Spinn. Och motspinn

  • Tisdag 16 Maj 2017 2017-05-16
E-post 0

Riksrevisionen levererade under fredagen den 12 maj en rapport som satte främst regeringen i dålig dager. Regeringens motdrag, mot den dåliga nyheten, var att läcka en annan rapport till Aftonbladet. Detta är bara ett exempel på det som kommer prägla nyhetsflödet fram till valdagen. Ingen av nyheterna är felaktiga, men de lever i symbios med varandra för att ta ut effekterna. På samma sätt som vare sig Annie Lööf eller Stefan Löfven hade fel i partiledardebatten om arbetslösheten och sysselsättningen. Spinn och motspinn.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

På fyra år har finansdepartementet överskattat Sveriges offentliga finanser med omkring 75 miljarder kronor. Den prognos om ett ökat överskott på från 40 miljarder 2016 till 110 miljarder 2020 kommer snarare landa på ett minskat underskott på 35 miljarder. Det framgår i en rapport från Riksrevisionen på fredagen som konstaterar att både nuvarande regeringen och den under alliansstyret missat ”kraftigt” i sina beräkningar under tio års tid, mellan 2007 och 2017.

Rapporten är besvärande för såväl regeringen som för Alliansen och regeringen var inte sen med att kontra.

Under fredagen, publicerat i dag på lördagen, ”läckte” en rapport från finansdepartementet som räknat på Sverigedemokraternas förslag. Sverigedemokraternas skattepolitik ska enligt egen utsago gynna låg- och medelinkomsttagare. Men enligt en regeringsrapport som Aftonbladet tagit del av är det höginkomsttagarna som vinner på SD:s skattepolitik.

Om tre av SD:s skatteförslag skulle bli verklighet (slopad utfasning av jobbskatteavdraget, slopad värnskatt och en höjd gräns för statlig skatt) skulle konsekvensen bli följande, enligt departementets uträkning:

  • Hushåll med en månadsinkomst på 100 000 kronor får en skattesänkning på 46 000 kronor om året.
  • Hushåll med 80 000 kronor i månaden får en skattesänkning på 27 000 kronor per år.
  • Hushåll med 60 000 kronor i månaden får en skattesänkning på knappt 8 000 per år.

”Individer i den högsta inkomstgruppen får den största ökningen av ekonomisk standard till följd av Sverigedemokraternas förslag. Det gäller både i procentuella termer och i absoluta kronor”, står det i rapporten.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta vare sig Riksrevisionens rapport eller finansdepartementets uträkningar.

Men det är så här medielogiken fungerar. Finansdepartementet flyttar fokus från en faktabaserad nyhet som sätter regeringskansliet i dålig dager till en annan närliggande ekonomisk nyhet, baserad på faktiska beräkningar, som sätter fokus på en annan part. Allt för att neutralisera den första. Och tvärtom. Inget sker längre slumpartat, allt handlar om att vinna mediekriget för dagen. Inget annat är viktigare.

Spinn. Och motspinn. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.