Reformera avvisningsprocessen

  • Söndag 9 Apr 2017 2017-04-09
E-post 0

Den senaste presskonferensen med polisen mot bakgrund av terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm följer den prognos som Ledarsidorna tidigare pekat på. Vartefter detaljer framkommer, som funnits på Flashback sedan gårdagen, och kunnat styrkas släpper nu polisen på dessa uppgifter och gör dem till officiella. 

  • Mannen har haft ett samröre med extremistiska islamistiska kretsar och öppet visat sin sympati med bland annat IS.
  • Mannen saknade rätt att uppehålla sig i Sverige.

Detta sätter fingret på en problematik i avvisningsprocessen. Vi tycks inte ha dragit några som helst slutsatser av det som resulterade i IKEA-morden i Västerås 2015.

Den svenska processen för avvisning är en av Europas slappaste. Idag delges avvisningsbeslut den enskilde som i lugn och ro sedan får återvända till sin bostad för ytterligare besked om hur en repatriering skall gå till. En rimligare ordning borde vara att den asylsökande får inställa sig personligen, med sina tillhörigheter och erhålla beslutet. Blir beslutet ett tillstyrkande flyttar han eller hon vidare till ett transitboende, blir beslutet avvisning förflyttas denne omedelbart till en avvisningsenhet med tydliga begränsningar i rörelsefriheten.

Dessa skall inte medges något utrymme att röra sig på ett sådant sätt i Sverige att de kan avvika okontrollerbart eller försvinna under radarn som papperslösa.

Att blanda papperslösa, asylsökande och de som har fått uppehållstillstånd borde inte vara möjligt. Detta tog jag upp i debatten med Teres Lindberg, S, men fick föga medhåll eller förståelse för konsekvenserna om denna process inte är kontrollerad och reglerad. Idag ser vi dessvärre konsekvenserna av den formen av blomsterhattstänkande.

Denna reform i delgivningsprocessen, att omedelbart skilja bort de som skall avvisas till att invänta repatriering på särskilda boenden, skulle snabbt skapa förutsättningar för bättre kontroll över vilka som uppehåller sig i Sverige utan att inskränka något på den frihet som de som har denna rätt åtnjuter.

De som inte håller med kan med viss fördel motivera detta med IKEA-morden och terrorn på Drottninggatan som fond.

Redaktörens kommentar:

Ledarsidorna.se drivs än idag med förlust. Den är helt beroende av läsarnas bidrag.

Min önskan är att inom kort kunna ta ett steg till i utvecklingen av ett nytt mediahus, med fler kanaler och plattformar, och alla bidrag – historiska, nutida samt framtida, kommer vara oundgängliga för detta. För ert stöd, är jag evigt tacksam.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.