LO och Schibstedt destabiliserar Nordafrikas sista säkra land

  • Söndag 8 Jan 2017 2017-01-08
E-post 0

Skärmklipp Anders Lindbergs Twitterflöd

Igår utmanade jag Aftonbladets Ledarredaktör Anders Lindberg på debatt om han signerade krönika från lördagen om Västsahara. Krönikan i sig innehöll så pass grava faktafel och missvisande information att jag ansåg att han borde möta mig i en offentlig debatt för att försvara sig. Lindberg menar dock på Twitter att han inte anser sig ha tid eller intresse av att kommentera eller debattera sina egna utsagor.

En ledarredaktion på varje tidning innehar en mycket speciell position. Det är ledarredaktionen som slår fast tidningens och ägarnas politiska inriktning. Med tanke på vad Lindberg framförde så är det en minst sagt revolutionerande position som Schibstedt Media Group och LO nu tar.

Lindberg slår ett slag för ett fritt Västsahara. Den enda organisation i Afrika som driver denna fråga är Polisario. Allt fler länder, numera en majoritet i Afrikanska Unionen, är emot ett fritt Västsahara då de insett, i likhet med i praktiken alla världens underrättelsetjänster, att Polisario är ett reellt hot mot stabiliteten i Maghreb eller Nordafrika.

Polisario har idag försett bland annat Boko Haram och AQiM med runt en halv bataljon stridsvana soldater. Boko Haram är den organisation som håller journalisten Johan Gustavsson fången. Dessa tre organisationer är idag kommunicerande kärl men även IS har gjort inbrytningar i Tindouf-lägret i Algeriet. Polisario håller utöver detta ett antal spanska unga kvinnor som arbetat som biståndsarbetare som gisslan. Några av dessa kidnappades endast tio meter från ingången till Polisarios huvudkontor i Tindouf.

Sedan 2015, det år EU:s antikorruptionsorgan OLAF avslöjade omfattande svindel av biståndet till Polisario där stora belopp slussades vidare till ledningens privata konton (ledarsidorna.se har tagit del av brittisk forensicinformation som visar på kontotransaktioner) har Sverige tvingats till att skicka biståndet via EU:s program. Sverige har, visar det sig, haft en undermålig kontroll på kontoflödena och med sin passivitet bidragit till miljonrullningen. Det är även bevisat att i Polisarios läger pågår handel med unga flickor som sexslavar, människosmuggling samt stölder av biståndsprodukter som säljs öppet på marknader i Algeriet.

Detta har Anders Lindberg, och därmed ägarna LO och Schibsteds, aktiva stöd. Det är denna händelseutveckling de bejakar. Som ett led i en feministisk utrikespolitik. Eller en viss form av feministisk utrikespolitk. Så mycket av feminism är det inte. Eller så är det just den form av feminism som LO och Aftonbladet vill se. Sexhandel, slavhandel, korruption, kidnappningar och ond bråd död genom terror.

Marocko har idag det bästa säkerhetsläget i hela Medelhavsregionen. Till skillnad från Europa, som är gulklassat, det vill säga en risknivå på två på en femgradig skala är Marocko grönklassat. Detta innebär att amerikanska turister inte behöver vidta några som helst säkerhetsåtgärder då landet är stabilt. Det enda stabila landet i MENA efter den arabiska våren. Ett land som sedan 2011 infört såväl religionsfrihet, jämlikhet mellan könen och kvinnors rätt till såväl skilsmässa som abort i vissa fall. Ett land där 40 procent av åklagar- respektive domarkårerna är kvinnor. Aftonbladets officiella linje är att de, med sina ägares godkännande, anser inte att detta skall premieras utan att en destabilisering av regionen samt införandet av en islamistisk stat i Västsahara är att föredra.

Det domslut som fattats i en av EU:s underrätter, om att värdet av det som produceras i Västsahara skall stanna i Västsahara är redan obsolet. Detta är redan infört av kungen av Marocko, kung Mohammed VI. Domslutet har överklagats av bland annat Sverige.

Den marockanska regeringen genomför i dagsläget dialog på tjänstemannanivå med Sverige om hur en repatriering av de marockanska gatubarnen skall gå till. De följer noga vad som skrivs i svensk media i allmänhet och är mycket väl medvetna om Aftonbladets nära band till regeringen. Dels genom att ordföranden för LO, Karl Petter Thorwaldsson, sitter i socialdemokraternas verkställande utskott, dels genom att de är väl medvetna om de vänskapsband som finns mellan Lindberg, UD:s politiska ledning och Polisario. Ett tredje alternativ är att Lindberg och Aftonbladet är köpta eller pressade av Polisario men så lågt kan inte ens dessa sjunka.

Ägarna, med Lindbergs mycket tydliga markering, är sannolikt inte heller villiga att ta någon som helst diskussion med vare sig LO:s medlemmar eller Schibsteds aktieägare om denna politiska inriktning.

Signalen som den marockanska förhandlingsdelegationen tog emot under lördagen med Lindbergs artikel kommer inte främja den dialog som pågår rapporterar säkra källor från Rabat. 

Lindberg vägrar debatt om sin minst sagt illa genomarbetade artikel som mer liknar ett beställningsjobb från Polisario. Allt publicerat med LO:s och Schibsteds goda minne. Den politik, en destabilisering av Nordafrika, är uppenbarligen precis det de vill. Annars hade inte Aftonbladet låtit publicera artikeln. Den andra rimliga förklaringen är att vad vi ser är en osedvanligt slapp ägarstyrning men med tanke på Schibsteds ställning i media är detta inte troligt.

Det är inte bara att Lindberg vägrar debatt om sina egna utsagor som är remarkabelt. Det visar sig mer och mer tydligt att LO och Schibstedt, genom Anders Lindberg, är de som kanske utgör det största hotet mot stabiliteten i Mahgrib genom sin syn på världen.

Ett ämne nog så viktigt att ta upp denna vecka när Folk och Försvar inleds. Där alla utrikes- och säkerhetspolitiker av rang själva kan ställa Aftonbladet med ägare mot väggen, representerade av Lindberg, och fråga vad de håller på med. Hur Aftonbladets, LO:s och Schibsteds agerande i Mahgrib kan göra livet bättre för de som bor där och vi som bor här. 

EDIT 19:15

Jag och Lindberg har haft en viss kontakt.  Han raderade tidigare tweet och kom med ett förtydligande. Stort gjort. 

Skärmavbildning Lindbergs Tweet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se