Brotten mot FN:s flyktingkonvention av de “papperslösa”

  • Onsdag 12 Apr 2017 2017-04-12
E-post 0

Anna Kinberg Batra pekar ut papperslösa som potentiella terrorister. Anna Hellgren, Expressens Kulturredaktör, berättar varför moderatledaren har fel. I sak har nämligen Anna Hellgren och Expressen rätt, alla papperslösa är inte terrorister. Men alla papperslösa är faktiskt något annat.

FN:s Flyktingkonventions andra paragraf.

De delar det enkla faktum att de alla bryter mot en av de konventioner som kanske mest av allt används av de som vill se en tillbakagång till en oreglerad migrationspolitik.

De bryter mot den andra artikeln i FN:s Flyktingkonvention.

Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen. FN trycker i formuleringen på ordet särskilt genom att använda ”in particular”. I synnerhet. Författarna av FN:s flyktingkonvention var sannolikt smärtsamt medvetna om vikten av att flyktingar lever efter värdlandets lagar efter andra världskrigets flyktingströmmar.

En ”papperslös” eller en person som saknar uppehållsrätt i Sverige – oavsett om den personen är en EU-medborgare som överträtt sin rätt att endast stanna tre månader eller en asylsökande som fått avslag i högsta instans och skall lämna landet bryter mot de lagar som reglerar uppehållsrätten. Detta får flera konsekvenser då personer som saknar uppehållsrätt inte heller har rätt till dagersättning eller boende på den svenska statens bekostnad.

Detta leder till ett flertal konsekvenser för samhället som, vilket nämns i FN:s Flyktingkonvention, kan leda till instabilitet och urholkning av ett allmänt rättsmedvetande. Dessa papperslösa tvingas till att finna försörjning på något sätt, främst genom ”enkla” jobb men även jobb i sektorer som redan lider svårt av lönedumpning. Som till exempel byggbranschen. Den nu häktade uzbekern lär ha varit just byggnadsarbetare de korta perioder han hade ett arbete. På samma sätt som den tidigare anhållne misstänkte som släppts får han fortsätta vara försvarstagen då han inte efterlevt ett avvisningsbeslut. Släpps han så kommer han vara tvungen att bryta mot våra lagar då han saknar rätt att uppehålla sig eller arbeta i Sverige.

Denna svarta sektor urholkar värdet av kollektivavtalen. Tillgången på okvalificerad men även personal med viss yrkeskompetens överstiger med god marginal efterfrågan. Det finns därmed goda skäl att kritisera LO för att inte ha drivit repatrieringsfrågorna tydligare och hårdare. LO:s kampanjstab har under lång tid istället ägnat sig åt andra uppgifter. Inte en ärta till Tyskland är ett exempel på engagemang istället för att bidra till att rensa upp arbetsplatser som nyttjar denna olagliga arbetskraft. Arbetskraft som sätter arbetsmarknaden ur spel och därmed bidrar till instabilitet. Varför är lätt att förstå då kopplingarna mellan LO och Aftonbladets ledarredaktion är starka. En utrensning av denna arbetskraft på utpekade arbetsplatser ligger nära REVA-projektet. Anders Lindberg, Aftonbladets tillförordnade ledarredaktör, är nog den svenske opinionsbildare som mest aktivt drivit opinion mot avvisning av papperslösa. Trots att dessa bryter mot ett av de mest omhuldade konventioner vi har. FN:s flyktingkonvention.

Skulle LO bidra till att rensa upp arbetsplatserna på papperslös arbetskraft skulle sannolikt de problem med ökade SD-sympatier som finns inom LO-kollektivet minska radikalt. Inte en ärta till Tyskland. Men även rätt man eller kvinna med rätt papper på rätt plats…. För att värna kollektivavtalens relevans och bidra till stabiliteten på arbetsmarknaden och i samhället.

Om vi nu skall börja tala om papperslösa och repatriering, varför inte använda oss av just den konvention som reglerar detta bäst? FN:s Flyktingkonvention? Som papperslös, och som saknar uppehållsrätt i värdlandet, bryter dessa mot de lagar som skall skapa stabilitet i Sverige. En repatriering av sådana som fått avslag på sina ansökningar har därmed stöd i konventionen.

Vi kan fundera på varför denna konvention har så dålig förankring bland opinionsbildare. Alla papperslösa är inte terrorister men alla som saknar uppehållsrätt efter att fått sin ansökan prövad och avslagen i Sverige bryter faktiskt mot FN:s Flyktingkonvention.

En påminnelse om denna konventions alla beståndsdelar skulle göra debatten gott.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.