SVT Nyheter, “Alt facts” och “Post truth”

  • Söndag 26 Mar 2017 2017-03-26
E-post 0

”Det är de utrikesfödda som fått de nya jobben i Sverige. Det visar den sammanställning av statistik som SVT Nyheter har gjort. Och utan det inflödet av arbetskraft skulle den svenska ekonomin få stora problem”. 

Den svenska ekonomin har blivit en jobbmaskin menar SVT Nyheter. En nyhet som dessvärre bär tydliga spår av såväl ”Alt Facts” som agendasättande journalistik. Journalistik i urval.

SVT pekar på att totalt har sysselsättningen ökat med 244.000 personer de senaste nio åren – och hela jobbökningen har gått till de utrikesfödda. Det visar SCB:s Arbetskraftsundersökning mellan åren 2008 och 2016. Detta är sant. Men långt ifrån en rättvisande bild eftersom SVT gör slutsatsen att

“För inrikesfödda har det inte skett någon ökning alls av sysselsättningen. Till stor del beror detta på att det var de inrikesfödda som drabbades hårdast efter finanskrisen. Bara under ett år försvann 111.000 jobb för denna grupp och det var först förra året som de inrikesfödda har kommit upp på samma nivå som före krisen

….

Hade vi haft en situation där bara inrikesfödda svarade för arbetskraftsförsörjningen skulle antalet arbetstagare inte räcka till”

Docenten i Nationalekonomi Tino Sanandaji reder ut en del av begreppen på sin Facebook:

Perioden 2008 till 2016 som undersöks ökade antal invandrare med 503 tusen. Det är därför inte speciellt imponerande att 244 tusen fler är sysselsatta. Bara 16 tusen av dessa 244 tusen jobb beror på ökat andel sysselsatta, resten är ren befolkningsökning. Andel sysselsatta ökade ännu snabbare bland inrikes födda än bland invandrare, vilket innebär att gapet i sysselsättning växte något.

SVTs siffor är omöjliga att tolka när de aldrig talar om att antal invandrare som inte arbetar men måste försörjas växte med ännu mer, med 249 tusen. Tillskottet av sysselsatta har varit mindre än tillskottet av de som måste försörjas. Dessutom är många sysselsatta inte riktiga jobb utan åtgärder eller någon som jobbar en timme i veckan.

Det avgörande för ekonomin är hur mycket som produceras per person som måste försörjas, inte hur stor befolkningen är. Därför mäts arbetslöshet och sysselsättningsgrad alltid och överallt i procent.

Ännu tydligare blir det när SCB AKU skärskådas. Förre statsministern Fredrik Reinfeldt definierade termen massarbetslöshet som en arbetslöshet om sex procent. För gruppen inrikesfödda är arbetslösheten idag mellan fem och sex procent. Inom gruppen ”utrikesfödda” är arbetslösheten drygt 16 procent.

En annan parameter som är intressant för att få en rättvisande bild är tiden för etablering i relation till sysselsättningsgraden. Av de som anlände 1997 i åldrarna 20-64 år, eller arbetsför ålder, var drygt 66 procent i sysselsättning enligt SCB AKU. Av de som anlände 2011, året för migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet är siffrorna 24,1 procent av kvinnorna respektive 44,5 procent av männen i sysselsättning. Definitionen på att ”vara i sysselsättning” är att en person som utför minst en timmes arbete under referensveckan eller hade en pågående anställning räknas som sysselsatt. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas också som sysselsatta.

En tredje parameter är hur stor andel som ingår i arbetskraften av de olika grupperna. Av utrikesfödda kvinnor stod 25 procent utanför arbetskraften, för utrikesfödda män runt 15 procent. För de inrikesfödda var siffrorna 14 respektive 10 procent. Ej i arbetskraften omfattar personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa.

Gruppen omfattar bl.a. personer som är

  • studerande
  • pensionärer
  • hemarbetande
  • värnpliktiga
  • långvarigt sjuka.

Latent arbetssökande är delgrupp av “ej i arbetskraften”. Det är personer som velat och kunnat ta arbete under referensveckan men inte sökt något arbete. Till denna grupp hänfördes också t.o.m. AKU september 2007 heltidsstuderande som sökt arbete.

SVT Nyheter ägnar sig inte åt att fara med direkt osanning. Men. Det SVT Nyheter presenterar som absolut nyhet kan ligga nära ”Alt facts”. Statistiska Centralbyrån bör rimligen inte kunna ljuga eller anklagas för vare sig “Alt facts” eller “Post truth”. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.