Islamiska Förbundets långa band till Brödraskapet

  • Måndag 23 Jan 2017 2017-01-23
E-post 0

Somar al Naher publicerade igår en ledare i Aftonbladet som i stora delar är en rip-off av Ledarsidorna.se tidigare artikel om hur Islamiska Förbundet, IFIS, bjöd in den kände antisemiten egyptiern Zaghloul El-Naggar. al Naher framhåller, om än implicit, det som är anmärkningsvärt med bland annat IFIS dess återkommande vana eller tendens att vara fullständigt ovetande om sina inbjudna föreläsares ställningstagande i olika kontroversiella frågor utan att det är först när omvärlden, den icke-muslimska, påpekar brister i demokratisyn och annat som IFIS ”tar avstånd” ifrån.

En lång tradition av förnekelse och bortförklaringar.

Ett tidigt exempel på detta är när Sveriges unga muslimer bjöd in en föreläsare som uttryckt starkt fientliga åsikter gentemot homosexuella 2010. Sheik Abdullah Hakim Quick hållning var att homsexualitet ska bestraffas med döden. Omar Mustafa var då ordförande för Sveriges Unga Muslimer som bjudit in Sheik Abdullah menade att det hela var ett missförstånd, trots att Sveriges Radio kunde spela upp hans föreläsning där han tydligt utdelar en dödsdom, eftersom nyheten om shejkens åsikter först spridits på rasistiska hemsidor. Innehållet var inte det viktiga, det som avgjorde frågan i Omar Mustafas värld var vem som avslöjade den. I studion på Sveriges Radio vägrade Mustafa ta debatten med journalisten Evin Rubar som uppmärksammat det.

Mustafa gick, efter ordförandeskapet för SUM, vidare till att bli ordförande för IFIS och är idag förbundsrektor för folkbildningsförbundet Ibn Rushd. Mustafas sista åtgärd innan han lämnade ordförandeskapet för IFIS var att bilda den stiftelse som idag äger bland annat Granhedsgården. Mustafa har sedan dess även lämnat VD posten på Granhedsgården men kontrollerar stiftelsen genom sin position på studieförbundet Ibn Rushd.

Ett annat känt namn som passerat IFIS, SUM och återfinns inom Ibn Rushd-sfären, som är kommunicerande kärl, är bland annat förre bostadsminister Mehmet Kaplan. SUM har numera fått se sina statsbidrag indragna på grund av att organisationen påstås ha koppling till islamistiska Muslimska brödraskapet och bedriver inte en verksamhet som ”respekterar demokratins idéer”, enligt statliga MUCF som betalar ut stödet.

Här kan vi se en parallell med Omar Mustafas försvar av SUM 2010 när dagens ordförande, Rashid Musa, uttalar sig till Aftonbladet om SUM har kopplingar till Muslimska Brödraskapet:

– Jag väntar fortfarande på underlaget, jag kan inte uttala mig förrän jag får ta del av deras beslutsunderlag

Du kan inte svara ja eller nej på den frågan?

– Jag kan inte ställa upp på en intervju överhuvudtaget. Tills vidare får jag hänvisa er till vår Facebook-sida.

Som ordförande borde Musa rimligen veta om SUM har band till Muslimska Brödraskapet eller inte. Oavsett underlag. Musa vägrar svara på en enkel fråga som han rimligtvis bör ha svaret på. 

Men att banden finns till hela den sfär som kallas för Ibn Rushd-sfären, om än diffusa, blir uppenbart dels genom Magnus Norells beskrivning men även att den tidigare riksdagsledamoten Abdirizak Waberi, som var Omar Mustafas företrädare för IFIS som fortfarande har diffusa uppfattningar om antisemitismen hos deras föreläsare, idag innehar en ledande position i Federation of Islamic Organisations in Europe, FIOE,  med ansvar för PR. Enligt Brödraskapet själva är FIOE Brödraskapets paraplyorganisation i Europa.

Varför Aftonbladet byter fot på ledarplats är sannolikt inte så konstigt. På torsdag högtidlighålls minnesdagen för Förintelsens offer i de olika synagogorna. Minnesdagen är egentligen på fredag men har flyttats till torsdagen av lätt insedda skäl.

Om Aftonbladets ledarredaktion avser följa upp sin kritik mot IFIS och närma sig övriga delar av Ibn Rushd-sfären återstår att se men sannolikheten är dessvärre ganska liten. Vad IFIS gör idag har en lång tradition, med långa trådar, som löper in i studieförbundet Ibn Rushd. Studieförbundet är idag en maktfaktor att räkna med då de har goda förbindelser med både kulturministern och med samordnaren mot våldsbejakande extremism. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.