Liberalerna – på liv eller död

  • Tisdag 6 Jun 2017 2017-06-06
E-post 0

Liberalernas Jan Björklund har ett övertag bland väljarna när han nu utmanas på sin partiledarpost av den utrikespolitiska talespersonen Birgitta Ohlsson. Stödet är störst bland män, inom det egna partiet, och inom Alliansen. Det här visar en färsk opinonsmätning från Sifo som SVT publicerat. Ohlssons utmaning kommer dock få allvarliga konsekvenser för Liberalernas överlevnad. Istället för att gå till val på att försöka bli näst största Alliansparti kan hon ha kastat sitt parti i en kamp för dess överlevnad istället.

Ohlsson kritiserar i SvD valberedningens beslut starkt, att de inte avser spela med hennes spel. Ohlssons scenografi ger en god förståelse för hennes motiv och hennes personlighet.

Det mail hon skickade ut och informerade om sitt beslut skickades vid en tidpunkt då flertalet mottagare var upptagna med annat eller utan möjligheter till att försöka ens diskutera tidpunkten för tillkännagivandet. Liberalerna har sedan lång tid arbetat med sitt förnyelsearbete som, vilket Ohlsson var väl medveten om, skulle lanseras samtidigt. Den nyheten drunknade helt i nyheten om Ohlssons kandidatur. Ohlsson bedömde sig själv som större och i allra högsta grad mer angelägen än resultatet av ett förnyelsearbete ett helt parti varit engagerade i.

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se

En rimligare tidpunkt att meddela sin kandidatur hade varit efter Almedalsveckan, efter det att huvuddelen av Liberalernas nya politik lanserats. Att leverera det som partiet tagit fram som bas för 2018 års valrörelse. Att visa partiet och dess medlemmar respekt.

Men att vara liberal är att vara sig själv närmast. Utan respekt för en medlemsorganisation. Utan en tanke på vad som kan bli effekterna av sitt agerande.

Ohlsson valde en annan väg och chansade på att valberedningen skulle gå med på en rådgivande medlemsomröstning. Valberedningen valde dock, klokt nog, att inte spela med i det spel som Ohlsson iscensatt. De är väl medvetna om att Ohlsson nu kastat ut Liberalerna på en kamp om Liberalernas liv eller död.

Den medlemsomröstning Ohlsson nu kräver hade provocerat fram en lång och slitande valrörelse internt i ett parti inte ens ett år innan nästa riksdagsval. Bara drygt sex månader innan den stora valrörelsen drar igång. Fokus hade blivit på partiets inre liv fram till partistämman istället för att långsiktigt förankra sitt förnyelsearbete bland medlemmar, journalister och väljare. Ohlsson lät meddela att vissa delar av partiet kan komma att genomföra provval vilket ytterligare förstärker centrifugalkrafterna i riksdagens näst minsta parti.

Nu agerar Ohlsson för att allt kommer handla om henne. Och hon har lyckats med steg ett i sin plan.

Det finns idag inte en enda journalist som bevakar Liberalernas politiska utveckling. Med det pris det kommer innebära för partiet och valresultatet 2018.

En utmanare bör, som regel, ta ansvar för sin kandidatur och agera för partiets bästa. Att partiet oavsett val av ledare går stärkta ur en process. Ohlssons tillvägagångssätt tydliggör hennes prioriteringar och grundinställning till medlemmarnas ideella arbete. Oavsett utgång gör hon alltid som hon gjort förut. Fokus på sig själv. Och inklusive att förbehålla sig den ständiga rätten attgå emot partilinjen i olika frågor.

Men ve den som går emot hennes vilja.

Hon kommer alltid sätta sig själv före allt annat, inklusive de hon ska representera. Oavsett hur hårt ett parti slitit med ett nytt partiprogram som nu ska lanseras sätter sig Ohlsson sig själv före detta. Trots att möjligheten fanns att lansera sig själv senare så att det inte störde det arbete så många medlemmar, på oavlönad tid, engagerats i.

Liberalerna. På liv eller död. För en persons egenintresses skull slåss nu inte Liberalerna om att bli näst största Alliansparti. De slåss för sin överlevnad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se