Är Sveriges satsning på “Life Science” en bluff?

  • Tisdag 11 Apr 2017 2017-04-11
E-post 0

ChemoTech AB är ett av alla dessa små noterade bolag inom ”life science”, eller medicinteknik, som ligger regeringen, statsministern och näringsminister Mikael Damberg (S) nära hjärtat. En snabbt växande marknad med svensk spetsteknik baserat på det goda rykte bland annat svensk forskning vid Karolinska Institutet har internationellt. I snabbt växande marknader finns dock alltid en risk. En risk att bolag eller andra aktörer som inte är mogna för marknaden tar ut en seger i förskott. Där ära och pengar är drivkrafterna.

ChemoTech AB, noterat på First North, och dess produkt IQWave™, lanserades i Manilla med den svenske ambassadören, den svenska regeringens representant, som hedersgäst. Den 13-14 februari 2017 invigde ChemoTech tillsammans med Asian Hospital and Medical Center (AHMC) bolagets första Centre of Excellence. Sveriges ambassadör Harald Fries invigde centret tillsammans med verkställande direktören för AHMC:

“It’s and honour to participate in the launch of a cooperation between a hospital of this dignity and a company which promotes Sweden in such a refined way, as a creative and high-tech country with good moral principles regarding the view of people’s equal value and right to health care”,

Det fanns, och finns fortfarande, dock en hake som inte regeringen eller dess representant ambassadören tycks ha kontrollerat tillräckligt noga. Eller håller inne på informationen om.

Företagets produkt IQWave™ saknar alla de tillstånd som erfordras för att sälja och använda produkten inom såväl Sverige som EU men produkten framställs ändå som en helt svensk, godkänd, produkt och med regeringens officiella samt aktiva stöd i marknadsföringen.

I investeringsprospektet framställs produkten som kliniskt färdig, med alla tillstånd,  men efter kontroll med Läkemedelsverket och bolaget själva framgår att produkten inte har de tillstånd från Läkemedelsverket som erfordras för att garantera patientsäkerheten trots att bolaget i prospektet även gör en värdering av den svenska marknaden. Regeringen biträdde därmed aktivt, genom ambassadörens medverkan som officiell representant, i marknadsföringen av en produkt som inte får användas i Sverige.  Men på Filipinerna, på andra sidan jordklotet och på behörigt avstånd från Sverige, dög den bra.

Under turnén i Asien besöktes även Indien där dr Göran Hellers, styrelseledamot i bolaget, presenterades som om han företrädde Karolinska Institutet. Ett misstag säger bolaget i efterhand men sättet att presentera doktorsgraden, var den togs, kan lätt förväxlas med formell titel.  ChemoTech´s VD, Mohan Frick, ger sin version detta:

GH var under 10 år klinikchef på kirurgkliniken Karolinska Huddinge, vilket är en stor akademisk klinik inom ramen för Karolinska Institutet med både grundläggande läkarutbildning och forskarutbildning. GH var under den tiden mycket akademiskt verksam och var bl a huvudhandledare för fyra doktorander som sedermera avlade med dr examen vid Karolinska Institutet. GH har således varit mkt verksam inom ramen för Karolinska Institutet, men utifrån en anställning hos landstinget vid en akademisk institution.

Karolinska Institutet är dock inte riktigt lika förtjusta. KI är snarare av en helt annan uppfattning än ChemoTech AB och dess VD. Heller hade en två årsperiod på Karolinska Institutet 1981-1983 för att därefter avföras ur personalrullorna. Karolinska Institutets officiella svar på Ledarsidornas frågor blev:

När vi uppmärksammades på att en styrelseledamot i företaget uppgavs vara kopplad till Karolinska Institutet, kontrollerade vi uppgifterna och det enda vi fick fram var att den här personen varit anställd eller anknuten vid KI under några få år i början av 1980-talet. Vi tog därför kontakt med företagets VD och bad honom korrigera de vilseledande uppgifterna. Karolinska Institutet har inte och har aldrig haft någon koppling till vare sig det här bolaget eller de produkter de marknadsför. Det fullständigt oacceptabelt att såväl enskilda individer som företag felaktigt utger sig för att ha en koppling till Karolinska Institutet.

Karolinska Institutets markering är begriplig. Att lycksökare av olika slag försöker slå mynt av ett starkt varumärke och internationellt erkänt forskningsinstitut är inte ovanligt. Men för KI är detta extra känsligt efter turerna med kirurgen Paolo Macchiarini. Karolinska Institutet, och Nobelpriset, är i alla dessa sammanhang större än industrinationen Sverige.

Efter att Macchiarini opererade in konstgjorda luftstrupar som rundat kliniska tester och medicinsketisk prövning, skadades Karolinska Institutets internationella anseende svårt. Utöver att institutets anseende som forskningscenter sjönk stänkte detta även ner Nobelpriset i medicin. Karolinska Institutets Nobelkommitté utreder priskandidater och lägger förslag om Nobelpris; det slutliga beslutet om vem som ska få Nobelpriset i fysiologi eller medicin fattas av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

I regeringens önskan att vara ledande inom”life science” och med statsministerns personliga ambition att framställa Sverige som framstående forsknings- och utvecklingsnation finns det tecken på att såväl regeringens representanter, som ambassadören i Manilla, som enskilda aktörer rundar hörn och tar vågade genvägar i hopp om att ingen synar korten. 

Hur detta påverkar Sveriges rykte som ledande forskningsnation när detta blir internationellt känt återstår att se. Och det finns mer kring bolaget ChemoTech AB, dess produkt IQWave™ och inte minst alla de motsägelser som nu vartefter uppdagas i det noteringsprospekt som Västra Hamnen Corporate Finance tog fram inför bolagets notering på Nasdaq First North hösten 2016. Runt 600 småsparare investerade miljoner i detta bolag vid börsnoteringen med informationen i detta prospekt som grund. Och hur det gick till, samt hur bolaget kommunicerar med marknaden genom pressmeddelanden, kommer att följa.

Fortsättning av granskningen svensk forskning i allmänhet, dess satsning på bland annat Life Science, marknadens villkor samt aktörernas information, regeringens exportansträngningar och spetsforskning följer. Detta var första artikeln om Life Science i en serie av tre.

 

Bifogat via länk till Slideshare: ChemoTech AB Information Memorandum, Chennaicity News artikel, Pressrelease med ambassadörens uttalande samt Karolinska Institutets officiella svar på frågorna kring Göran Hellers och ChemoTech presentation om relationerna med institutet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.