Måttet på ett samhälle – hur bra det tar hand om sina minsta

Hur bra är vårt samhälle? Hur bra är vi på att ta hand om våra svagaste och minsta?