En avsliten fotboja är en avsliten fotboja

  • Fredag 21 Apr 2017 2017-04-21
E-post 0

Svenska personuppgifter och identitetshandlingar köps och hyrs ut – i en omfattande skala och delvis öppet. Det kan Ekot i dag visa, i en del av granskningen av de miljöer i Stockholm som den misstänkte gärningsmannen som genomförde terrordådet på Drottninggatan rörde sig i. Samtidigt med detta öppnar även socialdemokraterna för en lösning med fotboja för de som uppehåller sig i Sverige trots att de är avvisade och därmed saknar uppehållsrätt.

Bedömningsvis finns, men siffrorna är osäkra, runt 12 000 personer som saknar uppehållsrätt i Sverige. Under mars månad nekades 4 400 uppehållstillstånd. Dessa förväntas då avvisas eller lämna landet.

Vad alla aktörer missar är att en fotboja kan med viss lätthet klippas av med en enkel lite kraftigare nagelsax. Fotbojan kan även slitas av då den inte får vara kraftigare konstruerad än så. Skulle den enskilde fastna i något  med bojan och fotbojan inte gå sönder riskeras att hela underbenet slits av. En djupt inhuman konstruktion. Samtidigt finns brister i den biometriska informationen kring de som saknar uppehållsrätt. Polisen har svårt att, vid misstanke om att en person har en falsk identitet, styrka detta.

Fotboja förutsätter att personen har en vistelseadress. Papperslösa har sällan en fast adress och har de en fast adress så är det i regel en lägenhet de delar med andra som saknar uppehållsrätt som inte vill ge sig till känna. De är med andra ord obenägna att ge ifrån sig den adressen och saknar du uppehållsrätt så är det per automatik svårt att få en bostad om det inte är Migrationsverkets asylboenden som avses. Utöver detta krävs ett visst mått av samarbete med den som bär fotboja, att denne slipper en alternativkostnad som är högre. Personen vet redan att den skall avvisas och har inget att förlora – än en fotboja. Fotbojan kräver dessutom en massiv administration för att fungera.

Utspelet kommer utan en egentlig eftertanke. Fotbojan lanseras som en lösning för de som kan avvika okontrollerbart eller på annat sätt kan anses vara en risk. Vare sig regering eller opposition har på något sätt värderat verkligheten eller har någon gång arbetat i de miljöer där sådana med utan uppehållsrätt rör sig i. En avsliten fotboja är en avsliten fotboja, ett enkelt sätt att lägga sig under radarn. För att sedan avvika och skaffa sig en ny, falsk, identitet.

Enklast vore att, efter avvisningsbeslut, transportera dessa människor till närmaste flygplats för vidare transport till ursprungsland om det inte föreligger verkställighetshinder från början alternativt hålla dessa i förvar. Samtidigt med detta säkra identitet med biometrisk information på ett sådant sätt att om personen återkommer kan avvisas direkt.

Fotbojan kommer bara bli en driftkucku och en merkostnad. En avsliten fotboja är och förblir en avsliten fotboja. Och en köpt falsk  ID-handling är och förblir en köpt falsk ID-handling.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se