Den samhällsfarliga värdegrundsjournalistiken

Featured Video Play Icon
Source: Flickr
  • Onsdag 24 Maj 2017 2017-05-24
E-post 0

Platsbristen på Akademiska sjukhusets avdelning för för tidigt födda väntas bli akut i sommar. Nu har neonatalverksamheten, för första gången, tvingats reservera platser för nyfödda barn utomlands rapporterar SVT som tidigare pekat ut alla som svartmålat vården som orosstiftare.

Akademiska sjukhuset har reserverat två platser i Åbo, som kommer stå till förfogande under de mest intensiva sommarveckorna. Det skriver Sjukhusläkaren, som var först med att berätta om den här nyheten.

Överlag kommer denna sommar innebära stora påfrestningar för de stora sjukhusen. De tre största befinner sig redan idag i så kallad stabsberedskap i mindre eller större omfattning, det vill säga administrativ personal finns tillgänglig för att kalla in sjukvårdspersonal på övertid. Kommer läget förvärras  – att personalbristen blir samhällshotande – utesluts inte krisläge, att semestrar ställs in. Erik Normann som är sektionschef inom neonatologi på Akademiska menar att:

– Det är ju en nödlösning med tanke på våra egna kapacitetsproblem och hela Sveriges kapacitetsproblem. Det är klart att jag tycker att vi i Sverige borde kunna hantera våra egna patienter.

Nya Karolinska Sjukhuset är ett annat exempel. Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är en del av det nya sjukhuset har redan från början, beroende på andra faktorer, halverat kapaciteten på intensivvårdsavdelningen mot den planerade. Nu väntar ytterligare den årligen återkommande resursneddragningen i samband med sommaren. Personalen kommer gå in i hösten slutkörda, om de nu fått en semester. Om de ens finns kvar. Situationen är inte ny. DN rapporterade redan i januari om situationen på Södersjukhuset i Stockholm där SöS akutmottagning var så belastad att de tvingades införa ambulansstopp. Ett ambulansstopp innebära att ambulanser omdirigeras till andra sjukhus under en tid för att personalen på akuten skall kunna jobba undan.

Krisen i vården är idag samhällsfarlig på vissa sjukhus. Läkare vittnar om att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. I sin roll som en del av den svenska krisberedskapen har SVT en särskild roll att spela som visselblåsare. SVT Sociala Medierdesk, en del av Riksnyheterna lät tidigare förstå att dessa varningssignaler  om vården var apokalyptiska.

”Rädda Vården” postar endast vårdrelaterade katastrofnyheter. Sammantaget förmedlar ”Rädda Vården” berättelsen om en landsomfattande vårdkollaps. Den apokalyptiska stämningen förstärks i delningstexterna där ”kaos” och ”kris” ofta återkommer.

Vården är i kris. Trots vad SVT Riksnyheter rapporterar. Krisen har ingenting med journalisternas egen värdegrund att göra utan baseras på faktiska sakförhållanden. Fredrik Antonsson, som driver ”Rädda Vården” hade hela tiden rätt. En enskild bloggare mot en organisation med över 4 MDR SEK i årligt anslag. Nu har även Fredrik Antonsson till slut lämnat vården tillsammans med många andra och avslutat sin anställning vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Allt för att rädda årets sommarsemestrar och slippa bli inbeordrade. Hur många som återvänder till vårdyrket i höst är ett oskrivet blad.

Vården är i kris och dessvärre är även delar av Sveriges civilförsvarsförmåga i kris den med vilket SVT Sociala Medierdesk och Riksnyheter ett exempel på.

Istället för att tidigare förvarna om en förestående kollaps valde de ansvariga cheferna att initiera publika drev mot de enskilda som varnat tidigt. SVT valde att föra ett drev mot en enskild undersköterska istället för att fånga upp varningssignalerna och förbereda för den situation som nu är vardag vid SöS, Nya Karolinska, Akademiska sjukhuset i Uppsala och många fler.

Den postmoderna värdegrundsjournalistik SVT producerat om vården som riksnyhet i samband med Antonssons försök till tidig varning gör sig sällan bra i kombination med ett uppdrag som en del av civilförsvarsförmågan. Det, om något, riskerar att bli samhällsfarligt men i detta sammanhang finns det ingen nationell aktör som kan varna för utvecklingen i media. Varför? Enkelt: SVT har i praktiken monopol vid sidan av Sveriges Radio att vara just den varningsklocka för allmänheten som en del av vår civilförsvarsförmåga.

Om den rapporteringen som en del av civilförsvarsförmågan domineras av värdegrundsjournalistik blir det som det blir för oss andra.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se