FRA-lagen. Kvar i hölstret. Varför?

  • Lördag 18 Mar 2017 2017-03-18
E-post 0

Den rasistiska, högerpopulistiska och i vissa fall nazistiska undervegetationen på nätet är en ljusskygg storindustri. Bakom sajter som Fria Tider, Avpixlat, Nya Tider och Nordfront döljer sig oredovisade inkomster, bulvanupplägg och bidrag från utländska politiska intressen. Den högerextrema nätmiljön skiljer sig inte nämnvärt från den vänsterextrema eller någon annan miljö i det senare avseendet.

Hos några vänsterdebattörer finns bland annat tämligen färska narkotikadomar för att ta ett exempel ur mängden. Enkla slagningar på LexBase ger en god bild vad såväl höger- som vänsterextremer tar med sig in i form av värdegrund i den politiska debatten. Att dessa två miljöer, vid sidan av den militanta islmamistiska, kan komma att utgöra allvarliga hot mot den form av demokrati som vi säger oss värna om, bör vara ställt utom allt tvivel. Hur till exempel ett amfetaminmissbruk som leder till ett straffbeläggande, knappt två år gammalt, rimmar med rimligheten att den enskilde gärningsmannen – idag kaxig debattör – inom kort kan komma att vara en advokat, åklagare eller domare med verksamhet finansierad med skattemedel. Sådana brukare finns bland juridikstuderande idag. Det finns heller ingen postgymnasial utbildning bland kriminella som är så populär utöver socionomlinjen som just juristbanan på några av riksanstalterna.

Det är dessutom en villfarelse att extremister skulle vara ointelligenta och leva i ett celibat av personer som befinner sig utanför normalfördelningskurvan. Inget kan vara mer fel, inte heller att högerextrema rörelser som NMR, Nordiska Motståndsrörelsen, skulle vara en samling ölstinna män med rakade huvuden som föredrar rått kött före normal lagad kost. Tvärtom lever Adolf Hitlers renlevnadsideal och Herman Görings naturideal i denna rörelse. Det räcker med att skärskåda menyerna till deras årsmöte eller läsa artiklarna på deras hemsida så slår ett miljö- och naturideal igenom som i vissa avseenden är mer extremt än Miljöpartiets mest verklighetsfrånvända miljövision igenom. Att finna veganer i dessa kretsar är inte ovanligt alls.

Utöver detta finns det stora kunskapsluckor i vad ett demokratiskt samhälle har för motmedel. För motmedel vinns. Den omtvistade FRA-lagen från 2008 ger regeringen, justitieminister Morgan Johansson (S) och  inrikesminister Anders Ygeman (S) ett spelutrymme utöver det vanliga. Idag är det få som kommer ihåg, eller vill kännas vid, lagens uppkomst. Lagen är ett direkt resultat av dels terrordådet mot WTC den elfte september 2001 och den vänskap som uppstod mellan Göran Persson och George W Bush. FRA-lagen möjliggjorde ett samarbete kring bland annat religöst motiverad terrorism, i utbyte fick Sverige tillgång till amerikansk spetsteknik.

Dessa spår finns kvar i form av Lag (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. Två paragrafer är centrala i dagens säkerhetspolitiska situation:

Uppgiftssamlingar

7 § I Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet får, under de förutsättningar som anges i denna lag, personuppgifter behandlas i uppgiftssamlingar.

   Regeringen meddelar närmare föreskrifter eller beslut i enskilda fall om vilka uppgiftssamlingar som får finnas och vilka uppgifter som får behandlas i respektive samling.

samt

Behandling av känsliga personuppgifter

11 § Personuppgifter får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

 Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som beskriver en persons utseende skall alltid utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Vid sökning får personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen

Det är inte ovanligt, i någon av de miljöer, som mer och mer ser ut att utvecklas till ett hot mot vår demokrati att antidemokratiska element på ett eller annat sätt kvalificerat sig till att återfinnas i brotts- och belastningsregistret. Detta är en enkel parameter att grunda ytterligare slagningar på. Men det finns mer.

Den 11:e paragrafen stadgar om ” inte behandlas enbart” vilket innebär att körningar i databasen är möjliga för kombinationer av sökbegreppen. En kattlucka som mycket väl kan vara demokratins räddning. Att samköra den information FRA har i sina databaser som kan kombinera politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse. Databasen begränsas inte heller av medborgarskap eller uppehållsort.

Allt detta kräver är ett inriktningsbeslut från regeringen. Att ge SÄPO tillgång till FRA:s data är en fråga som ytterst ligger på Justitiedepartementets bord, Morgan Johansson för att vara mer precis. Men något håller justitieministern tillbaka. Om han vill slå mot de högerextrema miljöerna kommer det innebära att han slår lika hårt mot de vänsterradikala och jihadistiska.

Något håller Morgan Johansson tillbaka. Vi kan fundera på vad som är vad dessa dagar. Han har, de facto, ett mycket kraftfullt vapen i sin hand för att försvara demokratin. Men han har valt att hålla det vapnet i hölstret under lite väl lång tid. Allt som krävs är ett inriktningsbeslut.

 

Varje torsdag håller regeringen sina sammanträden. På torsdag kan regeringen fatta just det inriktningsbeslut som krävs för att sätta upp en front för försvaret av demokratin.

 

Frågan är varför viljan saknas…..

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.