MSB – rapporten: Vi lever i bokbålens tid.

  • Måndag 6 Mar 2017 2017-03-06
E-post 0

Förbundsstyrelseledamoten i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Anna Ardin, menar i ett blogginlägg efter helgens förbundsstyrelsemöte i socialdemokraternas sidoorganisation att det dokument som MSB publicerade för en dryg vecka sedan om Muslimska Brödraskapet måste plockas bort. MSB skall dessutom, enligt Ardin be om ursäkt för själva beställningen  Ardin drar slutsatsen att Justitiedepartementet knappast kan ha fog för förtroende för ledningen hos MSB.

Rapporten, eller förstudien alternativt kunskapsöversikten, är en offentlig handling, publicerad av en självständig myndighet och producerad inom ramen för ett regeringsuppdrag. Ett tillbakadrande eller en avpublicering är dock lönlös då denna handling redan är nedladdad på Ledarsidorna.se Slide-share. Vill Ardin radera dokumentet för all framtid krävs oerhört kraftfulla åtgärder som saknar lagstöd idag och som kommer kräva förändringar i Tryckfrihetsförordningen. Vad Ardin i praktiken förespråkar är någon form politisk intervention i statsförvaltningen, en grundlagsvidrig åtgärd. De statliga myndigheterna styrs genom regleringsbrev, formella uppdrag genom regeringsbeslut samt budgetar. Inte något annat.

Ardins inställning till politisk makt och politisk styrning av myndigheter är farlig på fler sätt men ingenting nytt för socialdemokratin på senare år.

Dagens Samhälles förre chefredaktör, Mats Edman, fick avsked då han formellt inte längre hade styrelsens förtroende. I verkligheten var Lena Micko (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, missnöjd med Edmans konsekvenskneutrala inriktning på Dagens Samhälle. Micko, och den krets som satte press på henne, ville inte ha mer bevakning av migrationsfrågorna på kommunal nivå utan en mer foglig chefredaktör. Micko satte agendan med detta beslut inför nästa mandatperiod. Istället för en självständig konsekvensneutral tidning, som ska spegla majoriteterna i samtliga kommuner och landsting, gjorde hon om Dagens Samhälle till en mer maktlojal tidskrift. Toppstyrd från styrelsemajoriteten istället för lojal mot huvudmännen. Kommunerna och landstingen med sina olika majoriteter.

Ardins inställning till politisk makt ligger dock sannolikt nära hennes förbundsordförande professorn Ulf Bjereld, dels hur religionen ser på sig själva. Allvetande. Bjereld har dessutom en bakgrund i KPMLr innan han blev socialdemokrat. Ett aktivt val han gjorde då och KPMLr är inte kända för att ha en annan inställning om att samhället skall styras av en liten elit med de rätta åsikterna samt att inget skall förmedlas till medborgarna som inte ligger inom denna ram.

En inte ointressant detalj är hur Bjereld förvaltar sitt ordförandeskap i Vetenskapsrådet som ansvarig för de statliga forskningsanslagen inom humaniora och statsvetenskap. Det närmaste som Bjereld kommer i studier om våldsbejakande extremism var när 1,25 miljoner anslogs till ett komparativt projekt om högerextrema partier i Europa. En angelägen forskning men anslagstilldelningen är enögd när den ser på extremism. Vare sig forskningen om autonom våldsbejakande vänster eller jihadism uppbär några större statliga anslag. Hur forskningsprojektet “Lukten av fördom: En tvärvetenskaplig undersökning av relationen mellan fördomar och äckelkänslighet för kroppslukter” som erhöll 4 000 000 SEK kan komma att bidra till samhällsbygget och försvaret av välfärdsstaten och demokratiska grundideal är okänt för Ledarsidorna.se. En annan studie som även den erhöll 1 000 000 SEK är “Administrationens egendynamik – möten och dokument i samspel“. Den senare studien skulle, om den ska vara till någon nytta, fokusera vid MSB dokument om Brödraskapet som en empirisk studie. Ledarsidorna.se har ett förslag till en komprimerad slutrapport för att spara tid och pengar:

MSB levererade ett dokument och i överlämnandet blev vissa glada och intresserade över att någon aktör börjat titta på detta område medan blev andra arga och kränkta. End of study. 

Annars har det inte anslagits några statliga medel till den form av studier som nu MSB utför. En form av likriktning av forskningen som exkluderar alternativa perspektiv och ämnen. Bjereld sitter dessutom på en stol till inom detta område som ansvarig utredare  för de statliga anslagen till trossamfunden. Signalvärdet från Bjereld, genom sin samhällsposition, och Ardin är tydlig. Ingen forskning, och ingen granskning, skall ske av de extrema religiösa miljöerna. Allra minst de ultraortodoxa och de jihadistiska.

Bjerelds egna relationer, som frontnamn för ”Ship to Gaza”, till organisationer som det turkiska IHH borde vara lika talande som besvärande. IHH ingår som en del av Hamas nätverk ”Union of God”. Hur regeringen, kulturdepartementet, resonerade när den utsåg Bjereld till utredare av statsbidragen till trossamfunden med denna relation är dessvärre okänt för ledarsidorna.se.

Denna rädsla för att studera muslimska ortodoxa, ultraortodoxa samt jihadistiska miljöer och organisationer är en olycklig inställning då långt ifrån alla muslimer är terrorister men ett fåtal, som påstår sig ena Islam, har oroväckande nära band till Muslimska Brödraskapet och andra extrema organisationer som IHH och även det turkiska regeringspartiet AKP.

Att inte granska de extrema muslimska miljöerna spelar bara de krafter som vill dra alla muslimer över en och samma kam i händerna genom att förstärka bilden av “Ett Islam”. Ardin är, genom sitt agerande, sannolikt alla islamofobers bästa och mest pålitliga allierade. Ardin är känd som en mycket driven projektledare varför denna process kan gå fort. Utan att islamofoberna behöver lyfta ett finger.

Ardin gör den grupp som inte vill ha någon koppling till Brödraskapet, den muslimska majoriteten, en otjänst genom sitt agerande för politiskt styrd statscensur. Vidare tänker inte Ardin tanken fullt ut om vilka följder som skulle komma om hennes önskemål av politiskt styre inom utredning och forskning skulle införas i likhet med Lena Mickos prejudicerande agerande inom journalistiken.

Ardin kommer sannolikt uppskatta denna praktik så länge som hon själv eller likasinnade sitter vid makten men sannolikt skulle hon inte uppskatta ett samhälle som tar hennes syn till sig som styrs av åsikter som återfinns Sverigedemokraternas svans eller till och med AfS, Alternativ för Sverige med herrarna Hahne och Kasselstrand. Det är ingen hemlighet att det i dessa partier finns krafter som, likt Ardin och Bjereld, vill likrikta forskningen och media samt exkludera hela ämnesområden. Såväl Ardin, Bjereld som Micko håller på att skapa ett mycket otrevligare samhälle än vad vi någonsin kan föreställa oss genom såväl implicita som explicita prejudikat.

Bokbål har vi sett tidigare i historien. Frågan vi bör ställa oss, om vi lyssnar på dessa locktoner, är vilka böcker som bränns i framtiden med andra majoritetsförhållanden. Om de som ropar ihärdigast idag ens tänkt tanken vad deras önskedröm och de prejudikat de skapar kommer leda till imorgon.

Vilka röster som tystnar och vilka böcker som bränns den dagen återstår att se.

 

 

Redaktörens personliga kommentar:

I det samhälle som Ardin, Bjereld och Micko nu ser ut att skapa finns det ingen plats för vare sig mig eller delar av Ledarsidorna.se redaktion. Det som smärtar mest är att det är partikamrater till mig och att min partiledning inte tydligt markerar var de står i ett demokratiskt perspektiv samt hur de ser på arvet efter Axel Oxenstierna de är satta att förvalta. 

Om den dagen kommer då deras visioner blir verklighet, Ardin, Bjereld och Micko har stor makt i partiet där Bjereld är adjungerad in i det mäktigaste exekutiva organet “Verkställande Utskottet” och flitigt anlitad expert i Public Service,  kommer röster som  Ledarsidorna.se sannolikt tystna.

Jag ser mycket mörkt på den svenska oberoende journalistiken, forskningens framtid och min. Mycket mörkt. Om ingen ställer sig upp nu sätter stopp. Stopp, och nu är det nog.

Ja, jag är orolig nu när jag ser på vad som sker. Inte minst den tystnad och rädsla för att säga stopp internt inom socialdemokraterna för dessa krafters framfart. Även den tystnad som vi ser från de övriga partierna är skrämmande. Antingen ser de inte vad som sker eller så är de lika intresserade av att makten över den oberoende forskningen och ett oberoende media flyttas över till politikens händer. De har alla stor makt. 

Men fram till det att Ledarsidorna.se är omöjlig att driva vidare är jag djupt tacksam för de donationer som gjort Ledarsidorna.se verklighet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se