I tyst samförstånd – En dagsaktuell studie av svensk biståndskultur

  • Söndag 4 Jun 2017 2017-06-04
E-post 0

Det svenska stödet till befrielserörelser i Afrika inleddes på 1960-talet och pågick i flera decennier. Totalt överfördes många miljarder kronor, ofta i hemlighet utan att vare sig riksdag eller skattebetalare visste om det. Förre statsministern Ingvar Carlsson berättar i boken ”I tyst samförstånd” av journalisten och författaren Bengt G Nilsson att han och regeringen medvetet valde att inte känna till detaljer i den hemliga verksamheten. Stödet hanterades till stor del av tjänstemän på Sida och UD av vilka många hade uttalade vänstersympatier. Pengarna gick till rörelser som hade en privilegierad ställning hos Sovjetunionen.

Bengt G Nilsson. Fotograf: Anton Rosenblad.

Bengt G Nilsson beskriver i boken hur svenska skattebetalare under decennier slussat miljarder till regimer och aktörer som fört krig och förtryckt befolkningen på den Afrikanska kontinenten. Som huvudkälla har Nilsson  den erkänt kunnige forskaren Tor Sellström vid Afrikainstitutet.

Bengt G Nilsson är ett föredöme i genren ”konsekvensneutral journalistik”. Torrt, utan känslor och värderingar låter han läsaren dra sina egna slutsatser .

Nilsson belyser systemfelen som uppstår när makthavare med hybris får för sig att med biståndet som medel sälja in en socialdemokratisk samhällsmodell. En hybris som Nilsson i en annan intervju i SvD låter förstå att han inte någonsin sett spår av i något land. Det kravlösa biståndet – ”På mottagarens villkor” – har byggt in systemfel i biståndet som vi kan se dominera det svenska än idag. Kravlösheten som föder såväl korruption som i många fall ännu mer av lidande. De goda givarnas omedvetna ondska. En ondska som uppstår i krav- och aningslösheten.

Biståndet till Palestina kan tjäna som dagsaktuellt exempel på mer eller mindre medveten ondska som ett resultat av kravlösheten.

Sverige är idag drivande i EU att bygga upp en palestinsk rättsstat med såväl europeiska som svenska skattemedel och har fått med sig några länder att stödja detta. Bland annat Danmark. Men. Danmark drar sig nu ur samarbetet efter att Israel uppmärksammat att tre fjärdedelar av de NGO, eller palestinska mottagarorganisationerna, inte har för avsikt att erkänna en tvåstatslösning och att de kommer använda biståndet till att på olika sätt försvåra för Israels internationella relationer. Den kanske viktigaste mottagaren av detta bistånd, PBA, Palestinian Bar Association (Palestinska Advokatsamfundet) har låtit i sina stadgar förbjuda all interaktion med israeliska medborgare och myndigheter samt låtit förstå att de inte kommer erkänna en enda israels existens mellan Medelhavet och Jordanfloden. Likväl pumpar Sverige in hundratals miljoner i denna verksamhet samtidigt som vi anser oss vara en av de främsta förkämparna för en tvåstatslösning. Detta har Ledarsidorna.se beskrivit tidigare. I tyst samförstånd med mottagarens intentioner. Att radera ut staten Israel.

Bengt G Nilssons beskrivning av den svenska biståndskulturen, med biståndet till Afrika som applikatoriskt exempel, är i allra högsta grad aktuell. Skala bort Afrika, så beskriver Nilsson i princip logiken och kulturen som råder inom stora delar av det svenska biståndskomplexet än idag.

Bengt G Nilssons ”I tyst samförstånd” följer hans tidigare böckers höga kvalitet och bildar en helhet väl värd att läsa och återvända till.  Böcker som ”Sveriges afrikanska krig” (2008) och ”Oljans pris” (2014) men även den mer skönlitterära ”Operation Axum”. På Nilssons hemsida “Ethnopress” kan den intresserade läsaren även ta del av mer löpande, dagsaktuella, observationer.

Bengt G Nilsson är en av den konsekvensneutrala journalistikens okrönta mästare. En av de få vi ännu har kvar som behärskar det hantverk som kallas “Old School Journalism”. Utöver att han sannolikt måste ses som en av Sveriges ledande experter på Afrika och med god kunskap om det svenska biståndskomplexet är hans journalistik ett föredöme.

Bengt G Nilssons böcker kan med viss fördel användas som rättesnören för hur god, konsekvensneutral, journalistik skall utformas så att den blir folkbildande och inte dömande.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se