Frankrike: En vinst kan vara svårare än en förlust

  • Fredag 5 Maj 2017 2017-05-05
E-post 0

I dag har Emmanuel Macron tvingats ut för att dementera uppgifter om att han skulle ha gömt undan pengar på ett bankkonto på Bahamas efter anspelningar under gårdagens TV-debatt mot Marine Le Pen. Macron har gjort en anmälan till åklagarmyndigheten som öppnat en preliminär undersökning om förfalskning och “spridning av falska nyheter med avsikt att påverka valresultatet”. Detta enligt nyhetskanalen FranceInfo rapporterat via SR/Ekot. Valrörelsen i Frankrike hårdnar men samtidigt klyvs landet i två delar.

Macron pekas ut som segrare i debatten. En mätning från Elabe som genomförts på uppdrag av tv-kanalen BFM visar att 63 procent av tittarna tyckte att Macron var den mest övertygande kandidaten, jämfört med 34 procent som svarade Le Pen. Detta återspeglas i opinionssiffrorna som visar på en ställning 59,8 – 40,2 till Macrons favör. Vad undersökningen inte visar är hur många som till slut kommer gå till valurnorna.

Bilarbetaren Yannick Augras som är det loka CGT-fackets representant.i den första omgången och tänker förmodligen rösta blankt denna gång sammanfattar dilemmat till SVT.

– Le Pen är inget för mig jag tillhör kommunitetfacket. Macron är socialist man vet inte vad de har i huvudet. Det är vare sig den ena eller den andra för mig.

Många franska väljare, kanske fler än tidigare, kan komma att välja soffan istället för att gå till valurnorna då ingen av kandidaterna appellerar. För dessa handlar det valet om att de inte känner för någon av kandidaterna och vill hellre rösta för en kandidat än att tvingas rösta på en kandidat bara för att det är en röst mot den andra. Blankrösten känns för många mer lockande.

Oavsett valutgång kommer segraren, mycket tyder på Macron, att behöva hantera en valvinst med viss försiktighet. Något som mycket väl kan komma att gälla även efter det svenska valet till riksdagen 2018.  Frankrike kommer dagen efter valet vara ett kluvet land mellan i grunden två ytterligheter – det nationalistiska och protektionistiska som i kontrast mot det liberala och öppna.

Valresultatet kommer, oavsett valutgång, att klyva landet. Främst segraren, men även förloraren, har att hantera detta. En klyvning som dessutom förstärks av att inledningsvis ta över ett parlament där ingen av kandidaterna har något större naturligt stöd.

I Sverige kan vi se en liknande tendens. Med väljare som inte längre känner tillit till något av de politiska partierna samtidigt som dessa väljare inte är Sverigedemokrater. Dessa väljare kan inte tänka sig rösta för något annat parti, skänka en röst, för att de är mot SD. De övriga sju partiernas historia är alltför intimt förknippad med den röra som uppstod med Miljöpartiets uppgörelse med Alliansen inom migrationspolitiken 2011 och även med vilken senfärdighet regeringen Löfven agerat tills bubblan sprack hösten 2015 där även Morgan Johansson kom att spurta in i en förslagskorridor som låg SD nära från att ha stått för en helt annan politik tidigare. Morgan Johansson motarbetade bland annat aktivt alla de förslag som riksdagsledamoten Staffan Danielsson, C, lade om skärpt terrorlagstiftning när Johansson var ordförande i justitieutskottet 2010-2014.

Nu genomför Johansson allt detta, och mycket till, utan att skämmas det minsta.

Det bär många väljare emot att rösta för ett parti de inte tror på bara för att rösta mot Sverigedemokraterna.

För såväl Socialdemokraterna som Moderaterna ligger lösningen i att rotera ut gamla namn och in med nya som inte kan förknippas med de lappkast som dessa partier genomför. Men detta kommer i praktiken bli omöjligt då dagens riksdagsledamöter mer ser uppdraget som ett yrkesval och inte ett förtroendeuppdrag. I S fall finns dessutom ytterligare hinder i att det inte längre finns så många att rekrytera ur då sidoorganisationerna SSU och Tro och Solidaritet dominerar återväxten. De gamla namn, eller alternativa namn, som finns är antingen borta eller alltför blockerade för att slå sig fram till valbar plats på riksdagslistorna.

Det kan inte uteslutas att Sverige blir än svårare att regera efter valet 2018 än idag. Stabiliseras SD på nivåer över 20 procent måste varje valvinnare hantera en kluven valmanskår. Som dagens opinon utvecklas i Sverige kan ingen regering ställa var femte väljare utanför om de själva sitter med en svag eller osäker majoritet. Att bygga bryggor istället för att gräva gravar. Det kan visa sig vara mer angeläget att förlora ett val än att vinna ett. En vinnare kommer ha ett kluvet land att hantera.

Det är inte rimligt att förutsätta att den svenska väljaren naturligt hellre röstar för ett parti de inte tror på för att de är mot SD. Hur de andra partierna skall vända detta återstår att se. I höst går alla partier in i nomineringsförfarande inför 2018 års listor. Då kommer mycket av valrörelsen avgöras.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.