Våldet på Järvafältet och oron för kriminalitet är medias fel

  • Torsdag 9 Mar 2017 2017-03-09
E-post 0

När svenskarna fritt får säga vad som de idag upplever som mest oroande inför framtiden med tanke på läget i Sverige i dag, så nämner 20 procent enligt Sifos undersökning kriminaliteten, våldet och osäkerheten i samhället. Sedan kommer flyktingfrågan och invandringen som tolv procent lyfter fram och klimatet och miljön som tio procent pekar på enligt SOM-institutets orosmätningar. Det ovanliga är att just kriminalitet och säkerhet toppar. Maria Solevid, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, nämner en möjlig förklaring.

– Det har varit mycket kring våld och säkerhet, om polisen, om gängskjutningar och liknande i medierapporteringen under en ganska lång tid. Även om vi inte kan vara helt säkra så ligger det ändå nära till hands att tro att det som det ändå rapporteras mycket om i media så klart också färgar av sig på vad folk svarar på en sådan här fråga om vad de är oroliga för.

Med gårdagkvällens facit i Stockholm, två mördade och en knivskuren, samt DN reportage om ”expresskidnappningar”, kan det mycket väl förhålla sig som Maria Solevid ser som möjligt. Att skulden ligger på media då media rapporterar om det som sker. Skulle media inte rapportera om de dödsskjutningar som förevarit på bland annat Järvafältet, där Kista ligger vid sidan av Rinkeby, Tensta och Husby, skulle SOM-institutet kunna rapportera om ett samhälle som upplevts som tryggt.

Mot bakgrund av den alltmer allvarliga situationen på Järvafältet norr om Stockholm samt hur situationen där närmar sig stadsdelar i andra delar av landet som Vivalla, Biskopsgården och Rosengård för att ta några exempel till finns det all anledning att skärskåda regeringens framfart. 

Regeringen Löfven kommer med stor sannolikhet att slå alla tidigare kända rekord i antalet samordnare per minister samt antalet ministrar med samordningsansvar. Och med lägst produktivitet per person med samordningsansvar.

Av samordningsminister Ibrahim Baylan, som har det utpekade samordningsansvaret på politisk nivå, hörs inte mycket av. Sedan årsskiftet har varit tyst samtidigt som nu våldet på Järvafältet nått nya nivåer. Huruvida Baylans lugn, och tystnad, har en korrelation med hans nyhetskonsumtion eller inte är okänt. Lugnet, och inaktiviteten, kan vara kopplad till hans nyhetsbevakning precis på det sätt som medborgare blir oroligare desto mer nyheter om våld som rapporteras.

Ett enkelt sätt att få ner orosnivån är att sluta rapportera om våldet på bland annat Järvafältet. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.