2018 kommer inträffa vad vi än tycker om det

  • Tisdag 9 Maj 2017 2017-05-09
E-post 0

Staten behöver finansiera mer av välfärden med generella och utjämnande statsbidrag, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i SvD Näringsliv samtidigt som flera kommuner i Skåne redan nu har överbelastade verksamheter på grund av flyktingmottagandet. Det framgår av en enkät från landets länsstyrelser, rapporterar Sydsvenskan. Och 2018 års val, samt överrullning av statens kostnader för migrationen på kommunerna, ligger inte långt borta.

De kommuner som har mest problem är bland annat Kristianstad, med socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet samt Malmö, Perstorp och Simrishamn med bostadsförsörjningen.  Flera kommuner uppger även att gymnsie- och grundskoleverksamheten är ansatt. Vad främst Stjernfeldt Jammeh sannolikt räds är att kostnaderna för migrationen nu kommer slå hårt mot delar av Malmös, och många andra kommuners ekonomi då regeringen stryper statsbidragen. Först ströps rätten till retroaktivitet i barnbidragen, sedan aviserade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson begränsningar i arbetsmarknadsetableringen för nyanlända. Sådana reformer känns på i den kommunala ekonomin.

Etableringstiderna för nyanlända på arbetsmarknaden är idag för långa och kommer redan på kort sikt innebära påfrestningar på den kommunala ekonomin. Sveriges Kommuner och Landsting har redan tidigare varnat för en skattehöjning på mellan två och sex kronor i Sveriges kommuner för att bibehålla dagens nivå på åtaganden och service.Med ökat befolkningsunderlag ökar även kraven på service och försörjning. Hänger inte skatteunderlaget med i utvecklingen krävs antingen skattehöjningar eller neddragningar. Nationalekonomi i sin simplaste form.

Arbetsförmedlingens resultat när det gäller långtidsarbetslösa är helt oacceptabelt enligt Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Johansson pekar särskilt på att andelen arbetslösa korttidsutbildade nyanlända som går vidare till studier efter etableringsinsatserna är mindre än tre procent. Hon är även missnöjd med andelen som får jobb efter genomgången arbetsmarknadsutbildning.

Problemen för kommunerna är dubbla. Om en arbetslös ramlar ur Arbetsförmedlingens etableringsprogram rullas försörjningsansvaret över på kommunen den enskilde är mantalsskriven i. Utöver kostnaden för försörjningsstöd uteblir skatteintäkten samt att den intäkten är tänkt att även komplettera kostnader för till exempel de skolpliktiga barn som finns i hushållet. Skolpengen täcker inte alltid de kostnader en kommun har som är förknippade med en elevs skolgång eller fritidsverksamhet. Skola är ett kommunalt ansvar.

Intäkterna i form av skatter går ned samtidigt som kostnaderna både finns kvar och dessutom ökar på andra kostnadsställen.

Arbetsmarknadsministerns markering är fullt förståelig. Regeringen kan klara av att balansera kostnaderna för arbetslösheten under 2017 och hålla undan dessa från kommunerna. Men. 2018 kommer kostnaderna synas i de kommunala budgeterna. På ett eller annat sätt. Och då kommer både budgetposter och människors olika behov att behöva ställas mot varandra.

Det svenska riksdagsvalet 2018 skulle behövas flyttas till 2017 om vi hade haft rörliga mandatperioder och om dagens regering vill ha rimliga chanser till återval. Nu är regeringen fast i de fasta mandatperioderna och valet 2018 kommer för första gången på länge avgöras på den kommunala nivån. Den kommunala nivån kan komma att “smitta av sig” på riksplanet. Istället för som hittills, tvärtom. Och där har samtliga partier idag problem, inklusive Sverigedemokraterna.

  • Socialdemokratiska kommunalråd kan inte gärna skylla på regeringen då de i sådana fall skulle hugga sin partiledning i ryggen.
  • Alliansen är idag mer eller mindre i spillror på riksnivån vilket genomsyrar samtliga dessa partiers förmåga.
  • Sverigedemokraterna har fokuserat vid att ha en bra kvalitet på riksdagslistorna och har redan nu identifierat kandidater och påbörjat utbildning. Men. På den kommunala nivån slår Sverigedemokraternas historia igenom och de kan komma, om de på kommunal nivå når sådana resultat att de ingår i styret av en kommun, få svårigheter att bemanna nämnder och bolagsstyrelser med kompetent folk. I värsta fall, kanske framför allt i Skåne, kan SD komma att efter valet behöva ”rekrytera in” personer från andra partier eller sådana som idag står utanför politiken att bemanna upp nyckelpositioner. Detta kommer att leda till dålig stämning i den kommunala gruppen om och när detta tillämpas. Kampen om köttgrytorna, de tunga arvoderingarna, är lika viktig för en Sverigedemokrat som för en Moderat eller Socialdemokrat.

Vi har fasta mandatperioder enligt regeringsformen och 2018 håller vi val, oavsett om det blir ett extraval innan dess eller inte. 2018 kommer komma vad vi än tycker om det. Med de överrullningseffekter vi redan nu känner till samt valet kan vi komma att inte bara på regeringsnivån utan även på andra nivåer hamna i en akut ledningskris.

Men Sverige måste regeras, precis som alla Sveriges kommuner och landsting kommer behöva en ledning i en turbulent tid med på många håll svåra prioriteringar. Där grupper och människors behov kommer ställas mot varandra. Just det vi inte fick göra men samtidigt exakt det som är politik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.