Karusellen i Lerum: Ett brev betyder så mycket

  • Fredag 28 Apr 2017 2017-04-28
E-post 0

Turerna mellan Systemteknik i Lerum och Lerums kommun kom att till slut kulminera med att Systemteknik polisanmäldes för grov ekonomisk brottslighet, bedrägeri, av Lerums kommun. Trots att det enda som Systemteknik gjort var att följa kommunens muntliga och skriftliga anvisningar till punkt och pricka.

Dessa anvisningar gick ut på att drifttekniker och driftingenjör i praktiken bröt mot upphandlingen genom att tvinga Systemteknik att använda sig av fyra utpekade underleverantörer – de som tidigare haft avtalet med Lerums kommun – för att få ha kvar avtalet. Det gick så långt att tjänstemän på Lerums kommun inför den andra upphandlingsrundan aktivt, via bland annat SMS aktivt uppmanade Systemteknik att avstå från att lämna in anbud samt i övrigt framföra meddelanden att dessa inte önskade att Systemteknik vann även förlängningen av avtalet.

Dessa SMS, men även mail, finns i polisutredningen mot Systemteknik och bara denna konversation är ett brott från kommunens sida i den tid av tystnad som skall råda enligt Lagen om Offentlig upphandling mellan att anbud inlämnats och kommunens upphandling är klar. Systemteknik vann även denna andra upphandlingsrunda och nu trappas konflikten upp.

En dag får kommunen ett brev från fyra av Systemtekniks konkurrenter ner hos kommunen där Systemteknik mer eller mindre pekas ut som en grov ekonomisk brottsling. Brevet är undertecknat av fyra bolagsföreträdare som kommunens tjänstemän på Driftenheten pekat ut som mer önskvärda avtalparter än Systemteknik. 

Polisen har inte utrett hur, och kanske framför allt inte vem, som tog initiativ till detta brev som låg till grund för den polisanmälan som kommunen sedan kom att göra direkt efter att brevet anlänt. Då ingen anmälan om ”falsk tillvitelse”, eller anmälan på falska grunder, inkommit och åklagaren själv inte valt att öppna en förundersökning kommer detta brev leva vidare sitt eget liv.

Falsk tillvitelse är ett brott enligt brottsbalkens 15:e kapitels 7:e paragraf. 

Den som utan riktiga grunder anmäler annan för brott hos polismyndighet eller annan myndighet kan dömas upp till två års fängelse eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Likaså om man förnekar friande eller mildrande omständighet vad gäller annan person, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak.

Det senare är inte ointressant att belysa då det i driftteknikerns telefon i form av sms samt i mailkonversationen med Systemteknik finns all information om hur kommunen agerat. Agerat till att mer eller mindre beordra allt det som kommunen sedan polisanmälde för. Hur kommunen på kort tid bedömde att det fanns en riktig grund för polisanmälan har inte utretts men åklagaren lade sedan ner förundersökningen.

Systemteknik i Lerum AB var i varje fall helt ovetande om polisanmälan och arbetet med kommunen löpte vidare som inget hade hänt tills Calle Hilmarch blev kallad till förhör. Det var först då detta blev uppdagat för honom. Kommunen lät därmed den brottslighet som de anklagade Hilmarch för fortgå, en brottslighet som ytterst vilade på att kommunens tjänstemän gjort medvetna avsteg från upphandlingen och explicit pekat ut vilka underleverantörer som Systemteknik skulle använda sig av samt hur faktureringen skulle se ut och gå till.

Polisanmälan kom att lämnas in skriftligen i en grannkommun utan att diarieföras som utgående handling varför ingen, utom kommunens direkt involverade tjänstemän, kände till den. Huruvida de fyra brevskrivarna var medvetna om att kommunen tog deras brev som underlag för en polisanmälan är okänt.

Här uppstår en rad med tveksamheter. Det finns inga skriftligt dokumenterade, i offentliga handlingar, beslut att polisanmälan skall upprättas, inte heller finns polisanmälan i diariet för utgående handlingar. Om syftet var att dölja för Hilmarch och övriga kommuninvånare att Systemteknik polisanmälts hade det varit möjligt att göra genom att begära att polisanmälan sekretessbelagts. Detta är inte ovanligt i de fall som risken för undanröjande av bevis eller andra faktorer spelar in men tveksamt i detta fall då all kommunikation fanns tillgänglig i bägge parters telefoner, mailkonversation och bokföring.

Det efterföljande förhöret, där åklagaren vikt två dagar för förhör med Calle Hilmarch – Systemtekniks ägare – renderade dock efter en och en halv timme att åklagaren lade ned hela förundersökningen. Hilmarch kunde åka hem, friad från brottsmisstankar. Men kvar låg nu tre miljoner i fordringar på Lerums kommun för arbete som utförts, attesterats och godkänts av kommunen. Arbete som kommunen tvingat Systemteknik utföra på ett sätt som innebar att kommunen anvisat bland annat de fyra som författat brevet om ekonomisk brottslighet fått utföra arbetet inom ramen för Hilmarchs avtal med kommunen.

Tre miljoner kronor, idag mer än så, är mycket pengar för en entreprenör som dessutom gjort rätt för sig gentemot några av de som låg bakom brevet. Ett brev som ledde till en i viss mån tveksam handläggning hos kommunen i form av en ej fullt spårbar polisanmälan.

Kommunen håller idag inne med dessa medel då de vill, enligt Floda Nyheter, göra en egen utredning. Trots att åklagare lagt ner förundersökning om brott och trots att det i polisförhör samt i SMS och mail som Ledarsidorna tagit del av framgår att Lerums kommun hela tiden varit den drivande parten i att utnyttja sig av Systemteknik i Lerum som mellanhand för att kunna fortsätta arbetet med de entreprenörer som förlorat upphandlingen.

Ett brev betyder så mycket. För vissa glädjeämnen. För andra en ekonomisk katastrof, särskilt när innehållet i brevet sedan inte visade sig stämma när åklagaren gjort sitt.

Del ett: Upphandlingen

Del två: Slalom över lagens råmärken

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se