Krisen i polisen: Det är bara att gilla läget

  • Tisdag 10 Jan 2017 2017-01-10
E-post 0

Kriminologen Leif GW Persson är övertygad om att regionpolischef Annika Stenberg fått sparken. Samtidigt tolkar han beskedet som att hårt kritiserade rikspolischef Dan Elisson sitter säkert fram till nästa val rapporterar SVT. En med en sannolikhet gränsande till visshet korrekt bedömning. Av flera skäl sitter nu Eliasson säkrare än någonsin samtidigt som bondeoffret av Stenberg inte kommer få några allvarligare konsekvenser ens för henne själv annat än en kortare period av betald ledighet i väntan på nästa arbetserbjudande.

Dan Eliasson rekryterade själv Annika Stenberg till tjänsten som regionpolischef. Hennes enda merit, som förenar henne med Eliasson, är att hon är medlem i Advokatsamfundets organisation Hilda på samma sätt som Eliasson är medlem i Advokatsamfundets Ruben. Det var på denna merit, eller kontakt alternativt det som går under begreppet delikatessjäv, som var den mest sannolika rekryteringsgrunden.

Delikatessjäv finns reglerat i såväl Rättegångsbalken som Förvaltningslagen för att ta upp några några av lagrummen som till och med Advokatsamfundet rimligen borde vara något bekanta med eller hört talas om. Den ingår nämligen som ett moment inom ramen för juristutbildningen men med tanke på hur Advokatsamfundet nu utvecklat Hilda respektiver Ruben så är kunskap om dessa lagrum inte ett krav för att bli advokat eller ingå i dess organisationer Hilda respektive Ruben.

Stenberg kommer dock med stor sannolikhet landa mjukt. Inom Advokatsamfundets dotterorganisationer finns bland annat generaldirektörerna för Riksskatteverket och Kriminalvården. Med hennes formella kompetens och med Advokatsamfundets hjälp är det sannolikt inte några hinder att skapa en tjänst åt henne i någon annan statligt myndighet. Till och med rättschefen på Justitiedepartementet ingår i denna, av Advokatsamfundet kontrollerade, organisation. Samtidigt har Eliasson med detta drag, att lägga all skuld på polisens sjunkande produktivitet, på en länspolischef lyckats köpa sig tid fram till valet 2018. Anders Ygemans krav, att han ville se förbättrade resultat innan årsskiftet 2016/17 talar han numera allt mindre om. Detta trots att 919 poliser, varav de flesta i yttre tjänst, sade upp sig under 2016. Den förtätning av poliser i problemområden som Dan Eliasson skryter om bygger på omplaceringar och beordrad övertid i stor utsträckning.

Södertälje var lovade en förstärkning på mer än 20 tjänster. Det reella utfallet blev att poliserna i yttre tjänst förstärktes med en polisassistent. Flera av turlagen av poliser i yttre tjänst i Stockholms innerstad, Norrmalmspolisen, har halverats sedan sommaren 2016. På Järvafältet i Stockholm uppmanas nu vita kristna att lämna orten då kristna etniska européer inte accepteras. En utveckling som går snabbare och snabbare men som Stenberg, som nu fått sparken, knappast kan lastas för. Hon var baserad i Skåne.

Men. Leif GW Persson har rätt. Dan Eliasson kommer sitta kvar som rikspolischef minst fram till och med 2018. Han har gjort ett litet bondeoffer inom Advokatsamfundets dotterorganisationer med vetskapen om att Stenberg landar mjukt. Detta bygger dels på Advokatsamfundets inflytande men även Anders Ygemans vänskap med Samfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Ramberg och Ygeman känner varandra sedan många år, långt innan han blev minister, och de delar många värderingar och har rört sig i samma aktivistiska kretsar utanför rampljuset. Kretsar som idag utnyttjar sin indirekta makt.

Ygeman kommer helt enkelt inte ge Eliasson sparken. För många inom Advokatsamfundet och dess dotterorganisationer Hilda och Ruben vet för mycket om varandra för att det skall vara möjligt. Den juridiska termen för detta fenomen är ”delikatessjäv”. Kunskapen om denna term, eller tillämpningen, är inte längre ett krav för att bli advokat eller medlem i dess dotterorganisationer trots att den ingår i juristutbildningen.

Så enkelt är det. Det är detta vi har att förhålla oss till. Det är bara att ”gilla läget”.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se