Denna ständiga rasifiering

  • Onsdag 19 Apr 2017 2017-04-19
E-post 0

Därför vill jag nu rikta mig direkt till er, mina kära rasifierade syskon och muslimska vänner. Jag vet att vår tilltro till politiken och samhället ofta sätts på prov.

Vi diskrimineras år efter år. Många av oss sliter långa timmar i arbete och har lite eller ingen tid till att leva. Våra rättigheter kränks dagligen. Bostäder, sjukvård och utbildning är svåråtkomliga ting för oss. Kvinnor, ickebinära och transpersoner som rasifieras drabbas hårdast. Dessutom ökar fenomen som afrofobi och islamofobi.

Detta menar Victoria Kawesa, partiledare för Feministiskt Initiativ, i en artikel i ETC när hon kommenterar terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm. Samtidigt kan vi ta del av journalisten Magnus Sandelins betraktelse av SFM, Sveriges Förenade Muslimer, när de förminskar och direkt far med osanning i deras försök att behålla statsbidragen från MUCF.

Kawesa tar en känd position, samma position som Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimer, och Kitimbwa Sabuni, Afrosvenskarnas Riksförbund, tar när muslimsk våldsbejakande extremism begår terrorhandlingar i Sverige eller utomlands. Det är inte dåden i sig som skall bekämpas menar dessa eller heller de idéer som bär fram de krafterna. Det är omvärldens reaktion, eller upplevda reaktion. som skall fördömas. Vad Kawesa missat är att det som kanske mest driver fram en fientlighet mot muslimer i mer generella termer är de reaktioner som Magnus Sandelins granskningar från ”det muslimska civilsamhället”.

Den ständigt återkommande förnekelsen, trots överväldigande bevis, att det finns kopplingar mellan delar av den muslimska diasporan och IS, Al Queda, Boko Haram och Muslimska Brödraskapet. Även om majoriteten av det civila samhällets organisationer gör mycket viktiga insatser för att stärka och värna demokratin finns det aktörer som utnyttjar vårt idag mycket generösa system med föreningsbidrag. Det är dessa aktörer, som missbrukar Folkrörelsesveriges generositet, som leder till ökat misstroende mot muslimer. De har ett gemensamt, de påstår sig företräda ett enat Islam där deras tolkning är den allenarådande.

På samma sätt som terrorhandlingar och våldsbrott i en nationell identitets namn långsiktigt bara kan bekämpas med inre reformering, som IRA på Irland och ETA i Spanien som valde att lägga ned sina vapen för att fortsätta kampen utan vapen kan bara Islam självt permanent bekämpa terrordåd i sitt eget namn. Och så länge inte omvärlden ser detta ske kommer muslimer och upplevt rasifiserade sannolikt uppleva en lite avog inställning.

Kawesas upprop i ETC kan på sikt stimulera allt det vi andra inte vill se mer av. En ökad polarisering som kan övergå i våldshandlingar. Istället för att tala till sina rasificerade syskon kanske hon skulle tala till alla svenskar. Att se bortom hudfärg och religion och se människan istället. Förstärka det som förenar och inte det som skiljer oss åt. Som ras. Det finns inga som pratar så mycket om rasbiologi som de som påstår sig vara rasifierade. Inga som polariserar ett samtal så mycket som en som tycker sig vara rasifierad.

Kawesa slår ner ytterligare en påle i marken nu. En feminist som polariserar ytterligare. Hon talar till endast rasifierade när hon talar, inte till alla de som borde vara motståndare till våldsbejakande kulturer oavsett ras, religion eller etnisk härkomst.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se