Den utsatte rikspolischefen

  • Torsdag 22 Jun 2017 2017-06-22
E-post 0

I en rapport som presenterades under onsdagen har polisens nationella operativa avdelning, NOA, samlat in data från polisstationer runt om i landet. I rapporten klassar polisen 61 områden som utsatta områden, det är en ökning från förra årets 53 områden. Andelen områden som klassas som särskilt utsatta ökar. När ansvarig minister Anders Ygeman pressades om dessa områden i Aktuellt slog han ifrån sig stora delar av kritiken. Utvecklingen är på väg åt rätt håll menar inrikesministern. Trots att siffrorna pekar åt fel håll.

Dan Eliasson säger att polisen sammanställer den här rapporten för att de ska kunna använda sina resurser bättre men också för att få hjälp av fler myndigheter och andra samhällsaktörer. På presskonferensen vädjade rikspolischefen om hjälp.

  • Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.
  • Ett riskområde kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt utsatt område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses alarmerande.
  • Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses allvarligt.

Det som är nytt i årets rapport i jämförelse med tidigare är att NOA pekar upp de etniska och kulturella konflikter som migranter tar med sig till Sverige. Inte bara nytt, det är ett paradigmskifte. En självklarhet som varit politiskt omöjlig att erkänna.

I områdena finns många gånger en oro bland etniska grupper då historiska och aktuella konflikter globalt ger avtryck lokalt. Idag utgör inte geografiska avståndet något hinder för sociala relationer då dagens online-samhälle via bland annat, sociala medier och olika kommunikationslösningar, suddar ut de geografiska gränserna.

….

Närvaron av återvändare, sympatisörer till terrorgrupper som Islamiska Staten, IS och al-Shabaab och representanter för salafistiskt inriktade moskéer bidrar till spänningar mellan dessa grupper och andra boende i utsatta områden.

Med migrantströmmar följer mer än 1 000 år långa konflikter.

Men. Siffrorna, och resultaten, har inte vänt trots tidigare löften. Rikspolischefen har tidigare sagt att han räknar med att resultaten vänder uppåt i år och betecknar 2017 och 2018 som “de stora leveransåren”. Det är möjligtvis att vi sett ett trendbrott. Men i fel riktning. Antalet utsatta och särskilt utsatta områden har ökat dramatiskt. Ett trendbrott.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

Eliasson har varit ställföreträdande chef för Säpo samt generaldirektör för såväl migrationsverket som försäkringskassan tidigare. När nu Eliasson kommunicerar att alla myndigheter måste hjälpa till och att utvecklingen pågått under en lång tid känns hans förvånade rop på hjälp något apart. Eliasson har sedan 11 år suttit i positioner där han rimligen borde sett utvecklingen. Som analyschef på Säpo, som generaldirektör på Försäkringskassan med de ökade bidragsutbetalningarna i olika områden och på migrationsverket med problemen med att få rätt på bostäder till nyanlända och insyn i etniska konflikter mellan olika migrantgrupper.

Eliasson är inte en del av lösningen, han har i allra högsta grad varit en akut del av problemet sedan lång tid. 

Trots att Inrikesminister Anders Ygeman (S) tidigare ansett att polisens resultat fortfarande är för dåligt kommer rikspolischef Dan Eliasson sitta kvar, oavsett krisen inom polisen. Oavsett vad kommer han sitta kvar men vad Ygeman inte förstått är att hans öde som politiker numera är direkt kopplat till Eliasson.

Brothers in arms. Dan Eliasson är sannolikt den minst populäre rikspolischefen i modern tid. Hos sin personal. Hos allmänhet.

Situationen har utvecklats på sett sådant sätt att inrikesminister Anders Ygeman, som på fullt allvar i direktsändning menade att den stora ökningen av utsatta områden i själva verket var en förbättring mot tidigare, numera är minst lika utsatt som rikspolischefen.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.