Utan papper – “Sans papier”

  • Fredag 14 apr 2017 2017-04-14
E-post 0

Många asylsökande blir kvar i EU-länder, trots att de har fått avslag på sin ansökan att stanna, vilket också var situationen för den uzbeker som låg bakom terrordådet i Stockholm för en vecka sedan. Att han stannade har fått debatten om de papperslösas situation att ta fart. De som inte lämnar frivilligt har blivit ett allt större problem i Sverige och i EU.

EU har därför det senast halvåret intensifierat arbetet för att effektivisera avvisningarna och öka återvändandet och nyligen också förnyat sina rekommendationer till medlemsländerna. Färre än hälften av de personer som fått avslag på sina ansökningar om att få stanna i något EU-land avvisas i själva verket från EU. Det finns ibland praktiska hinder, som att ursprungslandet inte vill ta emot sin medborgare eller att det inte tillåter eskort vilket kan vara nödvändigt eller att det saknas id-handlingar.

Kristdemokraterna föreslår att potentiella avvikare bland personer som nekats uppehållstillstånd ska kunna kontrolleras med elektronisk fotboja. Kristdemokraternas ordförande Ebba Busch Thor får frågan om vad det gör med människosynen på personer som saknar uppehållsrätt i Sverige:

– Jag vill vara väldigt noggrann med att detta inte gäller alla och ska inte gälla alla. Är man asylsökande och har fått avslag så är man inte kriminell, men finns det misstanke om att man kommer att avvika så finns det en misstanke om att man faktiskt kommer att begå en brottslig handling, nämligen att befinna sig i landet utan tillstånd. Då kan detta vara motiverat.

Sedan första juni 2016 innebär en lagändring att många av de asylsökande som fått avslag förlorar rätten till ersättning och till boende i Migrationsverkets lokaler. Fram till september 2016 hade Migrationsverket lämnat över 420 av sina 900 ärenden på flyktingar man ville se vräkta till Kronofogden. Dessa personer saknade efter avhysningen både boende och inkomster för att kunna skaffa mat. I dessa fall finns det därmed ytterligare misstankar om att de utan uppehållsrätt i landet kan komma att begå en brottsliga handlingar.

Elefanten i rummet.

De som saknar uppehållsrätt i Sverige begår i grunden en brottslig handling. Framför allt de asylsökande som får avslag och där det inte finns några verkställighetshinder för avvisning. Saknas uppehållsrätt så saknas även, rimligen, rätt att röra sig fritt i det svenska samhället borde den logiska konsekvensen bli. Om de sedan försörjer sig på svartarbete tar de ”enkla jobb” från alla dessa med uppehållsrätt som idag står utan arbete ökar deras brottslighet. Samtidigt som dessa utan uppehållsrätt dumpar lönemarknaden för dessa ”enkla jobb” så förvärras deras påverkan på det svenska samhället. I strid mot FN:s flyktingkonventions andra artikel.

I bästa fall tar dessa svarta enkla jobb, i sämsta fall förtjänar de sitt uppehälle genom öppen kriminalitet. Såvida inte alla dessa har en generös mecenat i världsalltet som betalar för dess underhåll. Sannolikheten för detta är rätt liten om vi bortser från den röd-grön-rosa majoriteten i Stockholms Stad samt i Malmö. .

Detta förstärks då genom det som benämns som överloppsgärningar. Ett exempel är att i samband med att Stockholms stads röd-grön-rosa majoritet ser över riktlinjerna för stadens ekonomiska bistånd kommer det att innebära att papperslösa barn kan beviljas ekonomiskt bistånd i likhet med Malmö. Barnen beviljas ekonomiskt bistånd trots att de saknar uppehållsrätt, de vuxna nekas ekonomiskt stöd. Detta innebär att incitamenten att börja om sina liv i sina ursprungsländer minskar samtidigt som de döms till att bli andra klassens människor, utan rättigheter och dömda till svartarbete utan skydd, i ett samhälle som de inte kan bli en del av.

Malmö har, delvis som effekt av denna form av överloppsgärning som Stockholm nu tar efter,  på fyrtio år gått från välmående arbetarstad till en av landets fattigaste kommuner. Skyhög arbetslöshet. Stor invandring. Växande klyftor. Social oro. ”Staden är en tryckkokare”, säger professor Tapio Salonen. På många sätt är Malmös kris hela Sveriges – fast värre. Lars Åbergs dystopi “Framtidsstaden” är inte tagen ur luften.

Dessa “papperslösa”, eller “sans papier” – utan giltiga handlingar för ett liv i Sverige, blir inte någonsin andra klassens medborgare. De blir andra klassens människor om de väljer att stanna kvar. I ett land som fällt sitt avgörande i enlighet med internationell och nationell rätt.

Elefanten i rummet. De som nekas uppehållstillstånd begår en brottslig handling i det ögonblick de väljer att inte följa svenska domslut och de bryter därmed mot FN:s flyktingkonventions andra artikel. De blir utan giltiga papper för att uppehålla sig – “Sans papier”. De lever i ett parallellsamhälle.

Det borde inte vara en 10 000 – kronorsfråga för vare sig regering eller riksdag att lösa detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se