Återvändarna från Syrien ett svårare hot än vi inser

  • Måndag 20 Mar 2017 2017-03-20
E-post 0

Förra året bedömde Säpo att den våldsbejakande islamismen utgjorde det största hotet mot Sverige – ett hot som består även i år, berättade myndigheten på en presskonferens i samband med presentationen av sin årsrapport. Myndigheten konstaterar att färre personer reser ned till konfliktzonen i Syrien och Irak, samtidigt kan antalet återvändare öka om terrorgruppen IS fortsätter att tappa territorium. Det här kan innebära ett ökat hot i Sverige. Myndigheten får medhåll av terrorexperten Magnus Ranstorp.

– Återvändare är mycket farliga individer, säger han. 

De är inte bara farliga, hela den miljö de rör sig i är extremt svår att komma tillrätta med då den präglas av en stark klankulur – närmast sektliknande. Per Brinkemo, författare till ”Mellan klan och stat”, är sannolikt den journalist som bäst kunnat beskriva denna kultur och dynamik. Bland annat i artiklar i Dagens Samhälle. Brinkemo konstaterar att människor i klansamhällen ofta kan redogöra för sina förfäder 10, 20, 30 generationer bakåt i tiden. En gemensam anfader, fiktiv eller verklig, förenar grupper av människor i samhällen som antingen är statslösa eller där människorna inte litar på staten.

Klansamhällen blir per automatik kollektivistiska. I sådana samhällen är individens önskningar sekundära, familjen, klanen, kollektivets vilja allt. 

Detta innebär att alla infiltrationsförsök med fingerad identitet är omöjliga.  På samma sätt som individen förutsätts kunna sätta sig själv på en klankarta är alla ”okända” enkla att kontrollera om de släkt- eller relationsband som de anger stämmer eller inte. På samma sätt lämnar en person en klan endast två gånger, första och sista. Att lämna en klan är i det närmaste högförräderi och förutsätter att dissidenten i fråga fångas upp av en annan, starkare, klan om den personen inte skall klassas som fredlös. Att bli ”angivare” är ännu farligare.

Ett annat problem med övervakningen av de jihadistiska miljöerna är språket. Arabiska är långt ifrån ett enhetligt talspråk där en somalisk dialekt i praktiken är ett annat språk än den egyptiska dialekten. Detta, samt att den jihadistiska miljön har visat sig vara skickliga i att använda de standardverktyg som finns på sociala medier för sin kommunikation, som Whats App, Messenger, Snap Chat etcetera som är hart när omöjliga att övervaka utan omfattande datorkraft, gör att vi tvingas till omfattande resursallokering för att få en tidig förvarning.En förvarning vi idag kan få genom ett internationellt underrättelseutbyte-

Denna förvarning kommer att bli ännu mer angelägen nu. Fyra jihadistiska terrororganisationer i SAHEL, Nordafrika, har nu gått samman i en enad front, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin. Vid pressträffen blev banden till Al Quaida och AQiM tydliga och dess främsta rekryteringsbas är de Tuareger som lever i Sahara. Detta kommer sätta press på Marocko som hitintills hållit Polisario och AQiM under rimlig kontroll. Men med en enad front kommer detta arbete kräva västvärldens stöd. Marocko har, så här långt, lyckats hålla många jihadister borta från europeiskt territorium men lider under att vara ett av världens fattigaste länder med 60 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen.

Med en båttur på endast trettio minuter kan en terrorcell med viss lätthet ta sig från Nordafrika till Gibraltar för att därefter ha hela den europeiska scenen till sitt förfogande.

Aldrig tidigare har behovet av samling kring kampen mot terror varit större i Europa samtidigt så lider framför allt Sverige brist på kunskap hur vi skall agera i denna miljö. En miljö som domineras av klankultur och klanstrukturer som vi möter med ett sekulärt och individuellt tankegods. MSB rapport är ett steg för att hämta tillbaka den kunskapen, TIMBRO:s rapportserier är andra viktiga komponenter.

Vi måste tänka om. Vi måste, för att prata rent underrättelsespråk och det jag lärde på Förhörsledarcentrum, ta oss in i våra motståndares hjärnor nu. Tänka som dom. Förstå logiken, strukturen och kulturen.

En resa lika farlig som svår då det inte bara är en fara för livet för de som företar den. Att leva i fiendens hjärna kan leda till att du fastnar i hans tankebanor.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.