Vad inkluderar regeringen i ordet “rasism”?

  • Måndag 16 Jan 2017 2017-01-16
E-post 0

Idag inviger kulturminister Alice Bah Kuhnke en konferens om lokalt förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i Stockholm. Det blir första tyngre framträdandet även för den nye samordnaren Anna Carlstedt. Det som är anmärkningsvärt är att inte någon del är öppen för media. Däremot är personer som är kopplade till såväl studieförbundet Ibn Rushd och  IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, några av deltagarna enligt uppgifter från flera oberoende källor.

SKMA, Svenska Kommittén mot Antisemitism har rapporterat om att IFIS under flera år återkommande bjudit in föreläsare vars övergripande budskap innehåller grov antisemitism. När detta har påtalats har dess förre ordförande Omar Mustafa till en början ifrågasatt att föreläsarna hyser antijudiska uppfattningar, beskrivit judehatet som Israelkritik och anklagat kritikerna för islamofobi. SKMA rapporterade så sent som i lördags, den 14 januari,  att detta skedde igen och nu tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd i december 2016.

När Islamiska förbundet, även denna gång i samverkan med bl.a. Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd, i december 2016 arrangerade en konferens i Stockholm var en av de inbjudna föreläsarna egyptiern Zaghloul El-Naggar.

El-Naggar är bl.a. författare till boken La conspiration. Aperçus du complot juif et international contre le peuple palestinien (Konspirationen. Exposé över den judiska och internationella komplotten mot det palestinska folket). Som tolk till svenska presenterades i programmet bland annat Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer som nyligen fått sina statsbidrag indragna för misstankar om antidemokratiska värderingar. Något som i kraftiga ordalag fördömdes av bland annat Omar Mustafa. De ville se bevis för detta.

Att bjuda in en så pass välkänd antisemit av El-Naggars karaktär med så pass nära relationer med Muslimska Brödraskapet torde vara mer än tillräckligt. Här ett utdrag ur boken La Conspiration, översatt av SKMA från den franska utgåvan:

”Judarna utmärks genom sin blinda intolerans för andra nationer och hela mänskligheten”. 

Omar Mustafa och den nye samordnaren står dessutom varandra nära sedan många år. De har rört sig i samma kretsar och följer och gillar varandras inlägg på bland annat Facebook.

Den antisemitism som vi under lång tid sett växa i Sverige är inte längre bara präglad av Nordiska Motståndsrörelsens nazistiska stöveltramp. Det är en annan, för oss ny form av antisemitism. En antisemitism som i mångt och mycket skyddas, och gillas, av såväl kulturminister som den nye samordnaren mot våldsbejakande extremism. Nu stundar en konferens med några av dessa som deltagare. Utan att media får vara närvarande.

Det är inte utan att vi bör fråga bland annat statsminister Löfven, kulturministerns chef, vad han egentligen menade när han sade att rasism är tidlös skit. Vad som ingick. Och vad han exkluderar. Om den mer än 1 400 år gamla antisemitismen som återigen visar sig inom studieförbundet Ibn Rushd paraply ska erkännas en positiv särbehandling i Sverige.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.