MSB och flytten av den nationella samordnaren – händelser från samma badtunna

Photo by Hungry Josh on flickr
  • Måndag 19 Jun 2017 2017-06-19
E-post 0

När MSB granskade Muslimska brödraskapet utsattes myndigheten för en påverkanskampanj. Det är oacceptabelt att troll ska kunna påverka svenska myndigheter kommenterar DN som huvudledare idag den 18 juni. DN sällar sig till mängden av kritiker som börjat reagera på hur drev mot myndigheter sätter demokratin och författningen ur spel.

Förutom anonyma telefonsamtal och skriftliga begäran om att få ut mailkorrespondens och telefonlistor kompletterades det med ett akademikerupprop. Initiativtagaren till det akademiska upprop med kritik mot MSB:s och Magnus Norells förstudie om Muslimska Brödraskapet, Emin Poljaveric vid Teologiska instutitionen vid Uppsala Universitet, har andra kopplingar som han och ingen av de ursprungliga undertecknarna lika öppna med. Han undervisar även vid universitetet i Qatar. Qatar är, vilket är allmänt känt, Muslimska Brödraskapets egen bank sedan de tvingats under jorden i Egypten.

Ingen av de ursprungliga undertecknarna kan rimligen varit ovetande om Poljaveric koppling och andra lojaliteter till Qatar eller var han står i sin religionspolitiska uppfattning.

Universitetet i Qatar är långt ifrån självständigt dess regerings politik och andra relationer. Olje- och naturgaslandet Qatar är heller inte vilket land som helst. Qatar är en diktatur där den ultrareaktionära politiska tolkningen av islam, wahhabismen, är statsreligion. Qatar nöjer sig inte med att hålla religionen inom landet utan exporterar politisk islam, bland annat till Sverige.

En stiftelse i Qatar har finansierat Gävle moské samt Örebro moské och ville även ta över stora moskén i Eskilstuna. Nyligen invigdes den nya moskén i Malmö som uteslutande finansierats med medel från Qatar.

Skärmavbildning Rashid Musa:s Facbook från första maj 2017. Musa till vänster, professor Gardell till höger.

En annan av de ursprungliga undertecknarna var professor Mattias Gardell. Gardell står Sveriges Unga Muslimer nära och ses här med Rashid Musa första maj 2017.

Sveriges Unga Muslimer, SUM, beviljades inte statsbidrag på grund av sina alltför nära band till bland annat salafistiska krafter som Muslimska Brödraskapet.

Gardells hustru Edda Manga sitter i styrelsen för Antirasistiska Akademin som kanske har reagerat kraftigast mot att SUM fått nej på sin anslagsansökan för 2017 från MUCF. MUCF beslut är överklagat av SUM.

I den badtunna som Gardell och Musa befinner sig i finns med viss säkerhet flera akademiska, religiösa och politiska maktspelare, idag fortfarande anonyma för de flesta. För att inte tala om alla de som står på trädäcket kring och gärna vill hoppa i av andra skäl.

För 2018, absolut senast 2019, kommer den professur som Gardell innehar, Nathan Söderbloms professur vid Uppsala Universitet, att lysas ut igen då Gardell beräknas gå i pension. Den anses vara en av de finaste, och därmed bland de mäktigaste, inom humaniora i Sverige. Den utlysningen kommer i sin tur att sätta igång en dominoeffekt med flera andra maktpositioner, professurer och forskningsmiljoner inom den akademiska världen i potten.

Flytten av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism till Brottsförebyggande rådet är även den en av dominobrickorna. En flytt till en akademisk miljö istället för en mer operativ myndighet öppnar ytterligare möjligheter att styra utvecklingen i önskad riktning och frigöra forskningsanslag. Och vem vet? Nya professurer. Det sistnämnda kommer höja temperaturen ytterligare.

I detta spel finns många hugade spekulanter. Alla med sina unika drivkrafter och de samlas nu kring samma badtunna för att dra nytta av varandra.

Foto: hungry josh

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.