En ny samordnare = ett nytt svart hål

  • Onsdag 22 Mar 2017 2017-03-22
E-post 0

Regeringen lanserade under gårdagen sin senaste samordningsinsats. ”Tillsammans mot brott”. Som regering betraktat är detta den samordningstätaste regeringen vi sett i modern tid. Den samordnande funktionen Industrikansler resulterade i att regeringen utsåg fyra istället. Fyra gånger så många samordnande industrikanslers innebar dock inte fyra gånger så mycket samordning och resultat. Sedan utnämningen har det varit i praktiken dödstyst. Efter att Ibrahim Baylan upphöjdes till samordningsminister har även han blivit osynligare än vanligt. Att utse en samordnande funktion har i oroväckande många fall inneburit medietystnad.

Skrivelsen ”Tillsammans mot brott” innehåller dock upplysande läsning. Ett flertal myndigheter skall samordnas i kampen mot brott. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är en av dessa som bidrar i kampen mot brott.

MUCF bidrar till att utveckla det brottsförebyggande arbetet bland annat genom att ta fram och samla sektorsövergripande kunskap om ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar. Myndigheten har flera uppdrag att stödja våldsförebyggande arbete och sprida metoder som fungerar. Det gör myndigheten bl.a. genom att stötta kommuner och regioner att utveckla ett systematiskt arbete och att lyfta genusperspektivet.

MUCF beslutade i juni förra året att finansiera ett projekt i regi av Sveriges Förenade Muslimer (SFM), med pengar avsatta för arbetet mot rasism och annan form av intolerans. Beslutet mötte stark kritik från flera håll. SFM har en historia av att utgöra en plattform för föreläsningar som den om kvinnan i islam. Terrorexperten Magnus Ranstorp kommenterade MUCF:s beslut som

”helt vansinnigt” 

och ansåg att generaldirektören borde sätta ner foten. Den jamaicansk-kanadensiske föreläsaren och konvertiten Bilal Philips bjöds in för att tala om islamofobi 2011. Philips har gjort sig ökänd genom att försvara självmordsattentat riktade mot civila. Han menar att homosexuella bör straffas med döden, och har gjort hätska uttalanden om sufier och shiamuslimer, något som snarare borde kategorisera honom som islamofob än en auktoritet inom islamofobi. Philips har fått inreseförbud i en rad länder, exempelvis Tyskland, Storbritannien och Kenya – det senare på grund av misstänkta terrorkopplingar.

Ett inte helt orimligt antagande, om vi hade en fungerande statsförvaltning och en regering som förstått vad myndigheter som MUCF finansierar, är att samordnaren första uppgift blir att städa rent i de olika ingående myndigheterna. Att en myndighet, som bidrar finansiellt till radikalisering och hatbrott mot bland annat HBTQ-kollektivet samt bjuder in föreläsare med kopplingar till terrorbrott är tämligen remarkabelt.

Att en sådan upprensning i statens budget och statsförvaltningen är dock osannolikt att det skulle ske. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, SSU samt Miljöpartiet är tungt representerat i olika roller bland politiskt sakkunniga och dessa kommer hålla emot alla utrensningar av budgetposter med identitetspolitiska förtecken. Hellre släppa igenom poster som ger MUCF fria händer att dela ut bidrag till SFM än att riskera viktiga väljargrupper. MUCF är dessutom en myndighet som kulturminister Alice Bah Kuhnke har ett särskilt gott öga till som före detta generaldirektör.

Det kommer bli helt avgörande hur regeringen väljer att prioritera den senaste samordnaren i sitt inledande arbete. Att rensa rent på statlig verksamhet och dra in bidrag som bidrar och uppmuntrar till brott borde sannolikt visa sig vara den absolut effektivaste åtgärden kortsiktigt. Dock förskräcker empirin, att utse en samordnare har under Stefan Löfvens ledarskap visat sig vara ett nytt svart hål för regeringen att begrava oönskade fakta i.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se