Debatten om migration och integration mot Teres Lindberg

Featured Video Play Icon
  • Onsdag 29 Mar 2017 2017-03-29
E-post 0

Österike säger nej till att ta delta i omfördelningen av flyktingar inom EU. Det sa Östterikes förbundskansler Christian Kern igår rapporterar SR. Det här är ännu ett politiskt bakslag för EU-kommissisonen som gång på gång vädjat till medlemsländerna att visa solidaritet. Och det tycks nu alltmer osannolikt att beslutet om att omfördela drygt 100 000 asylsökande från Greland och Italien kommer att genomföras.

Det sammanfattar oddsen för den linje som Teres Lindberg, riksdagsledamot S, som jag igår mötte i en debatt om migration och integration i Katarina S-förening, arbetar för. Öppnare gränser. Sverige kommer inte efter 2018 kunna öppna sina gränser igen för migranter som innan 2015. Så länge inte resten av EU börjar ta emot på samma sätt som Tyskland och Sverige gjort kommer vi ha kvar dagens mer restriktiva och reglerade migrationspolitik. Därmed kommer vi förhoppningsvis kunna sätta punkt för den debatten och ägna åt oss de verkligt stora frågorna för svenska väljare, kommuner och landsting de kommande fyra till fem decennierna.

Debatten, i videon i sin helhet, anser jag höll en bra ton. Att den behöver läggas ut i sin helhet blev uppenbart då minst två av de av mina partikamrater som aktivt agerade för att Tino Sanandaji genom trakasserier ställde in sin medverkan satt på första raden och ”live-rapporterade” till någon från sina mobiltelefoner. Sannolikheten att vi kommer se skruvade referat från skribenter som inte vill träda fram med namn är stor dessa dagar.

Därför är det centralt att hela debatten finns dokumenterad så att vanföreställningar och omskrivningar kan belysas direkt.

Moderatorn Harald Ullman poängterade inför publiken, utan att peka ut dessa två närvarande gentlemens på första raden, det skamliga i denna form av agerande men möttes med leenden från de två unga partikamraterna. De satt dock sedan tysta och rapporterade till någon utanför lokalen, som inte vågade, ville eller kunde dyka upp, under hela sessionen.

Några ”punchlines” bedömer jag att jag fick in:

  • Systempåverkan: Alla beslut som fattades påverkar olika system. Det vi ser idag kommer påverka pensionssystemet i minst en generation framåt.
  • FN:s Flyktingkonventions andra artikel är central att bära med sig. Migranten, oavsett om denne är asylsökande eller inte, är förbunden att följa värdlandets lagar och förordningar.
  • ”Michiganmodellen”: Begränsningarna i villkoren för etableringsstöd för nyanlända samt att även kvinnorna skall omfattas av arbetsmarknadsetableringarna måste skärpas ytterligare. Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons och jämställdhetsminister Åsa Regnérs reformer, som är på rätt väg, måste bevakas. Jag utesluter inte att vi i framtiden måste se begränsningar i Socialtjänstlagen så att kommunerna friare kan villkora och utforma försörjsörjningsstödet.
  • Enkla jobb: Det finns inga enkla jobb men att dessa måste verka fram av migranterna själva – arbetsmarknadspolitiska åtgärder har en högst begränsad effekt.
  • Regeringen hade all information för att begränsa migrationen innan november 2015, det som Teres Lindberg anförde stämmer helt enkelt inte. I min telefonlogg från september-oktober 2015 hade jag samtal från tjänstemän i Statsrådsberedningen som då frågade mig “vad det är som händer” i landet på grund av migrationstrycket. Informationen fanns hela tiden i systemet. Regeringen valde att inte agera på grund av, bedömer jag, en censur från såväl statliga verk som enskilda tjänstemän.
  • Margot Wallström förtjänar kritik för sin förhållningssätt till Finland. Om det är något land som lärt av historien är det Finland som under 14 dagar tog emot 440 000 karelare. Finland har ett mycket gott minne av detta och insett vikten av en reglerad invandringspolitik.
  • Mer “finsk” migrationspolitik och migrationsprocess. Mer ordning, mindre blomsterhattstanter i migrationspolitiken. Extra glad blev jag att kunna få in detta finlandssvenska begrepp. Blomsterhattstant betyder en person på den lägre delen av skalan för begåvning med en personlighet som präglas av godhjärtad naivitet. På ren svenska: Lätt korkad – men snäll.

Det var debatten i korthet. Hela debatten, två timmar lång, kan du se i videon och det visar sig vara en god idé att dokumentera dessa tillställningar.

Redan nu sprids det rykten från vissa håll och aktörer med egna agendor att debatten var kaosartad.

Ni som vill skaffa er en egen uppfattning kan med viss fördel se på videon istället för att lyssna på dessa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se