AKP, islamismen och Sverige. Och en hiskelig massa mask

  • Torsdag 30 Mar 2017 2017-03-30
E-post 0

SR/Ekots inspelning avslöjar hur ordföranden för UETD regeringspartiet AKPs lobbyorganisation i Sverige,  Özer Eken försökt värva en oppositionell som angivare. Eken förnekade att det var han som talade på inspelningen. Nu har han ändrat sig. En svängning som kan innebära ett genombrott för granskningen av islamismens och AKP:s närvaro i Sverige.

I ett pressmeddelande från UETD bekräftas att det är Özer Eken som hörs på inspelningen som Ekots avslöjade på tisdagen. I inspelningen talar  Özer Eken med en anhängare av den av Turkiet terrorstämplade Gulenrörelsen som vi kallat för Murat. Özer Eken försöker förmå Murat att ange personer ur rörelsen som sökt asyl i Sverige.

Skärmavbildning Isveç Gündemi bild till artikel.

Att Özer Eken har goda kontakter med den muslimska diasporan blir extra tydligt med Isvec Gundemi reportage från 2015.

På bilden i reportaget ses bland annat dåvarande bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) samt ur texten i artikeln framgår att studieförbundet Ibn Rushds utvecklingschef Mustafa Tumturk ingår i nätverket kring Özer Eken samt Tahir Akan, Sveriges Muslimska Förbund.

Även Sveriges Muslimska Förbund har varit delaktiga i regeringens dialogsamtal med det “muslimska civilsamhället” som genomförts med Kulturminister Alice Bah Kuhnke som drivande.

AKP har därmed inte bara haft en minister som dörr in i regeringen utan två – Mehmet Kaplan, MP, samt Alice Bah Kuhnke, MP. Det finns inga uppgifter om att Säkerhetspolisen har reagerat på detta vilket ligger i sakens natur. Säkerhetspolisens författningsskydd samt kontraspionaget skall vara bland det hemligaste som finns.

Med avslöjandet av Eken som rekryterare av angivare åt Erdogans AKP och Mehmet Kaplans återkommande förmåga att dyka upp i annorlunda sammanhang bör det finnas goda skäl att börja vända på dessa stenar igen. Inte bara på de stenar som finns inom Miljöpartiet utan även hur Studieförbundet Ibn Rushds relationer med såväl Muslimska Brödraskapet som Turkiets statsbärande parti AKP är utformade.

Lite för ofta dyker samma namn upp gång på gång och varje gång de avkrävs en förklaring så visar det sig att de besitter en naivitet som ligger långt utanför normalfördelningskurvan. Hur länge Özer Eken har varit en rekryterare åt AKP, och i vilka sammanhang, är en avgörande fråga som måste få sitt svar för att bättre kunna bedöma de nätverk. han verkat i.

För varje sten i kartläggningen av islamismen och AKP i Sverige som vänds hittar vi som regel tre stenar till att vända på. Och en hiskelig massa mask visar det sig.

 

Redaktörens kommentar:

Det är befriande att public service till slut börjat granska främst AKP men även i mindre omfattning Muslimska Brödraskapet. Det har varit ett hårt arbete så här långt och vi bör inte glömma vilket pris bland annat SvD Per Gudmundson betalat genom åren. Få har fått utstå så mycket brunsmetning för sin granskning av islamismen i Sverige som Gudmundson. En brunsmetning som dessvärre fortsätter på varje person som har det tveksamma omdömet att fortsätta granska. Andra personers mod som varit avgörande för mig är läraren och författaren Hanna Gadban och GAPF ordförande och eldsjäl Sara Mohammed.

Vore jag gjord av pengar och med kunglig makt skulle personer som Gudmundson, Gadban och Mohammed men även Merit Wager samt många andra i det fördolda få både medaljer och förläningar. De har givit mig styrka och kunskap under vägens gång.

Men ytterst är det ni läsare och donatorer som ger mig det nu. För det är jag er evigt tacksam. För vi är långt ifrån klara – mycket återstår.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.