Samordning utan ansvar. Och utan samordning

  • Tisdag 3 Jan 2017 2017-01-03
E-post 0

Mot bakgrund av den alltmer allvarliga situationen på Järvafältet norr om Stockholm samt hur situationen där närmar sig stadsdelar i andra delar av landet som Vivalla, Biskopsgården och Rosengård för att ta några exempel finns det all anledning att skärskåda regeringens framfart. Regeringen Löfven kommer med stor sannolikhet att slå alla tidigare kända rekord i antalet samordnare per minister samt antalet ministrar med samordningsansvar. 

En tydlig signal till omvärlden att regeringen inte förmår ta situationen på allvar utan bollar runt frågorna då ministrarnas olika samordningsansvar mer eller mindre tar ut eller stör varandras samtidigt som statsministerns grepp om Statsrådsberedningen, där Baylan tjänstgör som samordningsansvarig minister, framstår som svagt.

Det är inte bara Vivalla i Örebro eller Göteborg som har problem med muslimsk extremism. Problemen, de reella och inte regeringens ”utmaningar”, är uppenbara på Järvafältet. Att Järvafältet nu får särskild uppmärksamhet av regeringen kan bero på att nu kommer problemen i obehaglig närhet till Rosenbad och Stockholms Stadshus. Till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism har regeringen utsett Anna Carlstedt, tidigare chef för Röda Korset. Carlstedt har aldrig tidigare arbetat närmare med våldsbejakande extremism av något slag och ansvarade, som chef för Röda Korset, för den stödlinje som lanserades av Mona Sahlin. Röda Korset kopplade in en telefonsvarare som en kraftfull markering mot religiös extremism under Carlstedts ledning.

Men det stannar inte där. 

Islamiska Förbundet i Järva i nordvästra Stockholm släppte i mars 2016 en film som ska motverka religiös radikalisering av unga i området. I filmen medverkar unga vuxna. Det visade sig att nästan alla som medverkar är skådespelare och saknar koppling till Järva. Något som inte som framgår. Det fanns inga unga i Järvaområdet som vågade eller ville ställa upp. Att salafismen växer sig stark på Järvafältet kan bland annat Nalin Pekgul vittna om sedan 2009. Att religiös extremism skulle vara en nyhet för regeringen eller den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad faller på sin egen orimlighet.

Det är ur detta perspektiv som samordningsminister Ibrahim Baylans (S) svar till Beatrice Ask (M) skall läsas. På frågan om hur regeringen skall hantera den alltmer allvarliga situationen på Järvafältet i huvudstaden lyckas Baylan med det stora konststycket att inte nämna religiös extremism en enda gång. Inte heller tycks han sända vare sig hedersvåld mot kvinnor eller kvinnors lidande under religiösa vanföreställningar någon tyngre tankemöda i sitt officiella svar.

Samordningsministerns, och regeringens, kraftfulla åtgärd blir i komplement till Anna Carlstedt, istället att

Arbete pågår med att etablera en statlig delegation som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Regeringen kommer tillsätta en ordförande för delegationen som ska leda arbetet.

Hela svaret kan ni ta del av som inbäddat dokument i slutet på artikeln. Den tidigare utlovade samordnaren för Järvafältet blev en delegation utsedd av en samordningsminister som, likt samordnaren mot våldsbejakande extremism, inte vågar ta orden religiös fundamentalism eller jihadism i sin mun.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.