Hur mycket mer av Aftonbladet tål Schibstedt och LO?

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Söndag 11 jun 2017 2017-06-11
E-post 0

Hur mycket Anna Hedenmo tål Sverige frågar sig Fredrik Virtanen, Aftonbladets ledarredaktion. Frågan är om hur mycket av Aftonbladets ledarredaktion som Sverige tål. Virtanen kritiserar Hedenmo för hennes kritik mot den ensidiga nyhetsrapporteringen kring migrationen. Men vem tål vad?

Virtanen skriver:

Vi som svarar att det inte finns någon mörkläggning anses då bekräfta att det finns en mörkläggning. Det är lika roligt som hopplöst.Samtidigt kan konspirationsteoretikerna inte bevisa mörkläggning. Det är en känsla som känsliga högerskribenter har. Då läggs skulden på meningsmotståndare i själva sakfrågorna.

Implicit menar Virtanen att Aftonbladet i allmänhet och den självständiga ledarredaktionen i synnerhet rapporterat korrekt och intet förtigit. Lördagen den 5 december skrev Virtanen följande som huvudledare:

Jag vet inte hur många flyktingar jag sett, hundratals, kanske tusentals, men har mitt liv påverkats? Nä. Har ditt?

– De som klagar mest på flyktingströmmen, som säger ”nu är den för stor, vi kan tyvärr ­inte göra mer” – deras liv har inte blivit påverkade en millimeter av att det kommer flyktingar till Sverige. Inte en millimeter. Det är inte så att de måste dricka ett mindre gott rött vin på fredagskvällen eller att de i sina bostadsområden har problem.

Virtanen anklagade i samband med denna period, hösten 2015 i  bland annat Ebba Bush Thor med flera för att vara alarmistiska.  Att den mediala och politiska alarmismen spred paranoia. Anders Lindberg, tillförordnad chef för ledarredaktionen lät förstå att de som började peka på resursbrist och systemstress var rasister och dysterkvistar (vi får förutsätta att Lindberg i sin roll som redaktör hela tiden varit väl förtrogen med de korrekta definitionerna om rasism vilket Ann Heberlein redogjort för).

Samtidigt under 2015, bara veckan innan, varnade bland annat länsstyrelsen i Västra Götaland för att en tredjedel av socialtjänsterna ute i kommunerna skulle tvingas att systematiskt gå ifrån lagens krav och att de inte kunde garantera klientsäkerheten vid placeringar av till exempel ensamkommande unga. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säger följande i sin veckoöversikt motsvarande period som Virtanen samt Aftonbladet påstår vara mer en fråga om kvaliteten och tillgången på rödvin:

Konsekvenser för socialtjänst Nationell lägesbild 2015-11-24 för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen 

Diarienr:2015-4788 

Påverkan på de flesta kommunerna i landet är betydande till allvarlig. Flera kommuner anger att situationen ytterligare har förvärrats under de två senaste veckorna. 12 länsstyrelser anger att socialtjänsten är påverkad i betydande utsträckning. I 2 av länen är samtliga kommuner betydligt påverkade. 7 länsstyrelser anger att socialtjänsten är allvarligt påverkad. 8 länsstyrelser anger att situationen är kritisk i enstaka eller ett flertal kommuner. I ett län är 80 procent av kommunerna kritiskt påverkade. 

Flera länsstyrelser anger att arbetsmiljön för personalen i flera kommuner är ohållbar. Ett län rapporterar om ökade sjukskrivningar, ett annat om fortsatt hög personalomsättning, ett tredje om att personal sagt upp sig samt hotar med uppsägning på grund av den rådande situationen och ett fjärde förbereder en anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Två länsstyrelser rapporterar att försörjningsstödet i kommunen är under hård belastning. 

Tre län rapporterar fortsatt att förtätning i boende för ensamkommande barn leder till konfliker och skapar otrygghet. 

Ett län rapporterar att de har fått in anmälningar om att barn far illa vid asylboende. 

Tre län rapporterar, till skillnad från tidigare, att de nya fördelningstalen när det gäller ensamkommande barn som kan anvisas dem under 2016, har inneburit kraftiga uppskrivningar från tidigare år. Detta har skapat en stor oro och planeringen inför detta tar just nu mycket kraft från kommunerna. 

(Källor: Länsstyrelsernas enkätsvar för v.46-47) 

Listan är lång och detta är endast ett utdrag för den period som Virtanen hänvisar till. Att allt enligt Aftonbladet handlade om kvaliteten på rödvinet. MSB tar dock inte upp rödvin i sin rapport.

Den lägesbild från MSB som Virtanen och Aftonbladet menar är rasistisk och lögnaktig.

MSB Lägesbild finns som inbäddat dokument nedan. En bild som styrker Anna Hedenmos beskrivning, att media underrapporterade de faktiska konsekvenserna. Återstår att se om Aftonbladets ledarredaktion nu kan styrka vad de baserade sin bedömning på. Om de har bättre, och mer adekvat, officiell information om läget i Sverige hösten 2015 än den av regeringen utsedda myndigheten som de baserade sina artiklar på.

Frågan är inte om hur mycket Hedenmo som Sverige tål. Frågan som rimligen bör ställas är hur mycket mer av Aftonbladets nuvarande ledarredaktion som Sverige och Aftonbladets ägare tål.

Sverige samt ägarna, mediekoncernen Schibstedt och LO, kanske inte tål mycket mer om de vill bli ansedda som seriösa ägare och trovärdiga som nyhetskälla samt därmed en del av den svenska civilförsvarsberedskapen.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se