Vårbudgeten: Alternativa fakta och felciteringar

  • Tisdag 18 Apr 2017 2017-04-18
E-post 0

I dag presenterar regeringen sin vårändringsbudget. Då kan också finansminister Magdalena Andersson konstatera att statsskulden är den lägsta sedan 70-talet enligt Aftonbladet. Men presskonferensen skingrade inte alla moln. Tvärtom, ett preludium av 2018 års valrörelse som kommer ramas in av felciteringar och alternativa fakta.

– Vi ser växande överskott, men också att statsskulden krymper, säger S-ministern till Aftonbladet.

Det finns skäl att ifrågasätta både finansministern som Aftonbladets återgivning. Magdalena Andersson sade inte statsskulden utan statsskuldskvoten vilket är en annan parameter. Detta stämmer inte heller visar en kontroll – statsskulden som del av BNP är fortfarande högre än på 1970-talet men räknas vidareutlåning och penningmarknadstillgångar in i statsskulden så stämmer finansministerns utsago. Aftonbladet bidrar till förvirringen genom att inte klara av att återge citat korrekt vilket bidrar till att sänka, i detta fall, förtroendet för media och politiker. Ett större ansvarstagande från Aftonbladets redaktions sida i detta fall vore sannolikt en god gärning.

Problemet förstärks när finansministern använder sig av andra begrepp än vad politiska journalister och ekonomiska analytiker är vana med. Genom att ständigt byta begrepp kan finansministern, utan att ljuga, säga i praktiken vad som helst. Alternativa fakta. Inte en lögn, bara andra beräkningar.

Det finansministern inte heller berör, men det är å andra sidan inte regeringens ansvarsområde, är hur kommunernas budgetar påverkas från och med 2018 då statens ansvar för de migranter som anlände 2015 förs över på kommunal nivå. När det kommunala etableringsstödet upphör och den nyanlände inte kommit i arbete ännu. Siffrorna är en mardröm för vilken kommunal ekonomichef som helst.

I andelelen förvärvsarbetande kommunmottagna flyktingar (SCB statistik), 20-64 år efter två är efter kommunmottagandet 2,3 procent av kvinnorna i sysselsättning och 8,8 procent av männen. 97,7 procent av kvinnorna och 91,8 procent av männen måste då försörjas på annat sätt. I första hand under ytterligare två år genom arbetsmarknadsetableringen eller annars genom kommunernas budgetar för försörjningsstöd.

Detta kommer sannolikt märkas av under hösten när kommunernas budgetprocesser inleds inför 2018. 2018 är som bekant valår. Och vi kan nog räkna med att tiden fram till valdagen kommer att präglas av felciteringar, som i Aftonbladets fall, samt nya statistiska begrepp, som i finansministerns fall. Som ett ödets ironi är finansministern ansvarig för arbetet mot att kulturen med alternativa fakta fastnar i den svenska politiska kulturen.

Hennes första dag när hon själv skulle upp till bevis kunde ha blivit bättre.

Valrörelsen 2018 kommer bli den rörigaste i svensk politisk historia där alternativa fakta blandas med medvetna och omedvetna felciteringar. Dagens pressträff med finansministern är sannolikt bara en försmak.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.