Sverige vinglar vidare inom utrikespolitiken

  • Torsdag 16 Feb 2017 2017-02-16
E-post 0

Sveriges balansakt i Mellanöstern fortsätter under regeringen Löfvens ledarskap. Det omskrivna besöket och handelsavtalet med Iran är bara en pusselbit som inte passar in i en politik som ingen riktigt vet var den kommer sluta. Runt de tre regionala maktpoler, Ankara, Teheran och Riyad, som vår utrikespolitiska ledning manövrerar finns ingen egentlig tanke om var vi skall landa. För att uttrycka sig som Håkan Juholt, före detta partiordförande för socialdemokraterna, det liknar en utrikespolitisk popcornpolitik. 

Relationen med Iran har sedan upphävandet av handelsbojkotten inneburit en snabb destabilisering av regionen. Regimen i Iran präglas av teokratisk brutalitet där till exempel brott mot slöjtvånget kan straffas med upp till 72 piskrapp mot en naken överkropp. Det shiamuslimska Iran är arvfiende till den andra maktpolen, Riyad i Saudiarabien.

Saudiarabien intar en särställning i regionen då den härbärgerar Islams heligaste platser. Mecka och Medina. Även om Saudiarabien präglas av att vara en teokrati finns en långsam, men ändock påtaglig, förändringsprocess i gång i relationen till Israel. Saudiarabien, Jordanien och Israel samarbetar idag över två strategiskt viktiga tekniksamarbeten. Produktion av vatten samt energi. Saudiarabiska investerare har bland annat finansierat en stor del av svensk forskning på förnyelsebar energi. Det är ingen slump att bensinkedjan Preem, som satsat på ekodiesel med tallbarrsolja har en saudiarabisk ägare, Mohammed Al-Amoudi.

Samarbetet med Israel, som idag syftar till att underlätta palestinierna i Jordaniens situation har ett lika stor humanitärt syfte som ekonomiskt sådant. Mohammed Al-Amoudi är väl medveten, likt familjen Saud, att oljan en dag är slut. Huset Saud är, tillsammans med klanen Wahhab (som står för Saudiarabiens uttolkning av sharia) svurna fiender till alla de tre krafter som syftar till att förändra maktdelningen i Mellanöstern. Det Muslimska Brödraskapet, Iran samt den shiamuslimska terrororganisationen Hizbollah. Dessa ses som värre fiender än Israel. Det är ingen hemlighet att Saudiarabien och Israel har omfattande kontakter på statssekreterarnivå sedan många år. Huset Saud vet att de inte kan göra hur stora lappkast som helst utan omfattande konsekvenser i opinionen.

Shiamuslimska Iran är idag, vid sidan av Brödraskapet och IS, den latent farligaste aktören. Irans ambition är att i det kortare perspektivet skapa en sammanhängande båge av inflytande som börjar i Iran samt rör sig över Syrien i en halvbåge för att landa i Hizbollah-land i södra Libanon. Om Egypten skulle falla tillbaka i en teokrati med Muslimska Brödraskapet vid makten skulle det innebära omedelbar livsfara för Israels existens samtidigt som detta skulle sätta press på Saudiarabien från tre håll. Muslimska Brödraskapet, med långa relationer till Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är trots sin sunnimuslimska position på randen till extremism, förenat med bland annat Hizbollah i sitt hat mot judar. En lika ohelig som pragmatisk allians mellan två i grunden olika aktörer som rimligtvis borde vara varandras arvfiender men det är ingen slump att Hamas anammat Muslimska Brödraskapet som ideologisk inspirationskälla.

Allt handlar om att radera ut Israel från kartan samt i förlängningen även omfatta ett folkmord.

Med Saudiarabien har Sverige även en unik relation som går tillbaka till Göran Perssons dagar. Där Perssons vänskapsrelation med USA:s dåvarande president George W. Bush varit avgörande. 2006 tecknade dåvarande försvarsminister Leni Björklund ett strategiskt samarbetsavtal avseende teknik- och kunskapsutbyte på försvarsområdet. Avtalet gav, och ger, Sverige en unik tillgång till amerikansk spetsteknik som inget annat land i världen har. Inte ens USA:s närmaste allierade har samma tillgång till bland annat de CRAY-2 datorer som krävs för analys av krypterad trafik men även grundutvecklinen till det som kallas ”Phased Array”- radarteknik. Bägge dessa har spelat in i utvecklandet av Ericsons ”EriEye”-system. Ett system som raljant kallas för ”fattig mans AWACS”. Awacs är det flygburna flygstridsledningssystem som USA använder sig av. Såväl systemet som tekniken bakom är belagda med exportförbud genom lagstiftning i USA:s kongress men avtalet med Sverige har möjliggjort att länder som Saudiarabien och Pakistan kan köpa in ett motsvarande system med i praktiken samma, men vidareutvecklade, teknik. Inget annat land i världen, ens i NATO, har denna förmån än Sverige.

En annan effekt av detta avtal är vidareutvecklingen av JAS 39 Gripen.  Gripen bygger inte i huvudsak på svensk grundforskning utan i allra högsta grad på amerikansk teknik. En teknik vi där vi är i stark beroendeställning till USA, mest akut är det nu på underhållssidan där USA sedan årsskiftet tagit tillbaka det löpande underhållet till USA av JAS 39 Gripens motor. Huruvida detta beslut, som initierades av USA, är en effekt av Donad J Trump övertagande av presidentposten är idag okänt för Ledarsidorna.se även om det inte kan uteslutas med Trumps mer restriktiva politik på försvarsteknikområdet. 

Om USA skulle strypa, eller på annat sätt ytterligare försvåra, såväl tillgång till teknik, forskning och utveckling som underhåll av amerikanska komponenter till våra stridssystem, kommer det försätta oss i en latent allvarlig situation. En flygplansmotor är, för att bara i förbifarten nämna ett litet exempel och som den tränade försvarspolitikern snabbt inser, en tämligen central komponent för att få ett stridsflygplan att fungera rimligt väl. Stående kvar på marken begränsas JAS 39 Gripens operativa förmåga att bekämpa luft- respektive sjömål relativt kraftigt. All tidigare erfarenhet pekar entydigt i den riktningen, stridsflygplan är som effektivast när de flyger.

Sveriges feministiska utrikespolitik vinglar nu vidare genom världshistorien och kanske, om vi har lite tur, blir denna regerings utrikespolitik endast en parentes i världshistorien. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.