Statsministern och det Muslimska Brödraskapet

Featured Video Play Icon
 • Tisdag 7 Feb 2017 2017-02-07
E-post 0

Migrationen från Mellanöstern och Nordafrika skapar ängslan bland många av Europas judar. En ofta inpräntad antisemitisk övertygelse inom islam hotar den judiska minoriteten, menar Jackie Jakubowski på DN Kultur. En övertygelse som har sina rötter i bland annat det Muslimska Brödraskapet och den palestinska diasporan i Malmö.

Statsministern fick en direkt fråga om detta i riksdagens frågestund av ledamoten Boriana Åberg, M. Men han valde att inte svara på frågan. Statsministerns förklaringsmodell på den arabiska antisemitismen i Malmö var att Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Statsministerns svar och  upprördhet i frågan om antisemitismen i Malmö bör kunna ifrågasättas.

Den antisemitism som är närvarande i Malmö har inte de nazistiska rötter som statsministern vill göra gällande eller tycks tro på. Det är en mycket äldre antisemitism med rötter i Mellanöstern och som idag växer med bland annat Muslimska Brödraskapets hjälp i Sverige.

Historien till de långa, och starka, band som denna form av islamism har med socialdemokraterna i allmänhet och statsministern i synnerhet är avgörande att belysa för att förstå statsministerns överslätande attityd.

 • 1999 slöt Broderskaparna, dagens Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, ett samarbetsavtal med Sveriges Muslimska Råd om att garantera ett visst antal riksdagsplatser åt den muslimska diasporan. I utbyte skulle S få “tillgång till” viktiga röster och nya medlemmar då partiet tappat en naturlig bas i LO då  kollektivanslutningen av LO-medlemmar avslutats 1987.
 • En annan effekt var att det skulle öka Broderskaparnas inflytande på moderpartiet.
 • 2005 varnar frilansjournalisten Salam Karam för den slappa attityd främst den sittande regeringen Persson visade Brödraskapets utbredning i Sverige med därtill hörande människo- och samhällssyn. För döva öron.
 • 2006 anställer biståndsminister Carin Jämtin, själv medlem i Tro och Solidaritet, Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som politisk rådgivare på Utrikesdepartementet. Senare kom Jämtin att bli partisekreterare, partiets näst mäktigaste.
 • 2009 träffades Broderskapsrörelsen i moskén i Rosengård. Adrian Kaba, ordförande i Rosengårds S-förening såg inte att man nödvändigtvis behöver sätta samman sin privata religions-åskådning med politiken.

– Det handlar om att vara politiskt medveten om den religiösa värdegrund man står på. Här enas vi genom politiken oavsett religion, det handlar om solidaritet genom politiken snarare än om religion, säger Adrian Kaba.

 • Kaba, som numera har Socialdemokrater för Tro och Solidaritets förtroende att vara vald till ledamot i förbundsstyrelsen återkommer redan tre år senare (se nedan)
 • 2011 ursäktade Broderskaperanas ordförande Peter Weiderud muslimers homofobi och annorlunda frihetssyn med att de inte kommit lika långt i sin utveckling. Att det var i sin ordning att vara socialdemokrat, muslim och homofob och därmed inte honorera allas lika värde.
 • När Nalin Pekgul förlorade förlorade återvalskampanjen till ordförandeskapet för S-kvinnor mot Lena Sommestad 2011 var Sara Gunnerud Sommestads kampanjledare.
 • Idag sitter Gunnerud i S-kvinnors valberedning men är även kommunikationsansvarig på studieförbundet Ibn Rushd under Helena Hummasten och Omar Mustafa samt redaktör för Ibn Rushd medlemstidning “Kupolen”.
 • Pekgul är en av få som likhet med Salam Karam tidigt varnat för den tilltagande islamiseringen i miljonprogramsområdena och Brödraskapets allt tydligare närvaro.
 • Ibn Rushd förbundsordförande Helena Hummastens svärson är en av få svenska medborgare som dömts för förberedelse till terrorbrott och han kommer släppas fri tidigast i december 2018.
 • 2014 kom samme Adrian Kaba som 2011 stod trygg i sin religiösa och politiska övertygelse att hävda att terrorgruppen IS tränats av den Israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Detta som en naturlig del av hans politiska medvetenhet och värdegrund.
 • Kabas senare avståndstagande formulerades med att “han kan ta avstånd från påståendet om det kan bevisas att det är en konspirationsteori”. En villkorad dementi – endast om det han sagt kan motbevisas kommer han, som styrelseledamot i Tro och Solidaritet, ta tillbaka de antisemitiska uttalanden han gjort.
 • 2014 utses Peter Weiderud av regeringen Löfven till chef för Institutet i Alexandria, Egypten. Egypten är Muslimska Brödraskapets “hemland”.
 • 2015 anslöt sig Ulf Bjereld, expertkommentator i SVT och professor i Statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, som blivande ordförande till Ship to Gaza 2016 som svenskt affischnamn. Svenska Ship to Gaza kom att samarbeta med turkiska IHH. IHH är ansedd att vara en terroristorganisation med starka band till Hamas och vara en del av Muslimska Brödraskapets verksamhet.
 • Muslimska Brödraskapet är Hamas ”ideologiska källa” som bland annat innebär ett utraderande av Israel från kartan. Hamas är Muslimska Brödraskapets palestinska gren enligt Hamas själva.

Det är heller ingen hemlighet att riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) och medlem i Tro och Solidaritet har sitt starkaste stöd i den palestinska diasporan i Malmö samt att inom denna diaspora finns bland annat  ett starkt stöd till Hamas.

 • Larsson har tidigare under 2015 deltagit i demonstrationer med den form av antisemitism Brödraskapet ger uttryck för. Larsson tog avstånd först efteråt från slagorden. När innebörden i demonstranternas budskap blev klarlagt för journalister som då började ställa obekväma frågor.
 • På samma sätt klev Larsson av ett på förhand inplanerat framträdande 2016 i samma kontext men först efter det att det blivit känt att antisemitiska  företrädare skulle närvara med och budskap det budskap de företräder som nått media.

Larsson, och socialdemokraterna i Malmö samt inom Tro och Solidaritet följer nästintill slaviskt den mediestrategi som Ibn Rushd – sfären tillämpar. Det är först när det avslöjas att antisemitiska uttalanden gjorts eller att antisemitiska personer bjudits in som Larsson reagerar. Den muslimska diasporan i Malmö och på Järvafältet i Stockholm är en stark och viktig väljarbas för socialdemokraterna och kan inte riskeras. Bättre att chansa, hoppas på att journalisterna sover (vilket de oftast gör) och dementera i efterhand om så erfordas.

Utöver detta så finns det ännu fler band, och ännu starkare, in i socialdemokraternas absoluta toppskikt som ger förklaringar till varför Stefan Löfven har så svårt att fördöma den antisemitism som har sitt ursprung i Brödraskapet. 

 • Berit Högman, valberedningen, anses såväl internt som externt vara den som beredde vägen för Omar Mustafa, idag förbundsrektor för Ibn Rushd.
 • Det är väl känt i partiet att Högman och Löfven är goda vänner sedan lång tid tillbaka. Men banden slutar inte där.
 • Stefan Löfven hustru Ulla har fram till nyligen varit anställd hos Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Tidigare var hon nära medarbetare till Carin Jämtin.

Detta är bara ett axplock av associationer och relationer som alla förr eller senare leder till Muslimska Brödraskapets intressesfär. Påfallande ofta via Broderskaparna / Tro och Solidaritet. Med en frekvens så tät att slumpen bör kunna ifrågasättas. Med allt detta som grund är Stefan Löfvens agerande på Riksdagens frågestund logiskt. Hans band med Brödraskapet och Broderskaparna, idag Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, går långt tillbaka i tiden. Att få statsministern att vitsorda att Muslimska Brödraskapet är i grunden en antisemitisk organisation med terroristkoplingar och att de i Sverige har huvudsakligt fäste i Malmö och på Järvafältet är helt enkelt osannolikt.

Alla dessa band, och nära relationer till partiet på olika nivåer, sätter sin prägel på statsministerns tankevärld och uttalanden. 

Omsorgen om gamla vänskapsband och behovet av röster väger hela tiden tyngre än värnandet om mänskliga rättigheter på Järvafältet och i Malmö. Som bägge tjänar som exempel på en antisemitism och radikalisering med lång historia och starka band rakt in i Rosenbad. Med detta sagt är det inte säkert att statministern själv är antisemit. Snarare tvärtom.

Men så länge han inte markerar mot den antisemitism och den terror mot kristna och judar som Muslimska Brödraskapet företräder, så länge kommer frågetecknen kvarstå på var han och socialdemokratin befinner sig och är på väg.

Däremot kan statsministern mycket väl troget tjänat och fortfarande tjäna rollen som en nyttig idiot åt Brödraskapet och andra krafter. En ofta ofrivillig roll som återfinns i all politik och underrättelsetjänst. Om det är så är statsministern låtanden och göranden mycket medvetet styrts av andra krafter som han själv inte förstår sig på eller är medveten om – då blir hans nuvarande positionering och uttalanden begripliga och förlåtliga.

Är däremot statsministern medveten om vilket spel han spelat och spelar med i kommer skeendena i ett annat ljus. 

 

Magnus Norell har tidigare beskrivit Muslimska Brödraskapet på Ledarsidorna.se

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.