltalade kommer Solna Tingsrätt fram till motsatsen.

Det politiska ansvaret faller allt tyngre på statsministern. Hans ansvariga ministrar, Morgan Johansson och Anders Ygeman, visar sig kommunicera för döva öron för de myndigheter som de ansvarar för.

Vi bör nu ställa oss två frågor. Den ena är vadan denna lusighet i lagstiftningsarbetet kring våld mot ordningsmakten, den andra är varför Dan Eliasson och hans ledning fortsatt tillåts göra allt de förmår för att minska personal i yttre tjänst med den lönebildning som de driver fram. Vad Dan Eliasson har att förtälja inrikesminister Anders Ygeman på mötet på fredag kommer bli intressant om vi kunde ta del av. Dessa två bär ansvaret, det politiska respektive operativa, för den utveckling vi nu ser på  Järvafältet. Järvafältet, endast 15 minuter med tunnelbana från statsministerns kontor i Rosenbad.

Att vi fortfarande har poliser på gatorna måste ses som ett mirakel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se