Ett samhällsklimat vi känner igen. Cabaret.

  • Söndag 15 jan 2017 2017-01-15
E-post 0

Den DDOS-attack och de intrångsförsök som förevarit mot bland annat Ledarsidorna.se de senaste dygnen skapar en igenkännande känsla. Vi, eller Europa, har sett detta ske tidigare men inte med dagens teknik. För snart nittio år sedan såg vi resultatet av ett motsvarande politiskt klimat i Tyskland. Resultatet i det tyska valet 1928 var den grund som skapade förutsättningar för Hitlers maktövertagande fyra år senare. Det som sker idag ligger skrämmande nära den utvecklingen.

Mellanvalsperioden mellan valen 1928 till 1932 kännetecknades av en glättig dekadent övre medelklass som åskådliggörs i bland annat filmen Cabaret med Liza Minelli i huvudrollen. Platsen för filmen är “The Kit Kat Club” i Berlin. I början på 1930-talet.

Men på andra sidan, ute i samhället, hackade gatans parlament bokstavligt och bildligt sönder varandra. NSDAP:s brunskjortor mot socialister och kommunister. Vid valet 1932 blev dessa två block, nazisterna respektive kommunister och socialister i praktiken jämnstora. Endast två pygmépartier blev kvar i den lågmälda mitten. Ett politiskt mittfält som hade valt att se bort under dessa år. Trots att de utgjorde regeringsunderlaget. Ungefär som idag, där statsministern uttalar sig i oklara termer och endast fördömer våldet och hackandet från höger.

Obalansen i termer om det som Ann Heberlein genom sin redogörelse i gårdagens artikel hotar vissa kretsar. Oförmågan att möta verkligheten och väljarnas vardag, eller försöken att skämta bort dem, föder missnöje. Missnöjet föder hackande och drev samt mothackande och motdrev. En spiral mot klimatet i Berlin perioden 1928 – 1932.

Idag, fem dygn efter attacken inleddes mot bland annat Ledarsidorna, är det inte svårt att dra en del paralleller. Tiden fram till valet 2018 kommer sannolikt kantas av intensivare hatkampanjer och drev. Drev som de mot Ann Heberlein, Katerina Janouch, Annika Borg och andra starka kvinnor. Sofistikerade drev som inte sällan drivs av en postmodern relativism och faktaresistens. En faktaresistens som visar sig när verkligheten skämtas bort av komiker som Henrik Schyffert och Özz Nujen. Och viftas bort av statsministern. Verkligheten tränger inte in i Rosenbad. Eller så gör den det och alla är vettskrämda.

Henrik Schyffert ser inte de ekonomiska utmaningarna utan bollar med Netflix-abbonemang och pizzor på avhämtning som lösning på stressen på samhällssystemen. Inget av detta, vare sig Netflix eller pizzor, är möjligt att införskaffa för de mer än 225 000 pensionärer som lever under fattigdomsgränsen. På samma sätt ser Nujen inte bortom sin plats på scenen på bland annat Norra Brunn vad som sker. Det Nujen ser är festande och ätande människor från en välmående medelklass som har råd att betala för att äta ute och låta sig underhållas av hans egna och Schyfferts komiska beskrivningar av en värld som är förunnad allt färre. I en värld där målkonflikter och systemstress inte existerar. Inte en enda fattigpensionär i publiken. Inte heller speciellt många från utanförskapsområdena på Järvafältet, endast 15 minuter bort.

Cabaret.

Idag har gatans parlament från 1930-talet flyttat ut på Internet. Folk hackar inte ihjäl varandra, ännu, på samma sätt som då. Istället hackas hemsidor och mailkonton. Det som präglade den amerikanska valrörelsen 2016 är sannolikt starten på vad Europa kommer uppleva under 2017 med de tyska, franska och nederländska valen. Och 2018 med det svenska. En sönderhackad valrörelse med ett politiskt mittfält som inte lyckas markera kraftigt nog mot försöken samtidigt som detta hackande leder till att tränga ut väljarna i politiska polerna. Hackandet, och dreven, utmanar yttrandefriheten samt sätter bland annat Tryckfrihetsförordningen ur spel. Det vårt samhällsklimat bygger på. Det fria ordet.

Att Ledarsidorna.se utsatts för detta är en naturlig följd efter att ha drivit en konsekvensneutral beskrivning av samhället. Att beskriva världen utanför “Cabaret” för läsarna och väljarna. Ledarsidorna.se har utvecklats till en mer redaktionell produkt med bland annat månadsdonationer och en del reklam för att hålla uppe tempot och vi avser bygga ut formatet ytterligare. Det vi, för redaktionen är vi nu, kommer lansera under våren kommer innebära en utbyggnad av formatet och intesifiering av notiserna. Att i korta notiser fånga upp vad som sägs i annan media.

Media som inte når in till “Cabarets” artister och publik. Media som faller offer för den glättiga stämningen där allvarliga klyftor och systemproblem skämtas bort.

Attacken mot Ledarsidorna.se är det preludium till en sönderhackad och söndertrasad framtid i samhällsdebatten och samhällsklimatet vi går in i. Det börjar, vilket nu är uppenbart, med virtuella hackningar och drev för att sannolikt gå över i den riktiga världen med mer fysiska uttryck när dessa virtuella hacknigar och intrång nått upp en kritisk massa av frustration. Den värld där inte ens komiker kan undgå att se vad som sker.

Det beklämmande är att den dagen det sker, att fysiska intrång och hackningar av personer blir vanligare, är det sannolikt för sent att vända om.

Vi tog oss dit till slut. Till Cabaret. We hope you will enjoy the show.

 

Redaktörens kommentar:

Det kommer ta ytterligare tid för den nya konfigurationen att svänga in men samarbetet med Google och andra aktörer har fungerat fantastiskt bra. Inom kort kommer förhoppningsvis kommentatorsfunktionens plugin fungera igen samt att vi då kan gå upp i tempo på det vi har på ritbordet. Men systemet måste stabiliseras först.

DDOS attacken och intrångsförsöken är polisanmält och även samarbetet med webleverantörerna fungerar bra. Polisen och åklagaren har redan inlett en förundersökning då detta är ett grundlagsbrott samt olaga dataintrång. Polisen ser extra allvarligt på denna form av brott mot journalister med giltig presslegitimation och sidor med utgivningsbevis.

Jag vill med detta poängtera två saker

  1. Det stöd jag fått har varit ovärderligt. Jag och redaktionen tackar er från djupet av våra hjärtan och själv tackar jag er från botten av min svarta själ. Det finaste jag kan komma på att säga.
  2. Jag vill inte se några spekulationer av motiv eller vilka som kan ligga bakom i några kommentarer. Detta är en sak för polisen att utreda och för att undvika att vi kommer för nära slutscenerna i “Cabaret” måste vi tro på rättsstaten in i det längsta.

Allt gott. Nu mot 2018.

Eder

Johan Westerholm

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se