Lättkränkta män

  • Måndag 2 Jan 2017 2017-01-02
E-post 0

Kahin Ahmed menade att hans partikamrat Hanif Bali gjorde sig skyldig till ett avskyvärt övertramp mot de mänskliga rättigheterna när Bali, enligt Ahmed, utsatte världens muslimer för grovt kränkande behandling. Bali skall även ha begått brott mot internationella konventioner. Ahmeds reaktion sätter ljuset på en rad mekanismer som vi nu ser slå ut i full blom på bland annat Järvafältet.

Kahin Ahmed reaktion är talande på många sätt när den publiceras på Nyheter24. Vilka övertramp och vilka brott mot internationella konventioner som Sverige ratificerat berör Ahmed inte närmare. Det ligger i sakens natur då Sverige endast ratificerat FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och inte de Muslimska Mänskliga Rättigheterna. I de senare är blasfemi, som Bali givit uttryck för, ett brott. Inte i FN:s motsvarande deklaration.

Kahin Ahmed bör, för att följa upp sina anklagelser, rimligtvis anmäla Balis utsagor för att få en rättslig prövning till stånd. Så fungerar ett civiliserat samhälle. Att stå och skrika att man känner sig kränkt utan att driva det till prövning är inte civiliserat. 

Det andra som Ahmeds reaktion belyser är att den slår hål på myten om den kränkte vite mannen.

En genomgång av 38 svenska förorter med många utrikes födda visar på mycket hög arbetslöshet.

– Det innebär väldigt mycket för människorna som inte har arbete naturligtvis men också för Sverige som helhet är det inte bra att vi har många som inte är med och arbetar, säger Jan Edling som just skrivit rapporten Förorterna som moder Svea glömde.

Edling har tittat på 38 förorter i Sverige där utrikesfödda dominerar befolkningen. Rapporten visar att nära 50 procent av kvinnorna och 40 procent av männen som bor i dessa områden går arbetslösa. Arbetsförmedlingens nya prognos för arbetsmarknaden bekräftar hans analyser. En allt större del av de arbetslösa utgörs av utrikes födda. Sysslolöshet, svag ekonomi samt tillgång till våldskapital samtidigt som närvaron av kriminalitet och starka religiösa rörelser och klanstrukturer leder ofrånkomligen till en spänd stämning i ”orten”.

Lättkränkt.

Till detta skall fogas den friktion som uppstår mellan framför allt sunni- och shiaislam, men även övriga samhället. Sunniislam dominerar MENA-området där 90 procent bekänner sig till denna religion. De befinner sig i en majoritetskultur och har svårt att anpassa sig att leva som minoritet. Svårigheter att underordna sig en annan kultur eller religion. Denna friktion förstärks av synen på sig själva som mer rättroende än shiamuslimer. Då shiamuslimer hävdar blodsband till Profeten för att göra anspråk på att vara ledande uttolkare av Islam hävdar sunnimuslimer ”de som står närmast profeten i tanken”. Allt baserat på Profetens sista ord, hans önskan att den som stod honom närmast skulle efterträda honom som kalif.

Blodsbanden sträckte sig till den fjärde kalifen Ali som försvann under oklara omständigheter.

Även om vi ser radikaliserad shiaislam så är radikalisering i väst av sunniislam vanligare. Den mekanism av att ”veta bäst” skapat av att inte ha blodsband med Profeten, är en utmärkt grogrund för till exempel Muslimska Brödraskapet. Brödraskapet är illa sedda i bland annat Libanon, Marocko och Jordanien. De två senare staterna, sunnimuslimska, styrs av det Hashimitiska kungahuset som kan hävda blodsband till Profeten. Detta gör dessa två stater unika. Och stabilare än andra där radikal sunniislam förtrycker minoriteter. Brödraskapet har även svenska miljöpartister som aktiva.

Detta är bara några av de mekanismer som Kahin Ahmed åskådliggör med sin reaktion mot riksdagsledamoten Hanif Bali. Det är inte heller någon hemlighet att somalier står längst ner på trappan i den sunnimuslimska hierarkin vid sidan av Sydsudaneser varför det kan ligga ett förstärkt underdog-perspektiv i reaktionen. Att Ahmed måste reagera hårdare för att hävda sin position än om han hade varit av arabiskt ursprung. Rasismen och sekterismen, där tolkningar ställs mot varandra, som finns inom Islam är avsevärt mycket brutalare än vad som framgått i media. Det räcker med att åka ner till Saudiarabien eller Sudan så blir detta tydligt i gatubilden. Hur sunnimuslimer behandlar sunnimuslimer som inte har arabiskt, eller “rätt”, ursprung. Islam är inte den homogena religion som bland annat Kahin Ahmed eller Folkbildningsförbundet Ibn Rushd förbundsrektor Omar Mustafa ger uttryck för. Långt ifrån. Och då uppstår friktion, en friktion som på Järvafältet förstärks av andra faktorer.

Lättkränkta utlandsfödda, ofta sysslolösa, män. Har du inte så mycket att göra om dagarna samtidigt som allt detta kommer med i bagaget så är det inte konstigare än så. Att du blir lättkränkt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se