FHS rapport – ett språk även politiker bör förstå

Photo by Adobe Chaos via Flickr
  • Torsdag 15 Jun 2017 2017-06-15
E-post 0

I en ny rapport från Försvarshögskolan har forskarna Magnus Ranstorp och Linus Gustafsson sammanställt unik kunskap om de svenska terrorkrigarna i Syrien och Irak. Det handlar om 267 människor som rest ner mellan 2012 och 2016. Kunskapen har dock i viss mån redan funnits i systemen. För de som arbetat med de senaste årens asylmottagande och utveckling i de särskilt utsatta områdena är förekomsten av radikala element inte en nyhet. Inte heller de kommunicerande kärlen mellan organiserad brottslighet och militanta radikala islamister.

Detta är väl känt från fältassistenter, fältpastorer, socialsekreterare, tolkar, områdespoliser samt inte minst Säpo. Säpo har haft svårt att säga som det är i en arbetsmiljö som präglas av politisk sensibilitet.

Inte heller på europeisk nivå är dessa radikala element eller rörelser okända. Deutche Welle rapporterar även om en ökande arabisk antisemitism som plågar den judiska befolkningen svårt. Även fast det fortfarande är den extrema högerns antisemitism som är mest våldsbenägen ökar den totala antisemitismen nu i det tyska samhället som resultat av den stora migrationen. Tusenåriga vanföreställningar försvinner inte bara för att en person, familj eller klan byter bostadsort eller hemland.

Den tyska rapporten pekar tydligt ut den sociala kontexten och traditionerna som andra generationens migranter, de tyskfödda, bär med sig. På samma sätt som i Ranstorps och Gustafssons rapport pekar den tyska rapporten ut korrelationen mellan social tillhörighet, om den enskilde bor i ett utsatt område och förekomsten av kriminalitet i kombination med islamisering / radikalisering.

Detta stämmer väl med de få röster som hörts från boende på Järvafältet under politikerveckan där. De ropar efter bostäder de har råd att bo i och jobb att gå till som det mest akuta.

Ranstorp och Gustafsson har gjort mycket kunskap tillgänglig för den politiska nivån, en sannolikt ovärderlig insats som kan komma att lätta på trycket mot de som lever i dessa miljöer. Om den politiska nivån förstår allvaret mellan sina egna ansträngningar att få förlängd tid vid köttgrytorna. Politiker har en tendens, oavsett partitillhörighet, att lyssna mer på en glasögonprydd lågmäld torr akademiker i ett bekvämt kontor än att ta sig tiden och åka ut och se med egna ögon.

Att lyssna till alla de fältassistenter, fältpastorer, socialsekreterare, tolkar, områdespoliser samt inte minst de på Säpo som under lång tid varnat för detta men tystats av politiskt nervösa chefer. Som är helt i händerna på de folkvalda som i sin tur gör allt för att höja sin egen prestation till skyarna samtidigt som de vill förminska problemen. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.