Socialdemokraternas partikongress: Hur tjock är övertygelsens fernissa?

  • Torsdag 13 Apr 2017 2017-04-13
E-post 0

Socialdemokraternas kongress avslutades med partiledaren Stefan Löfvens tal, där han inledde med att betona att de hårda tagen mot terrorismen och brottsligheten inte står i strid med det förebyggande arbetet. Men finns det substans nog för att kunna hejda fallet och vara ett seriöst regeringsalternativ 2018?

– Låt det inte råda någon som helst tvekan, i de här dagarna, alla dagarna, så kliver vi fram, vi verkställer, vi är redo att skapa trygghet i en ny tid.

Överlag har Stefan Löfven under denna kongress hittat tillbaka till både sig själv och socialdemokratins vagga. Statsministern behöver inte längre säga att han är tydlig. Löfven är tydlig. Gör din plikt, kräv din rätt. Ett tryggt samhälle för alla.

Borta är identitetspolitiken som präglat kongresserna sedan 2009, Mona Sahlins första som vald partiledare. Det märktes inte minst i voteringarna under årets kongress då Ulf Bjerelds yrkanden i regel röstades ned. Ulf Bjereld, som företräder Tro och Solidaritet, är den av sidoorganisationerna som tydligast förespråkar en identitetspolitisk linje och som även vill gå tillbaka till en i praktiken oreglerad migrationspolitik.

Men är det en permanent kursändring vi ser? Även om alla partikongresser är kommunernas tillställning så finns det ett antal hinder för att alla de utfästelser som socialdemokraterna nu gör kan komma att stanna vid tomma ord.

  • De politiska staberna i regeringskansliet domineras av personer från just de sidoorganisationer som motsätter sig årets kongressbeslut. Dessa personer kommer ofta bättre överens med miljöpartiets företrädare än partiets egna kommunpolitiker. Det finns en uppenbar risk att dessa ”gömmer sig bakom” miljöpartiet när resultat skall förhandlas och presenteras. Att de lägger sig ner lite för lätt med angivande av att de vill ”hålla ihop” regeringen.
  • Ett annat skäl är att kanske framför allt Morgan Johansson har arbetat för en annan politik än den som regeringen nu lägger fram. Morgan Johanssons historia från förra mandatperioden, 2010-2014 är tydlig nog. Motion 2013/14:Ju410, Straff för att delta i terroraktiviteter, som lades av riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) motarbetades aktivt av Johansson när den senare var ordförande i Justitieutskottet. Motionen syftade till att regeringen skulle genomföra en utredning i syfte att ta fram ett juridiskt regelverk för att motverka att svenska medborgare deltar i terroraktiviteter av olika slag. Regelverken skulle också omfatta påföljder när man återvänder till Sverige efter att ha medverkat i terrorkopplade aktiviteter.

Dagens justitieminister, Morgan Johansson, arbetade aktivt för att avslå denna motion. Idag – fyra år senare – är det en annan politik som tydligen skall råda. Dagens politik går i vissa avseende längre än vad Danielsson ursprungligen föreslog. Som Johansson historiskt, och i närtid, motsatt sig.

Detta lappkast av Johansson sätter fingret på vad som måste till för att väljarna skall uppleva socialdemokraterna som ett trovärdigt alternativ i valet 2018. En socialdemokrati som hittat tillbaka till sin själ efter ett decennium i identitetspolitikens träskmarker.

Det kommer inte gå att klä gårdagens identitetspolitiker i nya kläder eller en annan mer eller mindre spelad personlig övertygelse med trovärdighet. Dessa har tydligt visat vad de egentligen tycker tidigare. Det kommer heller inte gå att behålla de staber runt ministrarna som egentligen vill föra en annan politik än kongressen om kongressbesluten skall bli verklighet. Staber som åsiktsmässigt står Ulf Bjereld, Philip Botström, Socialdemokrater för Tro och Solidariet respektive SSU, och andra närmare än kongressens delegater och beslut.

I höst påbörjas arbetet med att ta fram nya riksdagslistor för perioden 2018-2022. Då kommer socialdemokratin att bekänna färg. Hur pass genomgående och uppriktig kursändringen är eller om det blir samma namn på listorna som tidigare talade sig varma, och arbetade för, en destabiliserande identitetspolitik.

Övertygelsens fernissa är tunn och Tro och Solidaritets samt SSU inflytande är fortfarande stort genom att de dominerar eller fjärrstyr ministrarnas politiska staber. Oavsett kongressbeslut. Det kommer inte krävas mycket för att skrapa bort den fernissan. Socialdemokraterna kommer, för att kunna vända kursen helt, inte kunna gå till val med samma namn 2018 som med de som försatte oss i dagens situation och som representerat oss sedan 2010 och 2014.

Blomsterhattstanter och identitetspolitiker. Som egentligen vill föra en annan politik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.