Migration och terrorism: Danmark ser Sveriges problem tydligare än vi själva

  • Torsdag 27 Apr 2017 2017-04-27
E-post 0

Den svenska politiska situationen är idag så pass oöverskådlig att det ger mer att läsa bland annat danska politiska analytiker kommentera den istället för svenska tidningars ofta starkt känslomässiga motsvarande. Den danska sidan altinget.se är en sådan där den politiske analytikern Erik Holstein går igenom dels vad som föranlett dagens situation, dels vittnar om den oro som finns i våra grannländer om att den svenska röran smittar av sig på våra nordiska grannländers.

Även om den danske justitieministern inte är orolig har den danska oppositionen börjat ställa frågor. Även i Norge har framför allt Framskritspartiet höjt rösterna för att införa en passkontroll för resande från Sverige.

Erik Holstein menar att terrorattacken i Stockholm understryker att varken en mjuk invandringspolitik eller en återhållsam utrikespolitik förhindrar islamistisk terrorism. Efter asylkrisen, gängkrig och terror står den svenska invandringspolitiken vid ett vägskäl.

Terror utmanar, menar Holstein, den mer självplågande versionen av kulturrelativism där även attacker mot civila har mötts med attityder som:

“Vad har vi gjort fel, då de hatar oss så mycket”

ger även en tydlig ledtråd till var vi kan finna svaret. Förra året gav IS själv en lovvärd ärlig redogörelse för organisationens motiv för terrorism mot väst i organisationens propagandatidning Dabiq. Under den talande rubriken “Why we hate you and why we fight you“, sägs bland annat:

  • Vi hatar dig, först av allt, eftersom du är otrogen.
  • Vi hatar dig för att du är sekulär, har liberala samhällen som tillåter det som Allah har förbjudit och förbjuder många av de saker som han har tillåtit.
  • Vi hatar dig och gör krig mot dig, eftersom du inte tror på din herre och skapares existens.

Först därefter blev västvärldens utrikespolitik nämnd som en orsak. Och för att ingen ska vara osäker, framförde IS-magasinet följande:

“Det är viktigt att förstå att även om vissa hävdar att er utrikespolitik är det som driver vårt hat, så är den anledningen sekundär. Faktum är att även om ni skulle sluta bomba, fängsla, tortera, förtala oss och sluta ta våra länder, skulle vi fortfarande hata dig. För vårt främsta skäl att hata dig kommer inte att försvinna förrän du omfamnar islam.”

Detta, och den tilltagande medvetenheten om könsapartheid i bland annat utsatta och särskilt utsatta områden torde för en normalbegåvad svensk politiker vara tillräckligt med underlag för att långsiktigt ta fram modeller för att hejda utvecklingen. Och frågan är om det är rimligt att dagens politiska ledarskap, där justitieminister Morgan Johansson tillsammans med Miljöpartiet var de som förnekat utvecklingen längst är de som är bäst satta att göra det.

När till och med IS själva säger att de vill förgöra oss för vår religions skull fortsätter svenska ledarsidor och politiska ledare säga att de säkert menar något annat. 

Upp och ned är världen. Det ska f-n till att behöva gå över ån efter vatten för att få läsa relevanta analyser om svensk inrikespolitik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se