Är sekulärt menade statsbidrag till religiösa vanföreställningar rimligt?

  • Tisdag 4 Apr 2017 2017-04-04
E-post 0

Alla organisationer har rätt att ge sin bild av verkligheten när de anklagats för att vara extrema eller odemokratiska. I civilsamhället kan innovation och nya idéer blomma, oavsett om de är radikalt progressiva eller konservativa. Det menar Socialt Forum som därför bjudit in några organisationer – däribland Sveriges unga muslimer, SUM, – som varit utsatta för kritik för att vara mer radikala än demokratin tål. 

SUM har tidigare förlorat rätten till statsbidrag genom MUCF. MUCF motiverar sitt beslut med

Sveriges unga muslimer (SUM) och dess medlemsorganisationer har vid olika tillfällen och sammanhang pekats ut som en miljö där det förekommer individer som inte respekterar demokratins idéer, inklusive principen om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Det har handlat om individer som uttryckt sig på sätt som inte är förenligt med förordningens syfte men också om kopplingar till andra organisationer som kan betraktas som icke förenliga med demokratins idéer, exempelvis till Muslimska brödraskapet. 

Beslutet är sedan tidigare överklagat till förvaltningsrätten samt anmält till JO, Justitieombudsmannen. SUM hävdar att de särbehandlats jämfört med andra organisationer. Är statsbidrag till religiös övertygelse och vanföreställningar en mänsklig och medborgerlig rättighet är den första frågan vi bör ställa oss. Men det finns mer.

Miljoner i statligt bidrag tilldelas varje år landets religiösa ungdomsförbund av Ungdomsstyrelsen. Ett av kraven för att beviljas bidrag är att inga personer ska diskrimineras av ungdomsförbundet. Trots det stängs homosexuella ute från olika poster hos några av ungdomsförbunden och de som är öppet homosexuella får utstå påtryckningar. Ungdomsstyrelsen har tidigare helt enkelt inte frågat förbunden hur de ser på homosexuella.  Skillnaden, som bland annat SUM erfar nu, är att MUCF nu tillämpar regelverket som det var tänkt. Med kontroller.

Detta förhållningssätt, att just muslimer står vid sidan av samhället i vissa värdegrundsfrågor som synen på HBTQ-kollektivet, har stöd av Socialdemokrater för Tro och Solidariets förre ordförande Peter Weiderud. Weiderud menade under sin tid som ordförande i en debattartikel att muslimer som grupp inte haft samma möjligheter att arbeta med frågan. Och trots att Sverige ligger i världens framkant vad gäller lagstiftning och HBT-rättigheter bör muslimer undantas i det avseendet enligt Socialdemokrater för Tro och Solidarietets förre ordförande.

Ett annat exempel på hur angeläget det numera är att börja skärskåda användandet av extrema muslimska symboler. Erik van der Heeg söndagskrönika om muslimska symboler ger oss mer kunskap om den extrema muslimska miljön. Mohammed Amin Kharraki, då presstalesman Islamiska förbundet i Sverige, tyckte 2013 att problemen inte ligger i att hänga ut Profetens stridsflagga fasader utan hos en del av de som använder den.

Idag, med mer kunskap om dels symboler men även om rörelser som IS så ser vi väsentligt mindre retorik om att resande stridande är att jämföra med frivilliga till Finska Vinterkriget. På samma sätt som vi nu börjat se igenom en del av den mest intrikata retoriken från extrema muslimska företrädare som vid närmare granskning inte alls representerar annat än en liten extrem ultraortodox inriktning även fast de påstår motsatsen. Ytterst är dock Socialt Forums morgonseminarium intressant ur ett principiellt perspektiv. Det religiösa versus det sekulära samhället. Om det är rimligt att en sekulär stat överhuvud taget håller olika religioner och andra organisationer med allehanda religiösa och kulturella vanföreställningar under armarna med våra gemensamma medel.

Personligen har jag inte givit mitt medgivande för den formen av bidrag. Den frågan har aldrig varit uppe till debatt internt i något parti i någon större utsträckning på senare år. Statsbidrag, för att bibehålla och i viss mån utveckla religiösa vanföreställningar och hederskulturer, kan inte vara en mänsklig rättighet. 

Jag gick dessutom ur den svenska kyrkan för att undslippa mig detta. För att citera Thomas Jefferson:

But it does me no injury for my neighbor to say there are twenty gods or no God. It neither picks my pocket nor breaks my leg.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se