Nyheter Idag och intervjun med Mats Qviberg: Eftermäle med fadd smak

  • Söndag 14 Maj 2017 2017-05-14
E-post 0

Metros nye ägare, finansmannen Mats Qviberg kallade en reporter för ”stalinist” i en intervju med den sajten Nyheter Idag. Dessutom får läsaren uppfattning att Metro och Nyheter Idag i framtiden kan samarbeta. Såväl DN som SVT har rapporterat om detta. Nu backar Qviberg från intervjun. Vad som är återgivet korrekt i den skrivna intervjun, sagt och inte sagt, får den som är prenumerant på Nyheter Idag reda ut själva då sidan har lagt ut hela den bandade intervjun.

Men oavsett vad den enskilde kan tycka om Nyheter Idag, Chang Frick som genomförde intervjun eller finansmannen Mats Qviberg och Custos VD Christen Ager-Hanssen finns det en del att anmärka på rent principiellt i den efterföljande debatten. Tomas Eriksson, Miljöpartiets gruppledare i Stockholms läns landsting, vill se över Metros avtal med SL.

– Om Metro innehållsmässigt utvecklas till en alternativhöger tidning är det inget vi bör dela ut i tunnelbanan.

Att underlaget för att inleda en översyn är en intervju med en lösmynt och vårdslös ägare, i och för sig namnkunnig, och inte det redaktionella innehållet är en tämligen anmärkningsvärd hållning. Metros chefredaktör har varit mycket tydlig med att han inte accepterar någon form av ägarstyrning som intervjun ger uttryck för. En tidning skall värderas för sitt innehåll, inte sin ägare.

Det andra, rent principiellt tveksamma, som inträffat är hur chefredaktören för Dagens Samhälle, Olov Carlssson, agerat på sin privata Facebook. Olov Carlsson, som efterträdde Mats Edman efter en längre tid av skilda uppfattningar i styrelsen om Dagens Samhälles inriktning  tog en kopia av Nyheter Idags artikel och uppmanade sina vänner och följare att maila honom för att få tillgång till den istället för att besöka Nyheter Idag och därmed driva trafik.

Dagens Samhälle är Sveriges Kommuner och Landstings tidning och skall som den vara av koncensusnatur. Den är en av Sveriges största offentligt finansierade tidskrifter med en pappersupplaga om 27 500 (2015). Rent principiellt kan Olov Carlsson ha gjort avsteg från den svenska tryckfrihetslagstiftningen som reglerar citaträtten, i paragraf 22:

“Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

God sed innebär bland annat att upphovsmannen anges, och att citatet inte är till sådan omfattning att det kommer att utgöra huvuddelen i det nya verket.

Olov Carlsson, Dagens Samhälles chefredaktör,  har med sitt agerande även om det var som privatperson, öppnat för en omtolkning av citaträtten även om han manövrerar i gränslandet. Det är inte rimligt att kunna bortse från hans yrkesroll som chefredaktör för Sveriges kanske viktigaste tidskrift inom landsting och kommuner. Att vara chefredaktör för Dagens Samhälle, i en koncensusstyrd organisation som Sveriges Kommuner och Landsting, innebär inte att han kan agera hur som helst som privatperson. Oavsett vad gemene man och han själv kan tycka om Chang Frick, Mats Qviberg, Nyheter Idag och Metro.

Den tredje tveksamheten infinner sig i SVT rapportering. SVT följer inte upp sin rapportering med att återge vad Mats Qviberg, enligt bandupptagning, faktiskt sade utan låter Qvibergs efterkonstruktion sätta punkt. Trots att det finns ytterligare material som Nyheter Idag tillgängliggjorde för att ge en allsidig bild. Public Service skall enligt sändningsavtalet och sitt uppdrag en allsidig bild:

Sändningstillstånd säger även att företaget bland annat ska utöva sändningsrätten ”opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet ska råda i tv”.

2017 kommer bli ett vidrigt år i nyhetsflödet och den politiska debatten. Med denna tragiska historia blir det uppenbart att såväl publicister, redaktörer och redaktioner alla på sitt sätt bidrar till att minska förtroendet för dem själva samt skapa ytterligare osäkerhet för vad som är fakta och vad som är alternativa fakta.

 

 

Vill du går från läsare till att bli delägare av Ledarsidorna.se? Läs mer här. Vi genomför just nu en Crowd Funding i samarbete med Funded By Me för att kunna utöka och bredda verksamheten med konsekvensneutrala, systemkritiska, granskningar av den tid vi lever i. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.