Socialdemokraternas kärlek till Muslimska Brödraskapet är inte över

  • Måndag 6 Feb 2017 2017-02-06
E-post 0

Föredragningsglistan inför Socialdemokraternas partikongress har nu lagts fast. En föredragningslista som säger den insatte mer än tusen ord. Bakom denna formalia döljer sig i skuggorna en hel del ledtrådar till vad partistyrelsens riktlinjer, som blir publika den 27 februari, kommer att innehålla på en kongress som kommer präglas av partipiska. Kongressen, som hålls i Göteborg den 8-12 april, är den första sedan kongressen 2005 då socialdemokraterna samtidigt sitter i regeringsställning och kommer därmed präglas av låg takhöjd och att vara en dikterad tillställning.

Av föredragningslistan framgår att Socialdemokraterna inte har för avsikt att göra upp med den relativism och postmodernism som försatt Sverige i en allvarlig situation. Inte heller vare sig kapar Socialdemokraterna banden till Muslimska Brödraskapet eller gör upp med den historien. En historia som kom att nå sin kulmen på Bommersvik genom Bommersviksakademin åren 2011-2013. Denna kurs av framtida ledare i Socialdemokratin är i allra högsta grad kopplade till såväl Muslimska Brödraskapet som de är närvarande i dels utformningen av den migrationspolitik som gällde fram till i november 2015, dels i allra högsta grad närvarande i den politiska ledningen på Utrikesdepartementet.

Denna kurs på Bommersvik kom att cirkla kring Omar Mustafa, idag förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd men då ordförande för IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige. Hans företrädare, Abderizak Waberi, tidigare riksdagsledamot för Moderaterna, är idag PR-ansvarig för Muslimska Brödraskapet i Europa. Även om Omar Mustafa idag håller en i allt väsentligt lägre profil i relationen med Brödraskapet så var han desto tydligare med sina sympatier under den tid han deltog i SSU:s ledarskapsutbildning Bommersviksakademin. På sin egen Facebooksida visade han sin uppskattning kring den homofobiske predikanten Yasir Qadhi och Muslimska Brödraskapets chefspredikant Yusuf al-Qaradawi – som har hyllat Adolf Hitler och Förintelsen.

Idag håller Mustafa en låg profil men inom Ibn Rushd finns personer som är desto tydligare. Dels Mohamed Temsamani, Miljöpartiet, som är ansvarig för för tro och medlemsorganisationer som genomfört sin politiska praktik i Brödraskapets politiska gren i Egypten ”Fred- och Rättvisepartiet” (partiet numera förbjudet) samt Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer som förlorat sina statsbidrag med hänvisning till just kopplingarna till Brödraskapet. Musa har även på senare tid gjort sig känd för att föreläsa till förmån för separatism i SSU Stockholms regi.

På den ledarskapskurs på Bommersvik som Omar Mustafa var inskriven på, men aldrig hann slutföra då han avgick från Socialdemokraternas partistyrelse innan, finner vi ett antal andra namn.

Anna Ardin, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, samt även Sara Gunnerud, ledamot i S-kvinnors valberedning men till vardags kommunikationsansvarig på studieförbundet Ibn Rushd. Med Omar Mustafa som chef och med Helena Hummasten (f Benouda) som ordförande vars svärson Munir Awad avtjänar ett tolvårigt fängelsestraff för förberedelse till terrorbrott. Awad kan friges villkorligt tidigast den 29 december 2018. 

En tredje person med starka kopplingar till Bommersviksakademin är Margot Wallströms politiske rådgivare Sassan Alex Akhlagi som bland annat gått en speciell kurs inriktad för progressiva ledarskribenter under bland annat Anders Lindbergs och Karin Petterssons, bägge Aftonbladet, ledning. Akhlagi har varit mycket tydlig i sitt stöd till Omar Mustafa i debatten.

Av förteckningen på föredragande finns det med andra ord inga som helst tecken på att Socialdemokraterna i allmänhet och regeringens utrikespolitiska ledning i synnerhet gjort upp med postmodernismen eller med relationerna med Muslimska Brödraskapet. När dessa relationer kommer till Washingtons och Kremls kännedom kommer sannolikt klimatet i FN:s Säkerhetsråd bli något frostigt. Oavsett hur många kanelbullar som bakas på UD för den allmänna fikatrevnadens skull.

Vare sig Donald Trump eller Vladimir Putin, eller för den delen Storbritannien eller Frankrike, är kända för att hysa några varmare känslor för Brödraskapet och dess medlöpare.

 

Redaktörens kommentar:

Bakom, tillsynes oskyldiga och lite träigt formulerade, dokument öppnar det sig inte sällan oceaner av politisk information som bör förmedlas till allmänheten i sammanställd och analyserad form. Detta är ett exempel på vad erfarna politiska journalister borde kunna leverera med ett så enkelt dokument som Socialdemokraternas Partistyrelses PM som ni finner som inbäddat dokument nedan.

Ledarsidorna.se är i huvudsak läsardrivet och är beroende av alla frivilliga donationer för att kunna gräva vidare i politikens spegelvärld, inte helt olikt den värld jag kommer ifrån – underrättelsetjänsten.

Vi på redaktionen vill på detta sätt tacka er läsare för era bidrag, stora som små, historiska, nutida samt framtida. Det är med ert stöd vi växer och kan göra mer. Den dagen ni anser att vi gjort vårt lägger vi ned. Men tills dess skall vi göra vårt bästa för att bedriva en konsekvensneutral journalistik i de friktionsytor som uppstår mellan politik / samhälle, kultur och religion i den mörka tid vi lever i. 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se