Media – ett hot mot den nationella krisberedskapen

Featured Video Play Icon
  • Måndag 22 Maj 2017 2017-05-22
E-post 0

Den gångna helgens stora samtalsämne på nätet har varit Dagens Nyheters plötsliga positionsbyte i nyhetsrapporteringen. DN pekar nu explicit ut bland annat den somaliska diasporan i Sverige som den med högst arbetslöshet, över 70 procent och redogör även för hur våldsbenägna den senaste gruppen av migranter är. Nio av tio dödsskjutningar det senaste åren pekar på gärningsmän med somaliskt, eritrianskt, irakiskt eller syriskt ursprung. I stort en artikel som tar upp mycket av det som Tino Sanandaji tar upp i sin bok ”Massutmaning”. Men medias utveckling borde oroa såväl regering som allmänhet. Media riskerar att underminera det viktigaste civilförsvarsverktyg vi har med dagens utveckling. Sig själva.

DN hade ett helt annat anslag för så sent som för två år sedan. Kraftigt vinklade nyheter och en nyhetsredaktion som vägrade konsekvent att ta upp metodfel i bland annat Sandviken-rapporten vilket Sanandaji belyste i sin kritik. Sanandaji uppmärksammar dessutom DN på att de aktivt konstruerat och spridit ”Fake News” när de beskrev rasismen vid Bodens brandstation. Det visade sig att väldigt lite i den artikeln stämde och Peter Wolodarski vägrade sedan svara på frågor eller ens publicera ett tillrättaläggande.

Dagens Nyheters relevans som nyhetsrapportör har under Peter Wolodarskis ledarskap utvecklats i en negativ riktning. Från att ha så uppenbart vinklat och förfalskat nyheter glida mellan något som ter sig faktabaserat. Läsaren hamnar över tid i en osäkerhet om vad som är sanning och vad som är något annat. Detta hotar inte bara Bonnierkoncernens trovärdighet som mediahus, det är ett hot mot den svenska krisberedskapen där media har en nyckelroll i att hålla allmänheten informerade. Samma tendenser finns inom Public Service. Det senaste exemplet är endast någon månad gammalt.

SVT publicerade ett ”avslöjande” att Fredrik Antonsson, undersköterska, spred en osann bild av krisen i sjukvården via Facebooksidan ”Rädda vården”. För att inte ens två veckor senare rapportera exakt samma sak som det som SVT nyhetsredaktion initierade ett drev riktat mot Antonsson som implicit en orosstiftare med högerextrema åsikter. Antonsson redogör själv i “Konfliktzon” om såväl händelseförlopp som efterreaktioner.

Först var det Antonsson som rapporterade en mörk vrångbild enligt SVT. Fake News och Alt Facts. Bara veckan efter blev den sann då SVT rapporterade om den. SVT är, vid sidan av Sveriges Radio, statens egen kommunikationskanal med medborgare och alla som befinner sig i Sverige om en nationell kris skulle uppstå. SVT och SR var dessutom de sista att komma ut med rapportering från terrorattentatet på Drottninggatan och rapporterade även då felaktiga nyheter som skottlossning på Fridhemsplan och Gullmarsplan. Fake News. Alt. Facts. Återgivet av Sveriges viktigaste funktion som en del av civilförsvaret vid kriser, attentat eller olyckor.

Och det kommer inte bli bättre på sikt. Dagens redaktioner domineras inte längre av journalister från JMK respektive JMG – journalistutbildningarna vid Stockholms respektive Göteborgs universitet. Tvärtom har journalister från folkhögskolorna nu börjat märkas av på dessa redaktioner, journalister med kortare utbildning som inte sällan anordnas av religiösa huvudmän. Som Ekumeniakyrkan, Pingströrelsen eller nykterhetsrörelsen. Tydligt identitetspolitiska huvudmän med egna agendor som skolar nästa generations journalister och redaktionschefer.

Dessa journalister är skolade från början i en stark identitetspolitisk nyhetsvärdering. En av utbildningarna vid Kaggeholm är ett exempel på detta:

Media Tro & Samhälle är en utbildning för dig som vill arbeta inom skriv, webb, radio och TV och där vara med och lyfta kristna frågor och värderingar. Det kan vara inom kristen press, organisation, församling eller bistånd och självklart även inom annan media där du kan vara en röst för kristna värden

Värdegrundsjournalistik. Inte återgivande av fakta.

Värdegrundsjournalistiken är ett kommunicerande kärl med den agendasättande journalistiken. Den som tillämpats från tid till annan vid DN, SVT och SR. Långt ifrån den roll som framför allt SVT och SR bör ha i kriskommunikation. Och det kommer inte att gå att svänga från dag till annan. Det skapar en osäkerhet om vad som är vad. Som exemplet med DN, uppenbara lögner som inte tas tillbaka blandas med seriös journalistik men läsaren får aldrig reda på vad som är vad. I fallet med SVT är krisen i vården ena dagen en svartmålning för att andra dagen vara faktabaserad.

Peter Wolodarski, Hanna Stjärne (SVT Verkställande Direktör) och Cilla Benkö (Sveriges Radios VD) är alla publicister med ett stort ansvar. Det som förenar dem är att de inte förstått att de leker med elden. Deras agendasättande journalistik, som vid närmare granskning inte alltid upprätthåller journalistisk grundkvalitet och som ständigt förändrar sitt förhållningssätt till verkligheten, urholkar förtroendet för regeringens kanske viktigaste verktyg i vår civilförsvarsförmåga. Läsare och mediekonsumenter vet till slut över tid inte vad som är sant, vad som är alternativa fakta och vad som är agendasättande. Detta kan leda till förödande effekter vid en nationell kris när förtroende för kommunikationskanalerna är A och O för att regera landet säkert.

Det är detta spel de spelar när de gör nyhetsrapportering politiskt opportun. Agendasättande. De spelar bort förtroendet för våra viktigaste verktyg vid nationella kriser. Och det kan inte uteslutas att de gjort det medvetet under många år, för så korkad får helt enkelt inte en publicist på den nivån tillåtas vara. Korkade bortom horisontens rand. Oavsett om det är Bonnierkoncernen som rekryterar en chefredaktör eller om det är regeringen som rekryterar en VD till något av Public Services mediebolag. Ägarna kommer inte bort från sitt ansvar, oavsett om det är staten, Bonnierkoncernens ägare eller Schibstedts motsvarande.

Eller kanske det är värre ändå. Att såväl regeringar som Bonnier och Schibstedt är, och har varit, fullt medvetna hela tiden om vad som sker.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.