Stockholms Stad lägger ned arbetet mot våldsbejakande extremism

  • Torsdag 16 Mar 2017 2017-03-16
E-post 0

EDIT 170317 kl 07:40

Minst en statsdel meddelar att de är “klara” med handlingsplanen samtidigt som Stockholms Stad meddelar att ingen plan har antagits alls. Då FHS är ett nationellt kompetenscentrum med de internationella utblickar och erfarenheter som krävs, till skillnad från stadsdelarna, så bör planerna uppvisa stora brister.

Det förvirrade läget i Stockholms stad borde mana till en rad med kritiska frågor till ansvarigt kommunalråd. Hur statsdelarna klarar av att göra avancerade omvärldsanalyser som kan ligga till grund för analys av den egna situationen är en sådan tämligen grundläggande komponent. Om inte FHS är resurscentrum, vem är det då?

Slut Edit

 

I beslutet om Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism ingick en överenskommelse om att lokala handlingsplaner skulle tas fram i varje stadsdel innan årsskiftet 2016-2017. I det arbetet skulle enligt överenskommelsen Försvarshögskolans experter, som tillhör de mest välrenommerade kunskapskällorna på området, involveras. Den rödgrönrosa majoriteten har dock i tysthet lagt ner allt arbete genom att ha sagt upp avtalet med FHS i smyg.

I beslutet om Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism ingick en överenskommelse om att lokala handlingsplaner skulle tas fram i varje stadsdel innan årsskiftet 2016-2017. I det arbetet skulle enligt överenskommelsen Försvarshögskolans experter, som tillhör de mest välrenommerade kunskapskällorna på området, involveras.

Enligt Liberalerna i Stockholms stad valde den rödgrönrosa majoriteten att avsluta allt samarbete med FHS, i strid mot överenskommelsen och utan att informera oppositionen. Liberalerna kommer att resa frågan och avkräva en förklaring från kommunalvårdet Karin Wanngård (S) senast vid Stockholms Stads kommunstyrelsemöte den 22 mars. Vill det sig väl kan frågan tas upp redan under kommunfullmäktige den 20 mars som är öppet för allmänheten.

Allmänheten bör, i rimlighetens namn, få ta del av Karin Wanngårds förklaringsmodell varför allt samarbete med landets experter på området sagts upp.

Beslutet är dock logiskt så tillvida att vare sig regeringen eller ledningen i Stockholms stad vill ta i frågan alls och helst av allt dölja det som ändå sker i en ström av svammel. Statsministern har så här långt inte visat någon vilja till att erkänna att våldsbejakande islamism i allra högsta grad närvarande och ett problem på Järvafältet i Stockholm. En pikant detalj i sammanhanget är att inrikesminister Anders Ygeman råkar vara ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms stad.

Det är dock i allra högsta grad anmärkningsvärt att kulturminister Bah Kuhnke, MP, så tvärsäkert rullade över ansvaret på kommunerna när det nu visar sig att inget arbete pågår ens i huvudstaden i kampen mot våldsbejakande extremism. Det är orimligt att anta att Bah Kuhnke inte kände till bristerna i huvudstadens styre. Stockholms stad leds av bland annat miljöpartiet. Att inte huvudstaden bedriver något arbete alls, helt i strid med den överenskommelse som delgivits väljarna tidigare, är  anmärkningsvärt. Huvudstadens säkerhetssituation borde rimligen delgivits dels den Nationella Samordnaren, dels kultur- respektive inrikesministrarna.

När kulturministern gästar Konstitutionsutskottet för att förklara sig i ärendet så finns det numera fler frågor att svara på. Huvudstadens säkerhetsarbete torde vara något som intresserar en normalt fungerande regering. Oavsett departement. En direktsändning av samtalet med kulturminister Bah Kuhnke, utan stats- eller inrikesministern som sufflör, vore tämligen upplysande för väljarna.

Huvudstadens säkerhetsarbete är inte en fråga för en enskild stadsdelsnämnd utan i allra högsta grad av nationellt intresse. Det ligger i en huvudstads natur att vara ett nationellt intresse.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.