Kommer Muslimska Brödraskapet flytta till Sverige?

  • Tisdag 28 mar 2017 2017-03-28
E-post 0

Enligt nyhetskanalen 24.ae, baserad i Förenade Arabemeiraten, överväger Muslimska Brödraskapet att flytta sitt internationella högkvarter till Sverige. I säkerhetspolitiska kretsar, med nätverk i såväl Mellanöstern som in i Vita Huset, har ryktena florerat under en tid och tog fart ordentligt den 21 januari när Donald Trump svurits in som USA:s 45 president. 

En terroristklassificering av Brödraskapet skulle dock få långtgående konsekvenser  i relationerna till flertalet allierade i Mellanöstern, främst Turkiet, och en full svartlistning av organisationen är, trots dess band till Hamas samt lösa samarbete med IS, inte sannolik. Vad som däremot är troligt, till och med sannolikt, är att USA driver igenom mekanismer för att försvåra eller förhindra Brödraskapets finansiella transaktioner.

En mjukare väg är därmed att Muslimska Brödraskapet förs upp på USA:s finansdepartements spärrlista. Brödraskapet måste då finna andra länder att vara verksamma från. I Sverige finns en infrastruktur klar om en flytt skulle bli aktuell.

IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, drivs sedan en tid i stiftelseform och är hälftenägare till kursgården Granhedsgården. Arkitekt för denna konstruktion var Omar Mustafa, studieförbundet Ibn Rushd förbundsrektor. Genom konstruktionen blir den ekonomiska insynen begränsad. Att kopplingarna mellan IFIS och Brödraskapet finns är Abderizak Waberi ett exempel på. Waberi var tidigare ordförande för IFIS men är idag FIOE:s , Brödraskapets europeiska samlingsorganisation, vice ordförande och PR-ansvarige. Abdirizak Waberi är rektor för Islamiska skolan i Göteborg som nu även öppnar verksamhet med en skola för 500 elever.

Det finns även fler aktörer som står Brödraskapet nära i Sverige på centrala positioner. Initiativtagaren till det akademiska upprop med kritik mot MSB:s och Magnus Norells förstudie om Muslimska Brödraskapet, Emin Poljaveric vid Teologiska instutitionen vid Uppsala Universitet, har  kopplingar som han inte är öppen med. Han undervisar även vid universitetet i Qatar. Qatar är, vilket är allmänt känt, Muslimska Brödraskapets egen bank sedan de tvingats under jorden i Egypten. Universitetet i Qatar är långt ifrån självständigt dess regerings politik och andra relationer och är att betrakta som en av Brödraskapets viktigaste baser i Islams kärnområde.

En flytt till Sverige skulle innebära en flytt för Brödraskapet till en finansiell infrastruktur med ett minimum av insyn samt att viss utbildning finansiera med statsbidrag redan är säkerställt. En flytt är dessutom helt oproblematisk då Brödraskapet inte erkänner några nationsgränser i sin ambition att bygga en världsomspännande kalifat, en ambition de delar med IS. Magnus Norell har tidigare presenterat Brödraskapet på Ledarsidorna.se

Ingen rök utan eld. Det finns goda skäl att förvänta oss någon form av omdisponering av Brödraskapets resurser om USA:s president gör verklighet av sina tankar att försvåra för Brödraskapets verksamhet i USA.  Sverige är ett aktuellt land då Abderizak Waberi och Omar Mustafa mycket skickligt förberett en infrastruktur för dess verksamhet. Helt inom lagens ramar.

 

Redaktörens kommentar

Den senaste tiden har varit tämligen påfrestande i olika avseenden. Trogna läsare är säkert medvetna om hur påfrestande klimatet på sociala medier och den allmänna debatten varit. Ikväll når den sannolikt sitt crescendo för detta kvartal då jag debatterar migrationspolitik mot Teres Lindberg, S, i Stockholm och ersätter Tino Sanandaji som fått förhinder.

Debatten bandas och läggs ut på Ledarsidornas Youtube-kanal under morgondagen eller allra senast under torsdagen.

Jag vill på detta sätt tacka er alla och främst donatorerna för att jag fortfarande står upp och gör dokumentationen av debatten ikväll samt programformat som Ann Heberlein Show möjliga. Fler är planerade.

Det känns som om att 2017, och kanske främst 2018, kommer att bli de hårdaste åren för vår demokrati sedan den allmänna rösträtten infördes.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se