Rätt statistik skyddar offer och framtida gärningsmän

  • Tisdag 17 Jan 2017 2017-01-17
E-post 0

Morgan Johansson håller fast vid sitt resonemang om att det inte krävs några djupare studier om relationen migranter och kriminalitet även om invandringen det senaste året sett annorlunda ut jämfört med tidigare. Till exempel har det kommit ett stort antal ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Morgan Johansson menar att efter att socialekonomiska faktorer rensats bort är det ingen större skillnad. Men stämmer verkligen allt det justitieministern påstår?

– Det här gäller för den gruppen också. Jag tror att det kommer att gå väldigt bra för de allra flesta av dem. Sen kommer det säkert att finnas en grupp också som det inte kommer att gå så bra för. Då vet vi att då handlar det om att gå in med sociala insatser och med missbruksvård om det skulle behövas. Den kunskapen har vi egentligen redan, säger Morgan Johansson (S) till SVT

Johansson fokuserar, av politiska skäl och att inte tvingas föra en politik mot sin egen väljarbas, på de socioekonomiska faktorer som bland annat kriminologen Jerzy Sarnecki håller fast vid och att den ytterligare kunskap om etnicitet kring vissa brottmål inte behövs. Inte ens i brottsförebyggande syfte.

I lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor (1982:316) regleras den formen av brott som ett grovt brott. Brott av normalgraden ger upp till fyra års fängelse, är brottet grovt upp till tio år. Detta innebär att den som utför könsstympning kan häktas under utredningstiden oavsett grad på brottet.

De flesta är sannolikt tämligen säkra redan idag på att få engelsmän och islänningar kommer att misstänkas för könsstympning då det inte är en engelsk eller isländsk sedvänja. Däremot är denna kulturyttring vanlig i MENA-regionen. Slutsatsen borde bli, även för justitieministern, att migranter från MENA-regionen är redan från första dagen i behov av samhällsutbildning inom vålds- och sexualområdet på ett helt annat sätt än islänningen. Vad engelsmannen kan behöva är dock en särskild genomgång av vissa alkoholvanor då England tillämpar en fyra gånger så hög nivå än den svenska tillåtna vid bilkörning. Samt ta för vana att hålla sig på höger sida vägen istället för vänster.

Danmark är ett gott exempel på hur ett bra underlag kan utformas för att samhället skall kunna möta med adekvata åtgärder i ett tidigt stadium. Genom att se den utsatta etniska gruppen, som är överrepresenterad i brottsstatistiken, tidigt. Genom att titta på index per grupp ges ytterligare data för att rätt styra samhällets resurser innan brott inträffar. För att dels främst skydda samhället mot brott men redan från början vägleda de nya danskarna rätt. Om index för en man i Danmark att begå brott är 100 ligger motsvarande tal för de med danskt ursprung på 95, svenskt ursprung på 65 samt kinesiskt ursprung på så lågt som 45. Det är med andra ord mindre än hälften så sannolikt att en kines begår ett brott i Danmark än en person som är född i Danmark.

För Somalia som ursprungsland är den danska siffran 242, det vill säga nära två och en halv gånger så stor sannolikhet för att en somaliskfödd skall hamna i kriminalitet medan syrier ligger nära det danskfödda indexet på 108, det vill säga bara drygt tio procent högre.

Med dessa data som grund kan det danska samhället agera proaktivt. Dels genom att nu veta vem men även då förebygga, med kunskap om kulturer, om vilka brott som kan ligga närmast. Sexualbrott är en form av brott som med enkla medel kan förebyggas med tidiga insatser i form av utbildning. Ett annat resultat av den danska studien är att de konstaterar att inrikesfödda, med två utrikesfödda föräldrar, har högre sannolikhet att hamna i kriminalitet. Först där slår det socioekonomiska perspektivet och rotlösheten igenom.

Rätt underlag leder till rätt åtgärder och minskar lidande för alla parter. Såväl framtida  offer som presumtiva gärningsmän. Gärningsmän som inte behöver bli gärningsmän om de möts med exakta och rätt balanserade åtgärder från början. Proaktivt istället som idag, reaktivt. En politik som sätter brottet och brottsoffret i fokus. Så att brott inte skall behöva inträffa.

Konsekvenserna av justitieministern strategi är att det är bättre att vänta istället tills någon blir könsstympad, misshandlad, våldtagen eller dödad istället för att arbeta förebyggande med ett bra underlag som grund. Det finns ingenting i det svenska underlaget som håller måttet internationellt. Vi kan heller inte använda oss av internationella studier då vårt samhälle utvecklats annorlunda av migrationen än den finska och danska. Finland och Danmark har en mer kravorienterad integrationspolitik än den svenska varför migranten utvecklas annorlunda. Justitieministerns hållning ligger även närmare rikspolischef Dan Eliasson som närmast var ledsen över den mans öde när denne högg en ung syrianska, som arbetade på det boende han fått skydd, till döds.

Medan ni tar del av den danska rapporten från 2015 nedan, som inbäddat dokument, kan ni kanske fundera på vad det är för fel på oss svenskar. Vilka åtgärder som måste vidtas i landet vi migrerar till för svenskar när vi, om och om igen, röstar fram justitieministrar som Johansson och låter kriminologer som Sarnecki dominera debatten.

Aktörer som, efter det att socioekonomiska faktorer är bortrensade, i praktiken hävdar  att könsstympning, barnäktenskap och att unga kvinnor som inte vill giftas bort innan 15 års ålder med gamla gubbar och därför kastas ut från balkonger är lika vanligt hos svenskar, islänningar, finnar och danskar som hos somalier och iranier.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se