MSB utestänger forskare och fokuserar på genusforskning

Photo by Bone64 on Pixabay
  • Fredag 23 Jun 2017 2017-06-23
E-post 0

Under gårdagen lämnades inte bara en JO-anmälan in för MSB hantering av rapporten om Muslimska Brödraskapet. Medborgerlig Samlings, MED, kompletterades med att även Kristdemokraterna anmälde myndigheten till Riksrevisionen i en anmälan Ledarsidorna.se tagit del av. Övriga händelser sätter hela händelseförloppet i ett annat ljus.

I Kristdemokraternas anmälan framgår att de vill

  • pröva frågan gällande MSB:s val att inte gå vidare med studien om Muslimska brödraskapet – om MSB agerat undfallande genom att ge vika för påtryckningar av rörelser som inte vill bli granskade, alltså just de som behöver bli granskade. Det kan sända signaler om att det är möjligt och lönar sig för odemokratiska krafter att mobilisera och försöka påverka svenska myndigheter
  • pröva om formfel begåtts mot forskaren Magnus Norell, avstängningen kan uppfattas som att han stängs ute från fortsatta uppdrag.

Det sista är att beteckna som ett avsteg från LOU vilket en myndighet inte får göra. MSB får inte ”mobba” ut enskilda anbudsgivare innan utlysning skett. MSB uttalande från generaldirektören kan inte rimligen tolkas på annat sätt.

MSB kan därmed även ha begått formfel. En revision, eller utredning, är nu nödvändig och kan komma att visa på om det finns kopplingar till bland annat Akademikeruppropets undertecknare. Att det finns personsamband vet vi, men inte hur de agerat koordinerat i tid och rum. Och i sådana fall, vem som koordinerat dem.

En revision, eller utredning, bör dessutom fokusera på att utesluta om det förekommit politisk påverkan. Antingen med kultur- respektive inrikesministeriet som måltavla eller om någon där varit en aktiv aktör. I sådana fall väntar ytterligare granskning av konstitutionsutskottet. Regeringen får inte intervenera i myndigheternas självständiga roll utöver genom budget och regleringsbrev.

Men att någonting hänt är uppenbart.

MSB satsar nu 10 miljoner kronor på genusforskning. Myndigheten vill undersöka hur maktrelationer påverkar ledning och samverkan i samband med kriser.  Projektet har som syfte att synliggöra hur samverkan och ledning påverkas av normer och maktrelationer kopplade till genus rapporterar Dagens Juridik.

Genusfolket är detsamma som de nätverk som omger Akademikerupproret i förlängningen. Allt skall kläs i genus- eller antirasistiska termer. Tydligast är kanske Mattias Gardells hustru Edda Manga som annars agerar som rådgivare till Botkyrka kommun. Botkyrka kommun har, enligt NOA:s senaste rapport, uppenbara problem med bland annat religiös extremism efter år av förnekelser.

Även om MSB och andra forskare, som vill flytta fram sina positioner eller förlorade den tidigare upphandlingen, nu hävdar att MSB visst skall forska vidare om Muslimska Brödraskapet är tecknen tydliga.

Den massiva kampanj som Akademikeruppropet och andra aktörer utsatte MSB för har resulterat i att Magnus Norell fått yrkesförbud på en statlig myndighet samt att myndigheten efter detta prioriterar genusforskning istället för att att skydda sig och samhället mot påverkansoperationer.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.