Åldersbestämning av ensamkommande unga, en ny historia skrivs

Photo: Via Flickr och News Oresund
  • Tisdag 30 Maj 2017 2017-05-30
E-post 0

En stor majoritet av de första medicinska åldersbedömningarna som har gjorts talar för att de ensamkommande asylsökande barnen är över 18 eller äldre. Det visar nya resultat från Rättsmedicinalverket rapporterar bland annat. Lite drygt 75 procent, 442 ärenden av de ärenden som avgjorts, talar för att den undersökta är 18 eller äldre. Stämmer siffrorna kommer så många som 25 000 ensamkommande unga komma att delges ett avvisningsbeslut den närmaste tiden. Med allt det för med sig.

Utfallet stämmer tämligen väl överens med de danska erfarenheterna. Efter att ha infört obligatorisk medicinsk åldersbedömning minskade antalet ärenden radikalt. Danmark: Nästan tre av fyra var inte barn utan vuxna.

– Sedan åldersundersökningar infördes har det visat sig att 70-80% av dem som uppgett att de varit barn, i själva verket varit vuxna. Det konstaterade Nils Bak vid Udlaendingestyrelsen, Danmarks motsvarighet till Migrationsverket 2015.

Finland använder samma metoder som Danmark för åldersbestämning och om en person vägrar genomgå undersökning betraktas denne som myndig. 

Givet att Anders Linbergs siffra i Aftonbladet stämmer, 35 000 ensamkommande unga, stämmer och att det utfall vi sett hitintills är linjärt väntar därmed 25 000 ensamkommande unga i olika åldrar ett avvisningsbeslut om de inte har andra skäl för att stanna. Det bör ligga dessa till last om de kommer att ändra sina skäl under den processen. En ändrad historiebeskrivning, eller att helt plötsligt bli hbtq-person eller kristen, för att samla på sig fler skäl för att antingen beviljas asyl eller klassas som ”övrigt skyddsbehövande”.

Men. Detta kommer ofrånkomligen leda till ett antal svåra beslut, från individnivå och uppåt i kedjan till de myndigheter som har att effektuera en avvisning. För individen handlar det om att kanske gå under jorden och leva i ett skuggsamhälle, för de myndigheter så handlar besluten om hur avvisningarna skall ske i en omfattning vi aldrig tidigare erfarit.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se