Israel – Palestina: Nya förutsättningar eller bara nya ord?

  • Tisdag 2 Maj 2017 2017-05-02
E-post 0

Palestinska terrorstämplade islamiströrelsen Hamas som styr Gaza säger sig för första gången vara villig att acceptera det som kallas 1967-års gränser. I nyskrivna stadgar tar man dessutom bort alla officiella skrivningar om att utplåna Israel rapporterar bland annat SR/Ekot och Al Jazeera. Hamas bryter dessutom med Muslimska Brödraskapet i skrivningarna och hänvisar endast till att Islam skall utgöra grunden för lagstiftning. De nya förutsättningarna skapar ett nytt moment men förändrar ingenting i grunden. Hamas måste gå längre än så för att förändring skall ske.

Flertalet bedömare i Mellanöstern ser positionsförändringen som pragmatisk och nödvändig för att möta de nya vindar som blåser i bland annat Egypten där Brödraskapet är förbjudet sedan 2013. Utformningen av de nya stadgarna beskrivs som en fin balansgång mellan mer hårdföra och mer pragmatiska palestinier. Hamas säger sig inte ha givit upp kampen för hela territoriet utan accepterar, tills vidare, ett sionistiskt självstyre. En formulering som delas av den Palestinska Myndigheten och al Fatah.

Detta drag öppnar för en ny utveckling i konflikten mellan Israel  och Palestina. En utveckling som funnits under ytan under en längre tid och som Sverige har varit drivande i. Kampen om territoriet kommer istället föras i internationella domstolar. Sverige har varit drivande i att utbilda PA i bland annat mänskliga rättigheter och de juridiska möjligheterna som finns i internationella domstolar. Beskrivningen av detta publicerade Ledarsidorna så sent som i fredags. Draget, Hamas nya stadgar, ställer dessutom omedelbara krav på bland annat PBA, det palestinska advokatsamfundet, att förändra sitt förhållningssätt till Israel. Idag är palestinska advokater förbjudna att ha några som helst relationer med Israel och israeliska medborgare.

Israels premiärminister, Benjamin Netanahu, är inte imponerad över positionsskiftet av lätt insedda skäl. Decenniers väpnad konflikt låter sig inte suddas ut med ett penndrag, speciellt inte när Hamas säger sig stödja en väpnad kamp mot ”the Zionist entity”. Men.

Redan på kort sikt kommer detta sätta internationell press på Israel att mjuka upp sitt förhållningssätt till Hamas och al Fatah. De annekteringar av mark som genomförts i Östra Jerusalem och på Västbanken kommer bli svårare att genomföra. I praktiken kommer detta behöva upphöra om inte Israel vill ha en samlad världsopinion mot sig. På kort sikt innebär det även en prestigeförlust för Muslimska Brödraskapet som blir alltmer isolerade.

På längre sikt är dock händelseutvecklingen svårare att bedöma. Om skrivningarna i Hamas nya stadgar innebär att palestinierna splittras än en gång, i hårdföra och pragmatiska, kommer Hamas inte ha vunnit någonting. En förändring bygger dessutom på att omvärlden ställer tydligare demokratiska och andra krav på det palestinska biståndet. Idag finansierar bland annat Sverige den marinad av hat som palestinska barn går igenom. I matematikböcker i palestinska skolor skall barnen räkna ut antalet dödade självmordsbombare för att ta ett exempel. Jihadister och andra hyllas genomgående som hjältar i såväl skolböcker som i barnprogram. För att initiativet skall ha bärkraft krävs en genomgående förändring av hela den palestinska diasporans inställning samt omfattande ingrepp i bland annat utbildningsväsendet.

Hamas har satt en boll i rullning. Den stora frågan är hur långt den rullar, i vilken riktning och vilka följdkrav som de internationella biståndsgivarna kommer ställa på fortsatt bistånd. På samma sätt som Israel nu måste anpassa sig till det nya, att mer av konflikten kommer avgöras i internationella domstolar, måste Hamas visa omvärlden att de menar allvar med sin nya ton. Att de förmår det palestinska folket att sluta upp bakom 1967 års gränser som utgångspunkt för fredssamtal.

Initiativet ligger därmed fortfarande hos Hamas men även hos biståndsgivarna, att inte ge efter på kraven om demokratisering.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se