Intervju med NGO Monitor: Bilden av Sverige är inte den vi tror den är

Featured Video Play Icon
  • Torsdag 23 Mar 2017 2017-03-23
E-post 0

Att bekämpa Islamiska staten är USA:s mest prioriterade mål i Mellanöstern, det sa utrikesminister Rex Tillerson på det pågående mötet för den internationella koalitionen mot IS. Tillerson talade också om vikten av att bekämpa IS på internet.En stor del av sitt anförande ägnande Tillerson åt att prata om Islamiska statens närvaro på internet.

Något som är intimt förknippat med kampen mot IS och radikala element som gömmer sig bakom Islam som religion är Hamas, Muslimska Brödraskapet samt konflikten Israel – Palestina. Hamas är Muslimska Brödraskapets palestinska gren samtidigt som Brödraskapet har relationer på olika nivåer med IS. Ingen av organisationerna, vare sig Hamas, Brödraskapet eller IS önskar se staten Israels överlevnad i allmänhet och judars överlevnad i synnerhet. De önskar inget annat än ett folkmord.

De som är pikant för Sverige i detta avseende är att svenska skattemedel går till organisationer som bejakar denna syn. Israeliska NGO Monitor har gjort en genomlysning av hur svenskt bistånd slussas vidare till olika biståndsorganisationer. Av 24 granskade är 15 av dessa svenskfinansierade organisationer motståndare till en tvåstatslösning. Inte bara motståndare, några av dessa företräder rena antisemitiska åsikter som göds med svenska biståndsmedel.

Intervjun med Shaun Sacks från NGO Monitor är i allra högsta grad aktuell i debatten. Sverige är inte på långa vägar den aktör vi säger oss vara i fredsprocessen i Mellanöstern. Tvärtom agerar vi, på främst biståndsarenan, tillsammans med krafter som vill se en annan världsordning.

Vi har gått från att vara respektabel till att vara en aktör med högst tveksamt rykte.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.